መልእኽቲ ወጋሕታ- ህግደፍ ስጋብ ዝሃለወ ህልቂት ኤርትራውያን ከብቅዕ ማለት ዘበት

0
342
እቲ ኣብ ዓለምና፡ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎ ኣካይዱ፡ ዘውዲ ናጽነቱ ብገዛእ ቅልጽሙ ዝደፍአ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምቲ ኣብ እዋን ገድሊ ዘርኣዮ መስተንክራዊ ጅግንነት ኣብ ዳግመ ህንጸት ሃገሩ ተኣምር ክሰርሕ ብማሕበረሰብ ዓለም እንከይተረፈ ትጽቢት ተገይሩሉ ነይሩ’ዩ፡፡ እንተኾነ ካብ ገድሊ ጀሚሩ ሕቡእ ኣጀንዳ ሒዙ ዝኣተወ ብውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ዝኽለስ ጃንዳ ህግደፍ ግና ንሕድርን መብጻዓን ሰማእታት ከዲዑ፡ ንኩለንትናዊ መሰላቱ ዓፊኑ ብሓለንጊ ኣብኣ ትዴኻ ካብ ዝገዝኦ 26 ዓመታት ደፊኑ ኣሎ፡፡

እቲ ንባዕዳውያን ጸራሪጉ ኣብ ገዛእ ርስቲ ኣቦታቱ ብዘይፍርህን ሽቁረራን ክነብር ሕልምን ባህግን ዝነበሮ ሓፋሽ ድማ፡ ዘይሓሰቦ ወደቓ ወሪድዎ ዳግማይ ኣብ ኢድ ኣሰቓቂ ዘቤታዊ መግዛእቲ ህግደፍ ወዲቁ፡ ንግህሰት ጃምላዊ መሰላት ተሳጢሑ ይርከብ ኣሎ፡፡

እዚ ኣብ ገዛእ ሃገሩ፡ ዓፈና፡ ማእሰርቲ፡ ኢ-ሰብኣዊ መግረፍቲ፡ ቅንጸላ፡ ግዱድ ወትሃደራዊ ዕስክርና፡ ጾታዊ ዓመጽ፡ ጊላነት ኮታስ ብጃምላዊ ግህሰት ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ዝተማረረ ህዝቢ ድማ፡ ነዛ ምንባር ነዛ ምስትንፋስ ስለዝኸልእዎ፡ ኣብ እዋን ባዕዳውያን መግዛእቲ’ኳሰ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነት ናብ ስደት ይፈልስ ኣሎ፡፡

እንተኾነ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ’ውን ኣይጣዓሞን፡፡ ካዕቦ ሕሰመ መከራ ህዝብና ኣሃዱ ኢሉ ዝጀመረ፡ ኣብ ዶባት ኤርትራ’ዩ፡፡ ብሰንኪ ባርባራዊ መምርሒ ተኩስካ ቅተል ዓፋኒ ህግደፍ፡ ህጻናትን ኣዴታትን ዝርከብኦም ኣስታት 1 ሽሕ ዝኾኑ መንእሰያት፡ ዶብ ክሰግሩ ኣብ ዝሃቐንሉ እዋን ብዓረር ከደምቲ ህግደፍ ተቆሊቦም፡ ሬስኦም ንቡር ሓመድ ድበ ከይረኸበ ድራር ኣራዊት ኮይኑ፡ ኣብ ኢድ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ዝኾኑ ራሻይዳን በዳዊንን ዝወደቑ መሳኪን ድማ፡ ግዳይ ገንዘባዊ ጅሆ ኮይኖም ከይኣኽሎም ንኣደዳ ኣሰቃቂ መግረፍቲን ጾታዊ ዓመጽን ይዳረጉ፡ ገለን ድማ ሰይጣናዊ ባህሪ ብዝተላበሱ ሰብ መሰል ኣራዊት ሸፋቱ ናውቲ ኣካላቶም ይምዝሓቁ፡፡ ክንደይ ብኣሽሓት ዝግመቱ ነጋሪ ዘይረኸቡ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ጉዕዞ በረኻታት ምድረ ባዳ ሲና ብጽምእን ጥሜትን ትንፋሶም ሓሊፉ ኣብ ሑጻ ተደብዮም፡ ገለን ክንኡ ሰጊሮም ገማግም ባሕሪ ዝረገጹ ዜጋታት ድማ ኣብ ጉዕዝኦም ተስፋ እናማዕደው ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሃንደበት ቀለብ እንስሳ ባሕሪ ኮይኖም ’ዮም፡፡

ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዓለም ብማዕረ ዝርንዛሕ ዝነብዓትሉ ኣጋጣሚ እንተነበረ ድማ፡ ኣብ 3 ጥቕምቲ 2013 ኣብ ባሕሪ ላምፔዱዛ ዘጋጠመ ጃምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን’ዩ፡፡ እነሆ ኣሰቓቂ ህልቂት ላምፔዱዛ ድማ 4 ዓመቱ ደፊኑስ፡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ብሕዱር ጓህን ሓዘንን ዘኪርዎ ሓሊፉ ኣሎ፡፡

እንተኾነ ጃምላዊ ቅዝፈት ላምፔዱዛ፡ መቐጸልታ ናይቲ ቅድመን ድሕረን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወረደን ገና ’ውን ዝወርድን ዘሎ ዘሰቅቕ ዛንታ ህልቂትና ምዃኑ ምርዳእ ከድልየና’ዩ፡፡

ትማል ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ማይሓባር ዝወረደ ኢ-ሰብኣዊ መርሸንቲ፡ ትማል ኣብ ልዕሊ ኣርካናት ገድሊ ጋዜጠኛታትን ሙሁራትን ዝተወስደ ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ፡ ትማል ኣብ ውሽጥን ደገን ዝተፈጥረ ህልቂት፡ ትማል ኣብ ፎርቶ ኣስመራ ንዝተገብረ ቅያ ወ.ዘ.ተ ወትሩ ብዝኽሪን ሽምዓን ብሓዘንን ምስቁንቋንን ጥራሕ እነሕልፎ እዋናት መግትኢ ክግበረሉ ይግባእ፡፡ ብዘይልዕልና ሕጊ ረጊጹ ዝገዝኣና ዘሎ ጃንዳ ህግደፍ፡ ህዝብን ሃገርን ከጽንትን ከብርስን ንሕና ድማ ኣብ ዝኽሪ ተሓዚእና ክንነብር ሃየንታ ኣለዎ’ሞ፡ ሕጂ ’ውን ህልቂትናን ብርሰትናን ንሓንሳብን ንሓዋሩን መግትኢ ዝረክብ ኣብ መቃብር ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ ተገንዚብና ኣንጻር እዚ ዓማጺናን ረጋጺናን ጃንዳ መላኺ ኢሳይያስ ሻምላና ንምላሕ፡፡

ወጊድ ንፍርሒ ሓጀትና ንፍትሒ

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ህግደፍ ይፍትሑ

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

ጥቕምቲ 07 ዓመተ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here