መልእኽቲ ወጋሕታ- ሓደ ዓመት ከይማሃሩ ሸውዓተ ዓመት ይሓፍሩ

0
372
ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕን መሪርን ምዃኑ ዝንገረሉ ገድሊ 30 ዓመታት ኣካይዱ ልዕሊ 60 ሽሕ ስውኣት ከፊሉ ብኣማኢት ኣሸሓት ደቁ ዘሰንከለ ንመሬታዊ ናጽነት ጥራይ ኣይነበረን ወይ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርጊ ኣልዩ ዘቤታዊ መላኺ ጃንዳ ምትካል ኣይነበረን ዕላሙኡ፡፡ እንታይ ድኣ ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ህዝቢ ልዕልና ሕጊ ዘረጋግጸሉ ቅዋም ኣተግቢሩ ኩለንተናዊ መሰላት ዘኽብረሉ ዲሞክራሲያዊን ህዝባውን ስርዓት ምህናጽ’ዩ ነይሩ፡፡ እንተኾነ ዘራጊ ማይ እንከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተይ ከም ወዮ ዝተባህለ ኣብ እንግዳዕ ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ተዳዕኒኖም ዓዲ ዝኣተዉ መሪሒነት ጃንዳ መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ጽባሕ ዕውት ረፈረንደም ኣብ እዋን ገድሊ ንዝጠጅእዎ ባርባራዊ መግዛእቶም ብጋህዲ ኣብ ቃልዕ ኣውጺኦም’ዮም፡፡

ካብ ኣሰቃቒ ጃምላዊ መርሸንቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ማይ ሓባር ስጋብ ከንቱ ህልቂት ኣባላት 5 ዙርያ ኣብ መሬት ሱዳን ካብ ኵናት ሓኒሽ ዙቁር ስጋብ ኣዕናዊ ኵናት ባድመ ብትዕቢቱ ዘህለቖም መንእሰያት ኣብ እዋን ገድሊ ንናጽነት ምስ ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ዝያዳ ይብርኽ፡፡ ኮታ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ግንባርን መንግስትን ሙሁራት ኣካላት ጋዜጠኛታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ወ.ዘ.ተ ዝተወሰዱ ግፍዕታትን ማእሰርትን ሕላገት መላኺ ኢሳይያስ ጎነጽን ዓፈናን ምዃኑ ብመርትዖ ተሰነዶም ኣብ ጸሊም መዝገብ ዝሰፈሩ ታሪኽ ትማልን ሎምን’ዮም፡፡

ነዚ ኩሉ ክጻወር ዘይከኣለ ሓፋሽ ድማ ኣብ እዋን ባዕዳውያን መግዛእቲ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኵነት ናብ ስደት ብጃምላ ይውሕዝ ኣሎ፡፡ እቲ ዝገርም ድማ ሎሚ ዘዝተወልደ ህጻን ሃሙን ቀልቡን ስደት በዓል ቤታ ዝሰኣነት ኣደ ደቃ ሓናጊጣ ስደት ዝኣልዩ ዝሳኣነ ሽማግለ ኣቦ ብሙርኩስ እናተሳለየ ስደት በቃ መዓልታዊ ናብራ ኤርትራውያን ዘይቋርጽ ስደት ኮይኑ ኣሎ፡፡

ስደት ዝነበረ ዘሎን ዝነብርን’ዩ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣጋጢሙ ዘሎ ስደት ግና ስደት ዘይኮነስ ህልቂት’ዩ፡፡ ሎሚ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ቅድሚት ገጸን ኣብዛሓ ሽፋን ዝህብኦ ምስ ጉዕዞ ስደት ኤርትራውያን ዝዛመድ መግረፍቲ ማእሰርቲን ሞትን’ዩ፡፡

እነሆ ስደት ጊዜያዊ’በር ዘላቒ መፍትሒ ከምዘይኾነ ግፍዕታት መንግስታት ሊብያ ግብጺ እስራኤል ሕጂ ድማ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወስድኦ ዘለዋ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራትን ግህሰት መሰላትን እኹል መርትዖ’ዩ፡፡

ከምቲ ኣበዉ ክምሰሉ ከለዉ ሓደ ዓመት ከይማሃሩ 7 ዓመት ይሓፍሩ ዝበልዎ ንሕና ድማ ሳኣን ሓንቲ መዓልቲ ትብዕ ኢልና ነቲ ጠንቂ ኩሉ ጸገማትና ዝኾነ ኣባይና መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ተቓሊስና ሓርነትና ንእውጅ ብጃምላ እናተሰደድና ሕሰመ መከራና ነናውሕ ኣለና፡፡

ሎሚ ሱዳን ግብጺ ገፊፎም ናብ ዓማጺ ጉጅለ  ህግደፍ ኣረኪቦምና በዳዊን ናውቲ ኣካላትና ሞዚሒቖምና ዳዕሽ ክሳውዲ ኣሕዋትና ሰይፎምልና ባሕሪ ሜዲተራንያን ዜጋታትና ይቐዝፈልና ኣሎ እስራኤል ኢጣልያ ፈረንሳ ወ.ዘ.ተ ሰብኣዊ መሰላትና ገፊፈንኦ እናበልካ ዘረባ ጥራይ ንበይኑ መፍትሒ ጸገማትና ክኸውን ኣይክእለን’ዩ፡፡

እዞም ንብሎም ዘለና ኣካላትን መንግስታትን ከይድናዮም ዳኣምበር ኣብ መሬት ዓዲ ኣቦና ኣይመጹናን ደሓር ከኣ ሰብ ዝኸብር ኣብ ገዛእ ሃገሩ’ዩ፡፡ ስለዚ ካብዛ እንፈትዋ ምጭውቲ ሃገርናን ቤትናን ሓድግና ክንስደድን ከምሳዕቤኑ ድማ ንጃምላዊ ግህሰት ሰብኣውን  ዲሞክራሲያውን መሰላት ክንስጣሕ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ እዚ ብሓይሊ መልጢ ንሃገርና ዝገዝእ ዘሎ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ከምዝኾነ ኩሉ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጦ ሓቂ’ዩ፡፡

ስለዚ ነዚ ጠንቂ ኩለንተናዊ ሕሰመ መከራና ኮይኑ ንዘሎ ጸረ ህዝቢ መላኺ ጉጅለ ኢሳይያስ ካብ ስልጣኑ ንምሕግሓግን ፍትሕን ሓርነትን ዝሰፈነላ ሃገር ንምምስራትን ብደለይቲ ፍትሒ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ግዳምን ተጀሚሩ ኣብ ዘሎ ቃልሲ ክነዓስል ይግባእ፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

26 ነሓሰ 2017