መልእኽቲ ወጋሕታ- ሰይጣን’ሲ ንኸምስል የቐድስ

0
529
ሕያዋይ ወይ ብጹእ ሰይጣን የለን፡፡ ሰይጣን ግን ብጹእ ንኽመስል ኣብ ቅዱስ ቦታ የቐድስ፡፡ እዚ ማለት ንምድንጋር ዝኣልሞ ሽርሒ ምዃኑ’ዩ፡፡ ኢሳይያስ ድማ ብጹእ ንምምሳል ኣብ ሰላምን ሕውነትን እንተሰበኸ ሓቅነት የብሉን፡፡

ኣብዚ ቅንያት’ዚ ኢሳይያስ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ብወግዒ ክነግረና ከምዝፈተነ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብተነጽሎ ተገጺልና ክንነብር ከምዘይንኽእልን ድሕሪ ደጊም ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ኮነ ጎረባብትና ተሰኒና ብፍቕርና ብሰላምን ክነብር ከምዝግባኣና’ዩ ክሰብከና ፈቲኑ፡፡

ኣበው ክምስሉ ከለዉ ’’ዝኣኽለን ጥሒነን’ሲ በኣለ ማርያም ይብላ’’ ቢሎም ይምስሉ፡፡ ኢሳይያስ ዘጥፍአ ምስ ኣጥፍአ፡ ዘብረሰ ምስ ኣብረሰ ዘዕነወ ምስ ኣዕነወ፡ ዝዝመት ምስ ዘመተ፡ ሃገር ከም ስጋ ጉዚ ጎዛዝዩ ንጓኖት ሸንሺኑ ምስ ሸጠ ንብዓት ሓርገጽ እንዳነብዐ    ’’ድሕሪ ደጊም ሰላም ኢና እንዳሊ’’ እንተበለ በየናይ መዓየሪ ተቐባልነት ክህልዎ ይኽእል? በየናይ ፖለቲካዊ ሰነ ሞጎት’ዩ ሓቅነት ዝህልዎ?

ኢሳይያስ ንጎረባብትና፡ ንዞባና ካብዚ ሓሊፉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንልዕሊ ርብዒ ክፍለዘመን ሰላም ክዘርግን ክሕንክርን’ዩ ኣሕሊፍዎ፡፡ ምስ ጎረባብትና ነገር ጻሕቲሩ ኣብ ዝወልዖ ደማዊ ኵናት ኣስታት ሚኢቲ ሽሕ ዜጋታትና ጸኒቶም’ዮም፡፡ እዚ ይቕረ ዘይብሃሎ ብኢሳይያስ ዝተፈጸመ ገበን ኵናት’ዩ፡፡ ሳዕቤን ናይዚ ኵናት ህይወት ዜጋታትና ጥራሕ ኣይኮነን በሊዑ፡፡ ስደትን ብርሰትን’ዩ ኣስዒቡ፡፡ ኤርትራውያን ካብዛ ሰላም ዝረሓቓ ኤርትራ ንምህዳም ብስደት ኣስታት ሓደ ሲሶ ሃገር ራሕሪሖም ተበታቲኖም ኣብ ጉዕዞ ስደት ኣስታት 300 ሽሕ ዝግመቱ ሃለዋቶም ጠፊኡ፡፡ እዚ ብርሰት እዚ ብኢሳይያስ ዝተፈጸመ ግብረ እከይ ተግባር’ዩ፡፡

ኣብዚ እዋን’ዚ ኤርትራ ከም ሃገር ትቕጽል’ዶ ኣይትቕጽልን ንምግማቱ የጸግም፡፡ ብኹለትንኣ ብማሕበረቁጠባ ብፖለቲካ ዓቢ ፍሽለት ንዘጋጠማ ኤርትራ ተሓታቲ ኢሳይያስ ጥራሕ ከምዝኾነ ክስመረሉ ዝግባእ ጉዳይ’ዩ፡፡ ኣብዚ ንጹር መርገጺ ክንሕዝ ይግባእ፡፡

ኣሽካዕላልን ኣላጋጭን ከብቅዕ ኣለዎ፡፡ ብህዝብን ሃገርን ቁማር ንዝጻወት ዘሎ ኢሳይያስ ዝሰምዕ እዝኒ ንእከይ ተግባራቱ ዝርእይ ዓይኒ ንኣመንዝራነት ፖለቲካ ዝስከም፡ እንግድዓ፡ ንምስሉይነት ዝጻወር ትዕግስቲ ከቶ ክህልወና ኣይግባእን፡፡

ንልዕሊ ርብዒ ክፍለዘመን ዝኣክል ብኢሳይያስ ዝተሃመልናዮ ይኣክል፡፡ ሕጂ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ኢና ዘለና ሃገር ክነድሕን እንተድኣ ኴንና ብሕታዊ ኣማራጺ ንኢሳይያስ ምእላይ’ዩ፡፡ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ብዝፈጸሞ ገበን ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ ክሕተት ኣለዎ፡፡ ብምስሉይነት ኢሳይያስ እንዳተደናገርና መጻኢና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይነውድቕ፡፡ ኢሳይያስ ብደም ንጹሃን ተሓታቲ’ዩ፡ ብገበን ኵናት፡ ብዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን፡ ሃገር ብምሻጥ ሃብቲ ሃገር ብምጉሕጓሕ ተሓታቲ’ዩ፡፡ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኤርትራውያን ሃገርን ህዝብን ናይ ምድሓን ግቡእና ክንዋጻእ ሓድነትናን ስምረትናን ክነሐይል ይግባእ፡፡ ድሕሪ ኢሳይያስ እትህሉ ኤርትራ ሰላም ዝዓሰላ ትስፍውቲ ሃገር ከም እትህልወና ንኻልኢት ክንጠራጠር ኣይግባእን፡፡ ድሌትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ስለዝኾነ፡፡

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና!

14 ጥቅምቲ ዓመተ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here