መልእኽቲ ወጋሕታ – ህግደፍ ንምቕባር፡ ካብ ሕማም ስቕታና ንበራበር

0
34

 

መልእኽቲ ወጋሕታ – ህግደፍ ንምቕባር፡ ካብ ሕማም ስቕታና ንበራበር

ኤርትራ ብጥሕሰት መሰል ደቂ ሰባት ትልለ ሃገር ካብ ትኸውን ኣይቀለላን፡፡ ሓደ ኤርትራዊ ’ኳስ ውሑስ ዝኾነ መሰል ኣለኒ ኢሉ ዝዛረበሉ ሓቂ የብሉን፡፡ ከምኡ ብምዃኑ ክኣ’ዩ መጻንሒ ትንፋስ ክኾኖ ኢሉ ናብ ስደት ዘምርሕ ዘሎ፡፡

ስደት ኤርትራውያን፡ መወዓውዒ ዜናታት ዓለም ክኸውን ዝኸኣለ ድማ ብሰንኪ ርሙስ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ህግደፍ ከምዝኾነ ዝኾነ ዘስተውዕል ሕልና ዘለዎ ፍጡር ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ፡፡

እዚ ርሙስ ፖለቲካዊ ምሕደራ ህግደፍ እምበኣር፡ መሰል ነፍሰ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ መንዚዑ ህዝቢ ክከላበት፡ ክበታተን ክጠምን ክዓርቕን ኮታስ መንነቱ ክጠፍእ ጌሩ’ዩ፡፡ ከምዚ ዝበለ ደልሃመት ዝኾነ ናብራ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ክስስን ህግደፍ ይደልዮ ጥራይ ዘይኮነስ ደይ መደይ ኢሉ’ውን’ዩ ሰሪሕሉን ዝሰርሓሉ ዘሎን፡፡

ቅዋም ኣብ ኤርትራ ከይህሉ ዝደለየሉ’ውን ከም ዊንትኡ ህዝቢ ክደቁስ ካብ ዘለዎ ክቱር ባህጊ’ዩ፡፡ ልዕልና ሕጊ ዘስፍን ቅዋም ኣብ ኤርትራ እንተልዩ ህግደፍ ብሓንቲ ካልኢት ከምዝጠፍእ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ’ዩ፡፡ ገለ ግሩሃት ግን ቅዋም ተነዲፉ’ዩ፡ ኣሎ’ዩ ኣብ ግብሪ ምውዓልን ናይ ዘይምውዓልን ጉዳይ እንተዘይኮይኑ’ምበር ክብሉ ይስምዑ’ዮም፡፡ ተደናጊሮም ከደናግሩ ዝፍትኑ ቀለልቲ ኣይኮኑን፡፡ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ቅዋም ንመጀሃሪ ካብ ምዃን ሓሊፉ እንታይ ዝፍይዶ ነገር ኣሎ; ካብ ኣሎን የለን እናበሉ ምግዓር እቲ ሕጂ ኣብ ባይታ ዘሎ ግህሰት መሰል ደቂ ሰባት ክብጸሓሎም ምተገብአ፡፡ መን ኤርትራዊ’ዩ ኣፉ መሊኡ ኣብ ኤርትራ ድላዩ ዝዛረብ; መን ኤርትራዊ’ዩ ዝንቀሳቐስ ዝውደብ; መን ኤርትራዊ’ዩ ከም ልቡ ሰሪሑ ዝነብር; ኣየናይ ኤርትራዊ’ዩ ዲሞክራስያዊ ምርጫ ዘካይድ፡፡ ይትረፍ ንህግደፍ ዘይድግፍ እቲ ንሱ ንሕና ንሕና ንሱ ዝብል ማዕተብ ህግደፍ ኣብ ክሳዱ ዘእተወ ኤርትራዊ’ኳስ እንትርፎ ኣሳሳይ ኮይኑ ከጣቕዕ’ምበር መሰለይ’ዩ ኢሉ ደረቱ ዝነፍሓሉ ዕድል ክልኩል’ዩ፡፡

ኣብዚ ሕጂ እዋን ክኣ ህዝቢ ብዛዕባ ወሪድዎ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ዓጸቦን ገልታዕታዕን ካልእ ክሓስብ ኣይከኣለን ዘሎ፡፡ እዚ’ውን ህግደፍ ኮነ ኢሉ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ከብዱን መነባብርኡን ጥራሕ ክሓስብ ዝገበሮ ጥጅእ’ዩ፡፡

ከመይ ጌረ ጥሪተይ ክሸይጥ፡ ከመይ ጌረ እታ ዝርካባ ምሸላ ይረኽባ፡ ከመይ ጌረ’የ እዛ ዓጸቦ ዝሰግራ እናበለ ብጥሜትን ጭንቅን እናተጠወፈ ይነብር ኣሎ፡፡

ህግደፍ ዝበሃል ጉጅለ ከጽንቶ’ምበር መፍትሒ ከምጽኣሉ ከምዘይክእል፡ ኣጸቢቑ ዝተረድኦ ህዝቢ ክኣ እቲ ዋሕዚ ስደት ብዝበኣሰ መልክዑ ስድርኡን ጥሪቱን ሐሒዙ መረበቱ ገዲፉ ዝወጸሉ ናይ ቁርጺ እዋን በጺሑ ፍትሒ ዘይብሉ ዓዲ ኮይኑ ዓድና ገዲፍና ወጺእና ክብል ተቐሲቡ፡፡ ፍትሒ ንኸይትነግስ ቅዋም ቀቲሉ ዝቐበረ ህግደፍ ህዝብን ሃገርን ናይ ምጥፋእ ዕላምኡ የተግብር ኣሎ፡፡

እሞ እምበኣር ብከምዚ ኣነባብራ ኤርትራዊ መሰሉ ከውሕስ መንነቱ ክዕቅብ ልኡላውነቱ ከኽብር ዝከኣል ስለዘይኮነ፡ እቲ ብተደጋጋሚ ዝበሃል ድልዱል ሓድነት መስሪትካ ህዝባዊ መንግስቲ ምቋም ይጽነሓለይ ዝበሃሎ ዋኒን ኣይኮነን፡፡ ንሕሙም ምውት ይበጽሖ ከይኮነና  ከሎ ገና እቲ ሞይቱ ዘሎ ህግደፍ ንምቕባር ካብ ሕማም ስቕታና ንበራበር!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኢዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

5 ጉንበት 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here