ሕላፈት ኣልቦ ሕልፈት

0
110
ብፍላይ ሕጂ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት ንሰብ ክትነግር ምፍታን ዕሸነት ክመስል ዓቢ ተኽእሎ’ለዎ እቲ ምንታይ’ሲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ካብ ሰብ ክሕባእ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ስለዘየለ፡፡ እዚ ኮይኑ ግን ሱቅ ምባል ኣየድልን፡ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ኩነታት ደጋጊምካ ምግላጽ ኣድላዪ’ዩ፡ ክሳብ ሓደ ለውጢ ዝመጽእ፡፡ እዚ ኣብ ውሽጢ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ደገ ድማ ብዝተፈላለዩ ሕልንኦም ዝዓረቦም ኣካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸበደ ይኸይድ ብምህላው ከኣ ሕላፈት እዚ ህዝቢ ይኸፍእ ኣሎ፡፡

ኣብዚ ሎምቅነ ብፍላይ ብጉዳይ ስደተኛታት ብዓሚቕ ክዝረበሉ ዝቐነየ ሰሙናት’ዩ፡ ብፍላይ ካብ 23 ግንቦት ናብዚ፡፡ ኣብ ልዕሊ’ዞም ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ተመሊሶም ናብ መከራ ወዲቆም ዘለው ወገናትና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣተሓሳሳቢ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ፡፡ ዘመናዊ ባርነት ተስፋ ስኢኖሙሉ ፈቆዶ በረኻን ባሕርን ከርተት ዝበሉን ኣብ መወዳእታ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣተውን ግዳያትና እምበኣር ናይ ሕማቅ ሕማቅ’ዮም ዘለው ኣውያቶም ኣብ ዝኸድካ እንተኸድካ ውሽጥኻ ሰርሲሩ’ዩ ዝኣቱ፡፡

ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንታይ ዓይነት ህይወት የሕልፉ ከም ዘለው፡ እዚ’ውን እቲ ዘረባ እናተደጋገመ ደም ክወጽእ ተጌሩ’ዩ፡ ሕጂ ኸኣ ኣብ ሊብያ፡ ካልእ’ውን ኣሎ ዘይሓልፈላ ጭሩ መስከረም ትዓውር ከምዝበሃል ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዝጸንሑ ስደተኛታት ሳናጥኦም ጠርኒፎም ንዓዶም ዝምለሱሉ መድረኽ ከምዝበጽሑ ይግለጽ ኣሎ፡ እዞም ኣብቲ ኣብታ ሃገር ዝነበሩሉ እዋን’ኳ ጽቡቕ መንብሮ ክነብሩ ዘይተዓደሉ ዜጋታት ሕጂ ከኣ ብሓድሽ ተመራጺ ሚኒስተር ካብታ ሃገር ንምውጽኦም ከም ዝስራሕ ድቓስ ዝኸልእ ስማዕ ይቓላሕ ኣሎ፡፡

እዛ ብቑጠባን ምዕባለን ደሓን ምስ  ዝበሃላ እትስራዕ ኢጣልያ ይትረፍ ካብ ኣፍሪቓ ተሰዲዶም ንዝኸድዋ ንገዛእ ዜጋታት’ውን ዝኣክል ገዛን ስራሕን ከምዘይብላ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ’ቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ወፍሪ ምብራር ተተሓሒዛቶ’ላ፡፡ ሕላፈት ኣልቦ ሕልፈት ዝብልዎ ከምዚ’ዩ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here