መልእኽቲ ወጋሕታ- ሉኣላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኣቱን

0
842

ሉኣላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኣቱን

ዕሉል ሽፍትነት እንተሎ ጸጋታትካ ክትጥቀም ዘኽእል ስኒት የለን፡፡ ጉጅለ ኢሳይያስ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይሓላፍነታዊ ውሳነ ግን ተጋራጫዊ ባህሪኡ ዘጉልህ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብህዝቢ ኤርትራ ምጥላዕ’ዉን’ዩ፡፡ ብዝኾነ ይኹን ኣንፈት ይምጻእ ጁባ በዓል ኢሳይያስ ዘህጥር ምጽወታ  እንተድኣ ተረኺቡ ነቲ ክትበልዓሉ ዝጸናሕካ ጻሕሊ ምስባር ልሙድ ባህሊ ክድምና እቲ ጸቢብ ጉጅለ’ዩ፡፡

እታ ቅድሚ ሕጂ ገባሪት ሓዳጊት ብምዃን ንዕምሪ ውልቀመላኺ ጉጅለ ኢሳይያስ  ኣገዳሲትን ወሳኒትን ምዃና ዝእመነላን ዝጓወሐላን ዝነበረት ቀጠር ሕጂ ብበዓል ሱዕዲ፡ ኢማራትን ግብጽን ምጽወታ ስለዝተዓብለለት ንርግኣት ሰላም እዚ ጎዶቦና ክህሎት ቀጠር ኣዝዩ ድሩት ስለዝኾነ ንዞባዊ ሰላም ከማዕዱ ብዝብል ስንኩፍ ምስምስ በቲ ተለዋዋጢ ባህሪ ኢሳይያስ ቀጠር ክትቆናጸብ’ዩ ተጌሩ፡፡

እዚ ፋሉል ባህሊ’ዚ እምበኣር ብመንጽር እተን ኣብ ባዕዳውያን ዝግበር ዘሎ ምጥላዕ ዘይኮነስ ብመንጽር ህዝቢ ኤርትራ ክረአ ከሎ ኣዝዩ ዘሕንኽን ዝኹነንን ተግባር’ዩ፡፡

ቀጠር ትሃሉ ኣይትሃሉ ፡ስዑዲ ባሕሬንን ግብጽን ይሃልዋ ኣይሃልዋ ንህዝቢ ኤርትራ ዘምጽኣሉ ረብሓ የልቦን፡፡ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ልዕሊ እቲ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ሉኣላውነቱ ዘረጋገጸ ህዝቢ ኤርትራ ዝስራዕ የለን፡፡ ህግደፍ ግን ልዕሊ ህዝቢ ኣነ’የ ተደልየ ህዝቢ ከጽንት ተደልየ ሃገር ክሸይጥ ብጀካይ ኣብዚ ዝጻወት ተዋሳኣይ የለን ብምባል’ዩ፡ ሕጂ ብህዝቢ ዝጣላዕ ዘሎ፡፡

ኣብዚ  ሕጂ እዋን ከኣ እዚ ስርዓት ምስ ኩለን ጎረባብቲ ናይ ምልታም ባህሪኡ ይቕጽለሉ’ሎ፡፡ ከምመርኣያ ቀጠር ሰፊሮም ዝነበሩ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ራስ ዱሜራ ዝተባህለ ቦታ ወሪሩ ከምዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ዝቀባበላሉ ዘለዋን ገለ ሃገራት’ዉን ኣደብ ክገዝእ ከምዘለዎን መግለጽታትን ኣጋዊሐን ይርከባ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ተበጊሱ ዘሎ ጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ግን ንምኽርን ተግሳጽን መግለጽታት እተን ሃገራት ዕሽሽ ኢሉ ደም ንጹሃን ከፍስስ ስኽፍ ኣይበሎን ዘሎ፡፡ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ’’ ተዓመተለይ’ሞ ከላህመካ ዝብል ኣበሃህላ ዝቕበል ሞራል ስለዘይብሉ ከሎ ጌና ነዚ ኣባይ ስርዓት ክቖጽዮ ይግባእ፡፡

ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ዝኽፈል ዋጋ ከፊልና ሉኣላውነትና ኣውሒስና ኣለና፡፡ እቲ ዝተርፈና ድሕሪ መሪር መስዋእቲ ደበስ ሰማእታትና ዝኸውን ልምዓት፡ ሰላምን ብልጽግናን’ዩ ክኸውን ዝግባእ፡፡ ካልእ ኵናት ካልእ ጎንጺ ንኤርትራውያን ዘጸልም ታሪኽ ምስናድ’ምበር ዝረብሕ ነገር ኣይህልዎን፡፡ ስለዚ ናብቲ ባህግናን ትምኒትናን ክንሰግር ተሪፋትና ዘላ ሓንቲ ቅላዕ ምፍጻም’ያ፡፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ምእላይ፡፡ ሉኣላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ነእትወሉ ጭራም ምኽንያት የብልናን’ሞ!

ኩሉጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓውትና!

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

24 ሰነ 2017

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here