መልእኽቲ ወጋሕታ- ሓሳውን ቆርበትን ናሓደረ ይፎክስ

0
520

መልእኽቲ ወጋሕታ- ሓሳውን ቆርበትን ናሓደረ ይፎክስ

ህዝቢ ኤርትራን ህግደፍን ነንበይኖም’ዮም፡፡ ከምቲ እቲ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ዝብሎ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንብድሆታት መኪትዎ ናበለ ዝግዕሮ ዘይኮነስ ንህዝቢ ኤርትራ ብቅሉዕ ናተታለለ ግዳይ ሕሰሙ ክኸውን’ዩ ቐሲብዎ፡፡

ተወሪርካ ተዘሚትካ፡ ናተባህለ ካብ ባህጉን ትምኒቱን ወጻኢ ክኸውን ደይ መደይ ተባሂሉ ብህግደፍ ተሰሪሑ’ዩ፡፡ ንሓቂ ገዲፎም ንሓሶት ዝኾሓሕሉ በዓል ኢሳይያስ ተደራራቢ እገዳታት ኣብ ርእሲኦም ክድዕነኖም ከሎ ኣክንዲ ንህዝቢ ኤርትራ ይቕሬታ ሓቲቶም ዋጋ ገበኖም ክወስዱ ቅሩባት ዝኾኑ መመሊሱ ዘስደምመካ  ካልእ ሓሶት ክኣልሙ’ዮም ዝጓየዩ፡፡ ከምኡ ክገብሩ ብርግጽ ባህሪኦም ዘፍቅደሎም ጸበብቲ’ዮም፡፡ ይኹን’ምበር ህዝቢ ኤርትራ ሓሶቶም ፈሊጡ ኣብ ዝነቕሓሉ እዋን ካብ ሕሰም ባርባራዊ መግዛእቲ ህግደፍ ንምኽዋል ክብሉ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ከይተረፉ ስደት ንዝመረጽሉ ኩነት ውዲት ምዕራባውያን’ዩ እናበለ ገበኑ ናብ ካልእ ክልጥፍ ከሎ ኣሓ ኣብ ዘይወዓላሉ ኩቦ ምእራይ’ዩ ነገሩ፡፡ ህዝቢ ዝስደድ ዘሎ ሕጊ ዘይብሉ ጉጅለ መንግስቲ’የ ኢሉ ዜጋታት የበሳብስ ስለዘሎ’ዩ፡፡ ኤርትራውያን እምበኣር ፍትሒ፡ ሰላም፡ ሓርነት ስኢኖም’ዮም ዝበታተኑ ዘለዉ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ዓለምና ዝርከባ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሃላሊ ምሕደራ ህግደፍ መግትኢ ይገበረሉ ኢለን ኣብ ዝጠርዓሉ ዘለዋ እዋን ሕጊ ግዝኣተ ጫካ ተወጊዱ መሬት ኤርትራ ሓራ ክኸውን እገዳ ክለዓል ዝብል ዓፍራ ክዓፍር ከሎ በየናይ መለክዒ’ዩ ዝርእዩ ዘሎ? ሕጊ ዘይፈልጥ ጉጅለ ብሕጊ ከምዝልብለብ ሕጂ ድዩ ተሰዊጥዎ? ሕግን ሕጋውነትን ዘይብሉ ጸቢብ ጉጅለ በየናይ ሕጊ’ዩ ዜጋታት ዝኣስር? በየናይ ሕጊ’ዩ መሬት ኤርትራ ንባዕዳውያን ኣሕሊፉ ዝህብ? በየናይ ሕጊ’ዩ ዩኒቨርስቲ ዝዓጹ? በየናይ ሕጊ’ዩ ኤርትራውያን ካብን ናብን ከይንቀሳቐሱ ዝዓግት? በየናይ ሕጊ’ዩ ንናጽነት ኤርትራ ዘይቅበሉ ጉጅለታት ዝሕብሕብ? በየናይ ሕጊ’ዩ ኤርትራውያን ዝዘልፍን ዘቆናጽብን? ወዮ ናታ ንሓማታ ከምዝበሃል እቲ ናቱ ሕጊ ጫካ ናብ ካልእ ለጢፉ መተንፈሲ ዝኸውን ንእሽተይ ቀዳድ ሃሰው ይብል ከምዘሎ ዝተሰወረ ኣይኮነን፡፡ ምሕሳው ንህግደፍ እቲ ዝቐለለን ዘየሕፍርን’ዩ፡፡

እንተኾነ ግን ሕጂ’ዉን ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዘይ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ካልእ የለን፡፡ እዚ ጸቢብ ጉጅለ ህዝቢ ንምትላል ዘየላግቦ መርፍእን ፈትልን ከምዘየለ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ’ዩ፡፡ ሕጂ ከኣ ብዝኾነ መልክዒ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ መጻብብ ክወጽእ ማለት ዘበት’ዩ፡፡ ሓሳውን ቆርበትን ናሓደረ ይፎክስ ከምዝተባህለ፡ ናሓደረ ውድቀቱ የሳዕርር ስለዘሎ ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ሓድነትና ወሳኒ ግደ ኣለዎ፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

10 ሰነ 2017

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY