ሕማም ኣድጊ መንደፍ፡ ሕማም ህዝቢ ኤርትራ ህግደፍ!

0
62

ሕማም ኣድጊ መንደፍ፡ ሕማም ህዝቢ ኤርትራ ህግደፍ!

ኣብዛ ዋሕዚ ስደት ዜጋታት፡ ድርቅን ጥሜትን፡ ግህሰት መሰልን ዓፈናን፡ ማእሰርትን መጭወይትን፡ ኮታ ኩሉ ክፉእ ዘበለ መግለጺታት እትሰምዓላን በዞም ሓቅታት እዚኣቶም’ውን ኣብ ቅድሚት ትስራዕን ኤርትራ ኣብ ዓለም እታ እንኮ መሰል ሰብ ተኽብር ሃገር’ያ ተባሂሉ ክግለጽስ ኣይንዕቀትን’ዶ; ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ተሪፉ እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ሰብኣዊ መሰል ሓደ ዜጋ ’ውን ክኽበረላ ዘይከኣለላ ሃገር’ዩ ዝውንን ዘሎ፡ መጽለሊ ገዛ፡ ውሕስነት መግብን ጽሩይ ዝስተ ማይን እቶም ኣዝዮም ቀለልቲ ዝበሃሉ ፈላሞት መሰረታዊ መሰላት ወዲሰብ’ዮም፡ እሞ እዚኣቶም’ውን ጨና ማይ ኣብ ዝኾኑሉ ኩነታት ደኣ ከመይ ኣቢሉ’ዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ’ዩ ሰብኣዊ መሰል ዝኽበር ዝበሃለሉ ዘሎ፡ እዚ ኣልኣሚን ባዕጊጉ እንዳሃለወ ገልቢጡ ተዛሪብዎ’ሎ ወይ ድማ ካልእ ናይ ባዕሉ ኤርትራ እንተሃልያ ካብቲ ሃውቲቱሉ ዘሎ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ደጊሙ ክሕተት እዩ፡ ክሳብ ሽዑ ግን ዕጭኡ በጺሓ ወይ መዓልቱ ኣኺላ ብህግደፍ እንተዘይተበሊዑ’ዩ፡፡

ሕማምን ጸገምን እዚ ህዝቢ’ዚ፡ ኣብ ስልጣን ዘሎ ህግደፍ ጥራይ’ዩ፡ ሽግርን መከራን ህዝቢ እናሻዕ ከም ጸሎት ኣብ ዝደጋገመላ ዘሎ ሃገር፡ ህግደፍ ኣርኪቡ ክሕጭጭ ምፍታኑ፡ ወዮ እናሓደረ እቲ ንዕቀቱን ላግጹን መልክዑ እናቀየረ ሓድሽ ይኾነና’ሎ’በር ንሱስ ኣመሉ’ዩ፡፡

ህዝቢ ዝበልዖ ሽግር ዘጉስዖ ድማ መከራ ኮይኑ’ሎ፡ እዚ በቲ ኣብ መላእ ዓለም ተዘሪኡ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራዊ ብቀሊሉ ምርዳእ ይከኣል’ዩ፡ ዋላ’ውን ንዑዑ እንተዘይኣመኑሉን ነቲ ብሰንኪ ምሕደርኦም ዝተሰደ ኤርትራዊ ሽርሒ ኣሜሪካን ተላኣኣኽታን’ዩ ዝብል መስሓቅ ምስምሶም እንተኸሓድዎን እቲ ሓቒ ግን ፈጺሙ ዘይሃስስ እኳ’ደኣ መመሊሱ እናደመቐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት’ዩ፡፡

መወዳእታ ግዜ ዘይብሉ ግዱድ ባርነት ምስ ጥሜቱን እልቢ ዘይብሉ ግፍዕታቱን ዘሰክሖም ዜጋታት ግዝያዊ መፍትሒ ንምርካብ ኣብ ዝስደዱሉ እዋን ህግደፍ ብጥይት ክቑለቡ ምእዛዙ ከመይ ኢሉ ካብን ናብን ውሽጢ ሃገር ክትንቀሳቐስ ሙሉእ መሰል ዘለዋ ሃገር’ያ ተባሂሉ ክግለጽ ይኽእል; ኤርትራ መሰል ሃይማኖታት ተኽብር እንተድኣ ኮይና ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝተኣሰሩ ሃይማኖታውያን ኣቦታት፡ መንእሰያትን መዘምራንን በደሎም እንታይ’ዩ; ኣብ መንገዲ እናኸድካ እግሪ እግርኻ ዝከታተል ፖሊስ እንተዘይሃለወ ኣብ ገዛኻ መጺኦም ዝበልካዮ ዘቀብሉ ቃርማታትን ብለይቲ ካብ መደቀሲኻ ዝጨውዩ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት’ከ እንታይ ዝብል ምኽኒት’ዩ ክወሃቦም; ኩሉ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝለዓለ ዝፈረየን ዝደቀቀን ተርእዮ ጠንቑ ህግደፍ’ዩ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here