መልእኽቲ ወጋሕታ- ሰላም ከውሕስ ዝኽእል ህዝቢ ዩ!

0
155

ሰላም ከውሕስ ዝኽእል ህዝቢ ዩ!

ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ቁጠባዊ፡ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቅልውላው ካብ እዋን ናብ እዋን ናኸፍአን ናተሓምዞቐን’ዩ ዝኸይድ ዘሎ፡፡ ናይዚ ኣውራ ጠንቂ ከኣ ህግደፍን መራሕቱን ዘተኣታተውዎ ዘይቅርዑይ ምሕደራ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ናገለጽናዮ ዝመጻና ሓቂ’ዩ፡፡

እዚ ስንኩፍ ፖለቲካዊ ምሕደራ ህግደፍ ዘስዓቦ ዝርገተ ሰላም ከኣ ኤርትራውያን ዝያዳ ንጸገሞም መራጎዲ ኮይኑ ይርከብ፡፡

እምበኣር ብኩሉ ሙሉ ሰላም ዝሰኣነ ህዝቢ ኤርትራ ስድርኡን ጥሪቱን ሒዙ ናብቲ ዋሕስ ትንፋስ ዝረኽበሉ ቦታ እግሩ ከምርሕ ግድን ኮይኑ፡፡

ሰላም መሰረት ኩሉ’ዩ፡፡ ንህግደፍ ግን ሰላም ማለት ዝርብጾን ዕግርግር ዝፈጥረሉን’ዩ፡፡ ብዘይ ህውከትን ቆይቅን ክነብር ዝኽእል ትንፋስ የብሉን፡፡ እዚ ከኣ ግምት ዘይኮነስ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ናረኣናዮ ዝመጻና ግሁድ ሓቂ’ዩ፡፡

ምስ ኩለን ጎረባብቲ ዝፈጠሮ ምትኹታኽ’ዉን ምልክት እቲ ሰላም ንኽዘርግ ዝተነድቀ መንደቕ ህግደፍ’ዩ፡፡ እምበኣር ጎረባብቲ ሃገራት ውሉፍ ኵናት ምዃኑ ናፈለጣ ንሰላም ንቀራረብ ሓቢርና ንስራሕ ዝብል ጻውዒት ኣቕሪበን’የን፡፡

ትማሊ ሓድሽ ሳልሳይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመዘዘት ኢትዮጵያ’ዉን ጻውዒት ሰላም ደጊማ ኣዊጃ’ላ፡፡ ነዚ ጻውዒት ዝቕበል ማእገር ህግደፍ ድኣ ኣይህሉን’ምበር ከም ድሌት ህዝቢ ኤርትራስ ከሎ ጌና’ዩ ንሰላም ኣእዳውና ዝተዘርገሐ፡፡ ምስ ጎረባብቲ ሰላም ምፍጣር ማለት ከኣ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተዳዕኒኑ ዘሎ ክፉእ ሕሰም ናብ ንቡር ንምምላሱ ዝቐለለ ኣብ ምግባር ዓቢ ግደ ኣለዎ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ዘለናዮ ዘመን ናይ እንካን ሃባን ዘመን’ዩ’ሞ፡፡

ክንዲ ዝኾነ ግን እዚ ጉጅለ ጥፍኣት ዝኾነ ህግደፍ ብኣጉል ትዕቢት ተወጢሩ ንሰላም ቅሩብነት ከምዘይብሉ ሕጂ’ዉን ንዕዘቦ ዘለና’ዩ፡፡

ስለዚ ሰላም ህዝብናን ሃገርናን እነውሕስ ባዕልና ህዝቢ ኤርትራ ኢና፡፡ ህግደፍ ናይ ሰላም ኣጀንዳ ከፊቱ ክንቀሳቐስ ወነን ትብዓትን የብሉን’ሞ፡ ሕጂ’ዉን ኣንታ ምዑት ኤርትራዊ ንሰላምካን ውሑስ መነባብሮኻን ቀላጽምካ ሰሓል ብምባል ንመላእ ኣመንቲ ክርስትና ርሑስ በዓል ፋሲጋ ይግበረልኩም ንብል፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

7 ሚያዝያ 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here