መልእኽቲ ወጋሕታ- ህዝባዊ  ቃልስና ዝያዳ ካልእ እዋን ሕጂ ደልዲሉ ይቕጽል

0
82

ህዝባዊ  ቃልስና ዝያዳ ካልእ እዋን ሕጂ ደልዲሉ ይቕጽል

ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም ንኤርትራዊ የገድስ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ሰላም ዝተሓረመ ህዝቢ ስለዝኾነ፡፡ ኤርትራዊ ብዘይኣበሶ፡ ሰሪሑ ክበልዕ፡ ሰላም ጌሩ ክነብር ፡ምስ ጎረባብቱ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ድልዱል ዲፕሎማሲያዊ ርክብ  ክምስረት እናኸኣለ፡ ’’ኣይግባኣካን’ዩ’’ ብዝብሉ ሒደት ህግደፋውያን ሰላሙ ተዘሪጉ ክእሰር፡ ክግረፍ፡ ኣካሉን ህይወቱን ክስእን ኣንጸርጺሩ ሃገሩ ገዲፉ ክበታተን ተጌሩ’ዩ፡፡ ሕጂ’ዉን ይቕጽል ኣሎ፡፡ እዚ እቲ ዝምቡዕ ፖለቲካዊ ምሕደራ ህግደፍ ዘስዓቦ ነውራም ኣካይዳ ምዃኑ ዝስሕቶ  ኤርትራዊ የለን፡፡ ኣብዚ ጉዳይ፡ ሰላም ክወርድ ተባሂሉ ብህግደፋውያን ዝተወሰደ ኣወንታዊ ጅማሮታት ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን፡፡ እኳድኣስ ብኣንጻሩ ግፍዕታትን ህውከትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከዝንብ ኢና ንዕዘብ ዘለና፡፡

ህግደፍ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገበረሉ ተደጋጋሚ ጻውዒት ሰላም፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓደ ወገን እናተጻረፈ፡ በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ  ሕራይ  ተሰማሚዐ ኣለኹ ልኡኻተይ ክሰድድ’የ ኢሉ እወታዊ ምላሽ ምሃቡ ነቲ ጻውዒት ሰላም ዘለዎ ቁሩብነት ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ’ኳ እንተኾነ ከም ባህሪኡ ወሲድካ ግን ትኽስ ድሙ መዘንግዒ ኣንጭዋ ክኸውን ከምዝኽእል’ዩ ግምት ብዙሓት ኮይኑ ዘሎ፡፡ ብዓንደ ርእሱ ግን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ርክብ ስምምዕነት ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእነት ክምልስ’ዩ ኢልካ ግን ትጽቢት ኣይግበርን፡ ምኽንያቱ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ’ዩ፡ ቅዋም ይተግበር፡ እሱራት ይፈትሑ፡ ወተሃደራዊ ጊላነት ደው ይበል፡ ግዱድ ዕስክርና ገደብ ግዜ ይገበረሉ ፡ህዝባዊ መንግስቲ ይተኸል፡ ምርጫ ይካየድ፡ ዲሞክራሲ ይንገስ፡ ናጻ ምንቅስቓስ ይሃሉ፡ ህዝባዊ ልምዓት ይሳለጥ..… ወዘተ ዝብል ድኣ’ምበር ኣብ ፍትሕ ዶባዊ ጎንጺ ጥራይ ዝተንጠልጠለ ኣይኮነን፡፡

ስለዚ ንመንግስታት ኢህወደግን ህግደፍን ሰላም ምግባር ዝሓሸ መገዲ ካብ ኮነ ኤርትራውያን ፍሉይ ረብሓ ሰላም ክረኽቡ እንተኾይኖም ከኣ ህግደፍ ዝበሃል ጉጅለ ክእለ እንከሎ ጥራይ’ዩ፡፡

ከም ኤርትራውያን ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዋላ’ኳ ብመልክዕ ስደት ይኹን’ምበር ሓቢርና ምንባር ኣይተጸገምናን፡፡ ቅድሚ ህግደፍ ሰላም ዘውረድና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኔርና፡፡ ህግደፍ ህውከትን ዕግርግርን ክፈጥር ከሎ ፎእ ኢልና ዝተጸየፍና ንሕና ኢና፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኣ እዚ ኣንዳዕዲዑ ዝፈልጦ ህዝባውነትናን መሰልናን ኣኽቢሩ ከም ድላይና ክንነብር፡ ክንመሃር ክንሰርሕ ፈቒዱልና ምዕሩይ ዝምድና ተኺልና ጸኒሕና ኢና፡፡ ከምዚ ናተገበረ ከሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግን ብሰላም ክንነብር ዘይተፈቐደልና ህዝቢ ኮይንና ኢና፡፡ ስለዚ ክኣ’ዩ ህግደፍ ክሳብ ዝሃለወ ኤርትራውያን ሰላም ኣይህልወናን ንብል ዘለና፡፡ ልክዕ’ዩ ጉዳይ ዶብ ምፍትሑ ንዓና ንኤርትራውያን ተስፋ ሰላም ዝህብ’ዩ፡፡ ጉዳይ ዶብ ተፈቲሑ ማለት ግን ኩሉ ሕቶታትና ተመሊሱ ማለት ኣይኮነን’ሞ እንኮ ኣማራጺና እቲ ህዝባዊ ቃልስና ዝያዳ ካሊእ እዋን ሕጂ ክድልድል ኣለዎ ንብል፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

23 ሰነ 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here