መልእኽቲ ወጋሕታ- ህዝቢ ተስፍኡ ዝጽንቀቕ ልዕልነት ሕጊ ምስዝርገጽ’ዩ

0
620

መልእኽቲ ወጋሕታ- ህዝቢ ተስፍኡ ዝጽንቀቕ ልዕልነት ሕጊ ምስዝርገጽ’ዩ

 

ህዝቢ ኣይኮነን’ዶ ቆጽሊ ኣውዲቑ ምርሐኒ ኣመሓድረኒ ኢሉ ኣፍልጦ ንዘይሃቦ ስርዓት፡ እምነት ንዘሕደረሉ መንግስቲ ኳስ ዘሰከሞ ሕድሪ እንተሸራሪፉ ተሓታቲ ክገብሮን ክሳብ ካብ ስልጣኑ ክኣልዮን ሕጋዊ ስልጣን ከምዘለዎ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት እንሪኦን እንዕዘቦን ዘለና ግሁድ ሓቂ’ዩ፡፡

ንጉዳይ ሃገርና ምስ እነስተብህል ግርምቢጥ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ፡፡ ብህዝቢ ተመሪጹ ኣፍልጦ ህዝቢ ዝረኸበ ስርዓት የለን፡፡ ብሓጺሩ ምሕደራ ሃገርና ህዝባዊ ምሕደራ ዘይኮነስ ብዓመጽ በትረ ስልጣን ዝጨበጠ ብግዝኣተ ሕጊ ዘይምራሕ ንልዕልነት ሕጊ ዝረግጽ ዝሓንገደ ጉጅለ ብምሕደራ ጫካ፡ ሃገር ዝመርሕ ውልቀምልካዊ ጉጅለ’ዩ ንሃገር ብሒትዋ ዘሎ፡፡

ሃገር ብባርነታዊ መግዛእቲ ተጎቢኣ ዜጋታት ንግዳይ ሞት፡ ማእሰርቲ፡ መግረፍትን ስደትን ተሳጢሖም ኣለዉ፡፡ ኤርትራ ህዝባ ብሞቕነን መግቢ ዝዕደለላ ብሕታዊት ሃገር ክትከውን ዝገበረ ስርዓተ ምሕደራ’ዩ ኣጓኒፍዋ፡፡ ንስድራ መዓልታዊ ክንድ’ዚ ባኒ ክንድ’ዚ ሊትሮ ማይ ይኣክል ኢሉ ብኩፖን ዝዕደለላ ሃገር’ያ ኤርትራ፡፡

እዚ ዓቢ ውድቀትን ሃገራዊ ፍሽለትን’ዩ፡፡ ኤርትራ ካብ’ዚ ኣትያቶ ዘላ ዓዘቕቲ ክትወጽእ ስጡም ሓድነትን ሃገራዊ ሓላፍነትን ምስካም የድሊ፡፡ ህዝቢ ተስፍኡ ዝጽንቀቕ ልዕልነት ሕጊ ምስ ዝርገጽ’ዩ፡፡ ልዕልነት ሕጊ ብምርጋጹ ዝጠፍአ ህይወት ዘጋጠመ ብርሰትን ስደትን ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት’ዩ በጺሑ፡፡

ብጀካ ወተሃደር ሓረስታይ፡ ነጋዳይ፡ ተምሃራይ ዘይርኣየላ ኤርትራ ምፍጣራ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ርእስና ክነድንን ክንሓንኽን ንክሽቑረርን ዝገበረ ሕሉፍ 26 ዓመታት ከብቅዕ ኣለዎ፡፡ ኤርትራውያን ንትንሳኤ ኤርትራ ክንበራበር ኣለና፡፡ ሓዳስ ኤርትራ ንክትመጽእ ዜጋታታ ኣብ ሃገሮም ርእሶም ኣቕኒዖም ክነብሩ ዝተበታተኑ ክትኣኻኸቡ ስክፍታ ክቕንጠጥ ምሕደራ ኤርትራ ብሓድሽ ህዝባውን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ክትካእ ኣለዎ፡፡ ነዚ ንምግባር ህዝቢ ክልዓልን ክበራበርን ናይ ምንቕቓሕን ምውዳብን ስራሕ ኣቐዲምካ ምስ ዝስራሕ’ዩ፡፡ ናብ መገዲ ዓወት ዝወስደና ጽርግያ ሎሚ ክንጸርግ ይግባእ፡፡ እቲ ጽርግያ መገዲ ሓቂ ኮይኑ ዝኣመትናዮ ሽቶ ንክወቅዕ ኣፈላላያትና ኣወንዚፍና ቅድም ቀዳድም ሃገርን ህዝብን ኣብ ምድሓን ክንረባረብ ይግባእ፡፡

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

15 ሓምለ ዓመተ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here