“ሓሳዊ ክልተ ግዜ ይርህጽ”

0
10315

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Anketsat/hasawi kilte gize yirhts.mp3″]

ሓደ ሰብ ኣብ ባይታ ዘየለ ነገር ከምዘሎ ኣምሲሉ ከቕርብ ክሓስብ ከሎ ፈላማ እቲ ጉዳይ ሓሶት ምዃኑ ብውሽጡ ስለዝፈልጥ ውሽጣዊ ርሃጽ የንጠብጥብ። ድሓር እቲ ዝወጠኖ ሓሳብ በትን በዝን ናበለ ብውርጹጽ ቃላት ጌሩ ከደናግር ሒኽ ይብል። ኣብዚ ናይ ምድንጋር ሜልኡ ዝገብሮም ሃልኪ ንውሽጡ ክርህጽ ይግደድ። እዚ ብውሽጡ ዝረሃጸሉ ሓሶት ‘ምበኣር ንሰማዒ ወይ’ዉን ንየዋህ ህዝቢ ከደናግር ኣብ ዝፍትነሉ እዋን ንግዚኡ ክሰርሓሉ ይፈትን’ሞ ሓሶቱ ኣብሊሑ ይቕጽለሉ። “መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ” ከምዝበሃል ምሰላ ወለዲ ግን እቲ ሓሶቱ ቁም ነገር ዘይብሉ ህዝቢ ንምድንጋር ዝፈጠሮ ሽርሒ ምዃኑ ምስተፈልጠ ተጋሊጹ’ዩ’ሞ ንመበል ካልኣይ ግዜ ብውርደት ይርህጽ።

ነዚ’ዉን’ዩ ሓሳዊ ክልተ ግዜ ይርህጽ ዝበሃል። እዚ ብሂል ኣብቲ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣዝዩ ዝሰርሐ’ዩ።

መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገና ብግስ ኢሉ ናብ መሪሕነት ንኽመጽእ ፈላማ ብውሽጡ ዝረሃጾ ርሃጽ ሰነዳት ታሪኽ ምፍታሹን ፈላጣት ውሽጡ ምውካስን ኣድላይ’ዩ።

ብዙሓት ተባዓትን ጀጋኑን፡ ሓቀኛታትን ደቂ ህዝብን ዝኾኑ ዜጋታት ከመይ ቀንጺልካ ስልጣን ከምዝልቆም፡ ድሕሪ ስልጣን ምትሓዝ ንዝመጹ ናይ መንነትን ካልኦትን ሕቶታት እንታይ ምስ ምንታይ ኣሳዊርካ ትምልስን ንህዝቢ ብትምክሕትን ትዕቢትን ክውጠር ትገብርን፡ “ንሕና ንሱ ንሱ ፡ንሕና” ንኽብሉ ከመይ ጌርካ ተታልል ወዘተ ዝብሉ ሓሶታቱ ክድርድር ከሎ ንውሽጡ ርሂጹ’ዩ ብዕቱብ ሰሪሕሉ።

እዞም እከያት ሓሳባት ገዲፉ፡ ቅዋም ከመይ ተኾነ ይሓይሽ፡ ስትራቴጂ ናይ ልምዓት ከመይ ውጡን ይቕመጥ፡ ሰላምን ምርግጋእን ብከመይ ውሑስ ይግበር… ወዘተ ንዝብሉ ሰናይ ሓሳባት  ክሓስብ ስለዘይክእል ተዋሒጦም ንኽተርፉ ጌርዎም።

ኣብ ስራሕ ሰይጣውንቲ ናወዓልካ ኣብ ሰናይ ተግባራት ክትወፍር ዝከኣል ኣይኮነን። ክንዲ ዝኾነ ኢሳይያስ ሓሶታት ክኣልም ከሎ ንውሽጡ ምርሃጹ ግዲ ኮይኑ። እዚ ውልቀመላኺ ክሳብ ሎሚ ካብ ሓሶት ኣይወጸን። ኣቐዲሙ ህዝቢ እንታይ ከምዝሓቶ ይርዳእ ስለዝነበረ ነቲ ሕቶ ብዘየለ ነገር ክድሕድሖ’ዩ ዝረአ።

ልምዓትና ክተኣጓጎል ዝኸኣለ ብሽርሕታት ኣሜሪካን ወያነን’ዩ።

ጸላእትና ወያነ’ዮም፡ ምስዚኦም ምጉርባት ማለት ሕማም’ዩ ናበለና መጽዩ። ኤርትራ ኣዝያ ናይ ዓለምና ምዕብልቲ ክትከውን ባህጊ ዝነበረና ኤርትራውያን ከኣ ኣብቲ ንሱ ዝረሃጸሉ ሓሶት ሓምቢስና “እወ ሓቁ እዞም ተካላት ዓጋመ ናበልና ጨርባባዕ በልና።

“ ኣብ ኵናት ስለዘለና ልምዓትና ክሳለጥ ኣይከኣለን ንመኸተ ንዳሎ” ክብለና ከሎ

“ወያነ ኣብ ኵናት ምሳና እንተለዉ ድኣ ንምንታይ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ትለምዕ ኣላ። ንምንታይ ዕቤት ኣርእያ? ንሕና ኣብ ኵናት ኣለና ናበልና ልምዓትና ንምንታይ ዘይነሳልጥ፡ ንምንታይ ዜጋታትና ብዘይገለ ኣበር ይእሰሩ፡ ንምንታይ ህዝብና ንስደት ተቐሲቡ ኣብ ሃገርና መጽዮም ኣሜሪካን ወያነን ድዮም ዝእዙዝና ዘለዉ? ልምዓት ክንገብር፡ ቅዋም ከነጽድቕ መን ይኽልክለና.. ወዘተ ዝብሉ ከነልዕል ሓሶት ኢሳይያስ ዕድል ኣይሃበናን። ኣየስተውዓልናን። ንሱ ብዝረሃጸሉ ሓሶት ተዋሒጥና ሃገርናን ህዝብናን በዲልና።

ኣማሰይኡ ግን ሓሶታት ኢሳይያስ ምስ ተቓልዐ እቲ መላኺ’ዉን ከምዝተፈደሐ ምስ ፈለጠ ንካልኣይ ግዜ ርሂጹ “ንህዝቢ ሸያጢ ቢሑቕ፡ ሕንቁቕ ናበለ ክጸርፍ ተገዲዱ። ቅዋም የለን መይቱ’ዩ። ኣብ ገገዛኹም ከይደ በጊዕ ድየ ክሓርደልኩም ደሊኹም። ከም ክንቲት ደርሆ ፈለል ፈለል ኣይትበሉ ናበለ ርሃጹ ከንጠባጥብ ጀሚሩ።

ሓሶቱ ተፊኡ ምልክነቱ ከምዝጎልሐ ዝተረድአ ማሕበረሰብ ዓለም’ዉን እገዳ ኣንቢርሉ።

ብዙሕ ሓስዩ ኣመና ዝረሃጸ ኢሳይያስ እምበኣር ምስ ኣሸበርቲ ተሻሪኹ ጎረባብቲ ክሕምስ’ዩ መሪጹ። እሱ ጌሩ’ዉን ክሰምረሉ ስለዘይከኣለ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኣሕሊፉ ኣብ ምሻጥ ተዋፊሩ ኣሎ። እዚ ምስ ኪዳን ሃገራት ዓረብ ጌርዎ ዘሎ ምሕዝነት ካልእ ዘርህጾ ሓሶት ምሂዙ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ ዝልክም ውዲት ብምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ብኣግኡ ኣስተውዒሉ ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ክረባረብ ኣለዎ።

ንሕና ኤርትራውያን ዘይ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዋላ ሓደ ጸላኢ የብልናን። እዚ ጸቢብ ጉጅለ ምስ ንኣሊ ድሌትና ባህግናን ብቐሊሉ ከም ንመልስ ንጻት’ዉን ክንጠራጠር የብልናን።

 

ካብ ሓወኹም

ዓርበረቡዕ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here