መልእኽቲ ወጋሕታ- ህዝባዊ መንግስቲ ንምትካል ብቕልጡፍ ሕጂ ንለዓል

0
108

ህዝባዊ መንግስቲ ንምትካል ብቕልጡፍ ሕጂ ንለዓል

 

ኣብ ኤርትራ ጸሓይ ዝወቕዖ ቅሉዕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል፡ ከምዘሎ ዘይፈልጥ ፍጡር የለን፡፡ እታ ፍትሕን ርትዕን፡ ሕግን ስርዓትን ዝተሓረመት፡ ቅዋም ዘይብላ ሃገር እንተሃለወት ኤርትራ’ያ፡፡ ማእለያ ዘይብሎም ዘስካሕክሑ ግፍዕታት፡ ምብትታን ስድራ፡ መግትኢ ኣልቦ ዋሕዚ ስደት ….. ወዘተ ዝረኣየላ  ሃገር እንተሃለወት ኤርትራ’ያ፡፡ እታ ሕሱም ምሕደራን መራሕቲ ኢና ዝብሉ ቀተልቲ ዘለዋ ሃገር’ዉን ኤርትራ’ያ፡፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት እዚ ክነሱ ግን ንሕና ጽቡቕ ኣለና፡ ኣብ ኤርትራ ጥራይ’ዩ ካብን ናብን ናጻ ምንቅስቓስ ዘሎ፡ ክብሪ ሰብኣዊ መሰል መሊኡ ዝተረፋ’ያ ኢልካ ብኣፍካ ጸፍ ብእግርኻ ደርገፍ ግን ሕጂ’ዉን ህግደፋውያን ብህዝቢ ካብ ምሽክዕላል ዘይተኣርነቡ እኳድኣስ ኣብ ኣዝዩ ዝበረኸ ጠርዙ ዝበጽሐ ንዕቀት ህዝቢ ከምዘለዎም በታ ዘይእድብቲ መልሓሶም ኣረጋጊጾም ኣለዉ፡፡

ካብቲ ዝበልዎ ሓቂ ኣሎ እንተተባሂሉ፡ ካብን ናብን ብዘይ ገለ ሓታቲ  ክትንቀሳቐስ፡ ብዘይ ገለ ፍተሻ ክትጓዓዝ ከም ድላይካ ሕሉዉ ክብሪ ኣለኒ ኢልካ ክትንየት ዝገብር ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ኣሎ ዝብል ኣበሃህላ ንህግደፋውያን ብፍላይ ከኣ ነቶም ዕንቅፋት ሕልና ዘጋጠሞም ውሑዳት ጉጅለ ኣዝዩ ዝሰርሕ’ዩ፡፡ ምኽንያቱ ንሳቶም ከም ድላዮም ክኣስሩን ክገርፉን፡ ከሕምሙን ክቐትሉን፡ ክሰርቁን ክሕሱዉን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከባጭዉ ኮታስ ህዝቢ ከከላብቱ ዝሓቶም የለን፡፡ ነዚ ክኣ’ዩ ብሽም ኤርትራ ኣቢሎም እቲ ናይ ንዕቀት ደረጅኦም ዘረጋግጹልና ዘለዉ፡፡ እንዳ ህግደፍ፡ መሰልና ሕሉዉ’ዩ ከምድላይና ኢና ንንቀሳቐስ ክብሉ ከለዉ፡ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብጥፉሽ ምሕደራ ህግደፍ ተሓኒቑ ክንነብር ኣይከኣልናን፡፡ ኤርትራውያን መሰል የብልናን ሕቶ ርእይቶ ዝበሃል የለን፡ ፍትሒ ተጓዕጺጹ ብዝወጸናያ ንጠፍእ፡ ማሕበራዊ ሂወትና ተናጊዑ፡ ብሰላም ክንነብር ኣይከኣልናን ፡መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ጊላነት ተቆሪንና ድላይና ኣይንዛረብ ኣይንቀሳቐስ ብስግኣት ንነብር ኣለና…. ወዘተ ናበለ ክበታተን ተቐሲቡስ ንዓለም ሽርሕታት ህግደፍ ኣቃሊዑ’ዩ፡፡

ህግደፍ ኣይኮነን ድዩ ካብ ዝነኣሱ ክሳብ ዝዓበዩ መራሕቲ ሃይማኖት ዝኣስር ዘሎ? ህግደፍ ኣይኮነን ድዩ ማእለያ ዘይብሎም ንጹሃት ዜጋታት ኣሲሩ ዳር ትርኢቶም ዘርእዮም ዘሎ? ህግደፍ ኣይኮነን ድዩ ነጋዳይ ከይነግድ ከልኪሉ ልቸንስኡ ዝመንጠለ? ህግደፍ ኣይኮነን ድዩ ኤርትራዊ ብገዛእ ገንዘቡ ከምድላዩ ከየንቀሳቕስ ናቕፋ ዝሓየረ? ህግደፍ ኣይኮነን ድዩ ሰባት ብዘይ መንቀሳቐሲ ወረቐት ካብን ናብን ከይጓዓዙ ዝኸልከለ?

ስለዚ ህግደፋውያን ህዝባዊ ውክልና ዘይብሎም ጸረ ዲሞክራሲ በጋሚዶኣዊ ባህሪ ዝወነኑ ከም ሓሰማ ኣብ ጎሓፍ ክቆማጥዑን ገበን ኣብ ርእሲ ገበን ናፈጸሙ ክነብሩን ፖለተካዊ መዕበይኦም ዝፈቐደሎም ስለዝኾኑ መሰላት ህዝቢ ዓፊኖም ህዝቢ ናይ ምብስባስ ድሌቶም  ካብ ምሕብሓብ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ የብሎምን፡፡ እሞ እምበኣር ክሳብ ሎሚ ብህዝቢ ናሽካዕለሉን ናሸቀጡን ዝመጽዎ ይኣክል፡፡ ብድሕረይ ዳንዴር ኣይትቡቀላ ዝብል ስንኩፍ ኣተሓሳስበኦም የኽትም፡፡ መሰል ዜጋታት ዝኽበረላ፡ ሰላምን ቅሳነትን ዝዓሰላ ጸጋታታ ንህዝቢ ዝውዕል ኤርትራ ክትህልወና ምእንቲ ኤርትራውያን ሕጂ’ዉን ግዜ ኣይንቕተል ህግደፋዊ ምሕደራ ኣወጊድና ህዝባዊ መንግስቲ ንምትካል ብቕልጡፍ ሕጂ ንለዓል፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

19 ጉንበት 2018

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here