መልእኽቲ ወጋሕታ- መፍትሒ ኣብ ኢድ ሓፋሽ’ዩ

0
447

መልእኽቲ ወጋሕታ- መፍትሒ ኣብ ኢድ ሓፋሽ’ዩ

ኤርትራ በለጸኛታት ዝጻወቱላ ሜዳ ኣይኮነትን፡፡ ብክንደይ መስዋእትን ስንክልናን ዝተረኽበት ሉኣላዊት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃገር’ያ፡፡ እዚ ህዝቢ’ዚ’ዩ ዋንኣ፡፡ እቲ ሓቂ እዚ ናሃለወ ግን እቲ ኣብ ባይታ ንርእዮ ዘለና ብግልባጡ’ዩ ኮይኑ፡፡

ውሑዳትን ጸበብትን ጉጅለ ኢሳይያስ ከም ድላዮም ክኾኑ ንዕዘብ ኣለና፡፡ እንተደልዮም ህዝቢ የቆናጽቡ ክደልዩ ከኣ ንጹሃት ይቐትሉ የበሳብሱ፡ ብዋኒኖም’ዉን ጸጋታት ሃገር ናጓሕጠጡ ማሕፍደኦም የህጥሩ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፎም ብምትእትታው ባዕዳውያን ናይ ህዝቢ መሬት ይሸጡን ይልወጡን፡፡ ኩሉ ኣካይደኦም ዘበለ ህዝባዊ ተቐባልነት ዘይብሉን ሕጋውነት ዘይተላበሰን፡ ኮንትሮባንዳዊ ፖለቲካዊ ምንዝርና ዝተሓንገጠ ኣካይዳ’ዮም ዘሰጉሙ ዘለዉ፡፡

እቲ ብጀካ ተወሪረ ብዝብል ምስምስ ካልእ ጣቋ ዘይብሉ ጸቢብ ጉጅለ’ምበኣር ብገዛእ ዊንትኡ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ገዛእ መሬትና ኣእትዩ ድላዮም ክገብሩ ብምፍቃዱ ዜጋታት ኣደዳ ህይወቶም ምስኣን ይኾኑ ከምዘለዉ ብተደጋጋሚ ንገልጾ ዘለናን ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቅን ኮይኑ’ሎ፡፡

ብፍላይ ከኣ ንወደባትና ወኒኖም ዘለዉ ኢማራት ዓረብን ስዑዲያን ብተተኮስቲ ዜጋታትና ይቐትሉ’ለዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብቲ ከባቢ ከይንቀሳቐሱ ብትሪ ዝኸልከሉ’ዉን’ዮም፡፡ ብጀካ’ዚ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝኾኑ ኤርትራውያን’ዉን ተቖጺሮም ከምዝሰርሑን ብኢማራት ዓረብ ዝኽፈሎም ዶላር ከኣ ብቁጠባዊ ጉዳያት ኣቢሉ ብምስጢር ከምዝምንዝዑን ፈጺሞም ድማ ንሓለፍቲ ሕቡራት ኢማራት ብዛዕባ’ዚ ብጩቕ ከይብሉን ምስጢር እንተውጺኦም ከቢድ ገበን ተቖጺሩ ከምዘቕጽዖም ብምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መጠንቀቕታ ከምዝተዋህቦምን ጥሉል ሓበሬታ ተቓሊዑ’ዩ፡፡

ብክልተ ሓዊ ዝልብለቡ ዘለዉ ኤርትራውያን ነየናይ ናጽነት፡ ነየናይ ሓርነት ይዋግኡ ከምዘለዉ ይድንጽወካ፡፡

እዚ ተጋላባጢ ጉጅለ ኢሳይያስ ምስ ሑቲ ዝነበሮ ዝምድና ድሕሪ ምብታኹ ዝኸዶም ኣነወርቲ ተግባራት እነሆ ሕጂ ሑቲ ንሓንቲ መርከብ ኵናት ናይ ሕቡራት ኢማራት መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጸሙላ እዋን 2 መሳኪን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ዝኾኑ ዜጋታትና ህይወቶም ክስእኑ ተገዲዶም፡፡ 6 ከኣ ብከቢድ ቆሲሎም፡፡ እዚ ኣብ ምንቲ ምንታይ?

ኣብዚ ዓገብ ክበሃል ዘለዎ ዓቢ ጉዳይ ኣሎ፡፡ ኤርትራውያን ሃገርና ከመይ ሰላም ሰፊንዋ ምስተን ዝበልጸጋ ሃገራት ትስጉም ኣክንዲ ኣገዲሱና ዕዮ ገዛና ነሳልጥ፡ ኣብዘይጉዳይናን ዘይምልከተናን ህውከት ብምእታው መለቆሚ ዕምሪ ስልጣን ውልቀመላኺ ተባሂሉ ገንሸል ክንከውን ከቶ ክንፈቅድ የብልናን፡፡

እዚ ጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ንህዝቢ ኤርትራ ዋሕስ ክኸውን ከምዘይክእል ልዕሊ ርብዒ መን እኹል ተሞክሮ ደሊብናሉ ኢና፡፡ ስለዚ ካብ ጽባሕ ሎሚ’ዶ ይሓይሽ ዝብል ስንኩፍ ኣራዳድኣ ወጺእና ነቲ ጠንቂ ኩሉ ውድቀትናን ውርደትናን ኮይኑ ዘሎ ሸያጢ ህዝብን ሃገርን ዝኾነ ህግደፋዊ ጉጅለ ብዘይተጉላቡነት ሕጂ ንእለዮ፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

5 ሓምለ 201

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here