መልእኽቲ ወጋሕታ – ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ብምፍጣር ኣብ 2018 ንህግደፍ ንስዓር

0
289

ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ብምፍጣር ኣብ 2018 ንህግደፍ ንስዓር

ህግደፍ ኣብ 2017 ሚዛን ብዝደፍአ መልክዑ ውድቀት ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማሲያዊ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን ክሳራታት ዝተጎልበበሉ ዓመት ኮይኑ’ዩ ዝሓልፍ ዘሎ፡፡

እዚ ክሳራ ድማ ባዕሉ ብዘበገሶ ጥልመትን ትዕቢትን ሳዕሪሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ጽልኢ ኣንጊሱ ሕሰም ከውርድ ብምኽኣሉ’ዩ፡፡ ብጃህራን ታህዲድን ዝተላዕጠጠ ህግደፍ እምበኣር ኣብ ልዕሊ እቲ ዘቤታዊ ባርነት ምትእትታው ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ናተላተመ ብምምጽኡ ክሳራታቱ ዝያዳ ኣብዚ ንሰንዮ ዘለና ዓመት ተሪሩ’ዩ መጽዩ፡፡ ንኣብነት ኳስ ካብ ሰሜን ኮርያ ብኮንትሮባንድ ዘዘዋወሮ ኣጽዋር ስዒቡ ዝተዳዕነነሉ እገዳ፡ ናብ ግብጺ ከይዱ’ዉን ብየማነ ማንኪ ኣቢሉ ከደምቲ ክንከውን ፈቒድና ኣለና፡፡ ኣብ ዞባ ቁርኒ ኣፍሪቃ ግቡእኩም ግበሩ፡ ናብ ኤርትራ እተው ድላይኩም ክንገብረልኩም ኢና ምባሉ፡ ንበዓል ስዑድን ቀጠርን ምጽወታ ምልማኑ በቲ ሓደ ወገን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል  ኣብ ህዝቢ ኣንቢሩ ብምግዛእ ተወሲኽዎ በቲ ካልእ ሸነኹ ብማሕበረሰብ ዓለም ክፍንፈን ክኢሉ’ዩ፡፡

እዚ ጥራሕ ዘይኮነ’ዉን ዜጋታት ከይነቕሑ ነቒሖም ከይትንፍሱን ገበናቱ ከየቃልዑን ብስግኣት ተዋሒጡ ነጻ ፕሬስ ከይህሉ ዓፊኑ ብምትሓዝ ዝኸፍአ ጉጅለ ምዃኑ ዘመላኽት’ዉን ብCPJ ኣቢሉ ዝተቓልዓሉን ምልክነቱ ሳዕሪሩ ንመንግስትነት ዘይበቅዕ ሕሱር ጉጅለ ምዃኑን ዝተመስከረሉ ዓመት’ዩ ዓመተ 2017፡፡ ፖለቲካዊ መዕበይኡ ዝበደሎ ህግደፍ እምበኣር ካብ ህዝቢ የዐርዩ ዝተነጸለ ምዃኑ ርኢናዮ ኢና፡፡ ኣብ ሃይማኖት ጣልቃ ኣትዩ ክሓማዙቕን ጎንጺ ክፈጥርን፡ ህርድግ ኢሉ’ዩ፡፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድያእ ኣል እስላምያ ዝገበሮ ኣነዋሪ ተግባር ከም ጉልህ ኣብነት ምግላጹ እኹል መርትዖ’ዩ፡፡ እንተኾነ፡ ህዝቢ ህግደፍ ኣሽካዕላልን ኣደናጋርን ሓልዮት ህዝብን ሃገርን ዘይብሉ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ሃይማኖታዊ ጉልባብ ክህበሉ ዝፈተነ ሽርሒ ጎስዩ ትብዓት ብዝተመልኦ ኣብያ ከፍሽሎ ክኢሉ’ዩ፡፡

ብክቱር ተርባጽ ዝተሻቐለ ህግደፍ ናይ ኣጥፊእካ ጥፋእ ስትራተጅኡ ብኩሉ መዳዩ ከተግብር ስለዝጽዕር’ዉን ከም መቐጸልታ ተደራራቢ ገበኑ እነሆ ጨሪሱ ህዝብን ሃገርን ከፍርስ ሃቂኑ ልዕሊ 1000 ኣብያተ ንግዲ ዓሺጉ’ሎ፡፡

ብርግጽ ከምኡ ክገብር ባህሪኡ’ዩ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ኣርዒድካ ኣጥሚኻን ኣድኪኻን ግዛእ ዝብል ረጋጺ ፖሊሲ ስለዝኽተል፡፡ እንተኾነ ኣብያ ህዝቢ በርቲዕዎ ስለዘሎ ከኣ ኣንፈት ንምጭዋይ ዝዓለመ ዝከኣለኒ ዘበለ ክገብር ኣለኒ ካብ ዝብል ስንኩፍ ፖለቲካዊ ኣምራቱ ተበጊሱ ንህዝቢ ብከብዱ ከምዝሓስብ ክገብሮ ይደናደን’ሎ፡፡

ስለዚ 2017 ሚዛን ዓወት ህዝቢ ዝዓብለለሉ ኔሩ ምባል ይከኣል፡፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብሓደ ድምጺ እምቢ ንምልኪ ኢሉ ዝተለዓለሉ ዓቢ መኸተ ዝተኻየደሉ ዓመት’ዩ፡፡ እዚ ዝተርኣየ ምልክት ዓወት እምበኣር ኣብዚ ንቕበሎ ዘለና 2018 ድልዱል ሰረት ሒዙ፡ ሓደ ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ፈጢሩ ንህግደፍ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዝኣልየሉ ዓመት ክኸውን ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ለውጢ ድግድጊት ዓጢቑ ይስጉም፡፡

ርሑስ ሓድሽ ዓመት

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

30 ታሕሳስ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here