መልእኽቲ ወጋሕታ – ሳዕሪ ኣብ ማይ ቦቒላ ማይ ትኽልክል!

0
283

መልእኽቲ ወጋሕታ – ሳዕሪ ኣብ ማይ ቦቒላ ማይ ትኽልክል!

ህዝቢ ኤርትራ ብተባራረይቲ ባዕዳዊ ገዛእቲ ኣርዑት ባርነት ኣብ ዝባኑ ናተዳዕነኖ ዝጸንሐን፡ ብገዛእ መንነቱ ክሽቑረር ዝተገበረን’ዩ ኔሩ፡፡ እዚ ሕሰም’ዚ ተጸሚምካን ተጻዊርካን ምኻድ ህጣምካ ምጥፋእ ብምዃኑ ተረዲኡ ከኣ ዝወስደ ግዜ ይውሰድ ብምባል ሂወት ዘኽፍል ቃልሲ ብዘይስንፍና ኣካይዱ ኣብ መወዳእታ እታ ዝብህጋ ናጽነት ክውን ዝገበረ ጀግና ህዝቢ’ዩ፡፡ ንባህግታቱ በጃ ዝኾነ ህዝቢ እምበኣር ገና መቐረት ናጽነቱን ሓርነቱን ኣኮማሲዑ ከየጣዓዓሞ እንከሎ፡ ጥልመት ህግደፍ ዝወለዶ ምልክነት ክገርፎ ግዜ ኣይወስደሉን፡፡ ብጉልባብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጠቕሊሉ ዝመጸ ህግደፍ ካብ ምንጩሉቒት ናብ ገበል ክሰጋገር ዝኸኣለ ከም ወዮ ሳዕሪ ብማይ ቦቒላ ማይ ትኽልክል ዝተብሃለ’ዩ ልቢ ዘግፈሐ ህዝቢ ካብ ሎሚ ጽባሕ ክእረም’ዩ ብምባል ክቦቁል ብምግባሩ’ዩ፡፡

ብኩለንተንኡ ዝሓብሓበ ህዝቢ መሰላቱ ክኽልከል በየናይ መስርሕ? ሰብኣዊ ክብሩን መሰሉን ተመንዚዑ ብቃርማታት ህግደፍ በደል ዘይብሉ ክእሰር ክከላበት፡ ከይመሃር ጊላ ክኸውን፡ ከይዛረብ፡ ከይንቀሳቐስ ከይነግድ ከይሓርስ፡ ውልቃዊ ውራዩ’ኳ ኣፍሊጥካ ግበር ናተብሃለ ብሩሑ ተታሒዙ ኣብ ገዛእ መሬቱ ባርያ ክኸውን ዝተፈርደሉ ኮይኑ’ሎ፡፡

ብኩሉ ሙሉ ዝፈረሶ ህግደፍ ህዝቢ ኣበሳቢሱ ክነብር እንኮ ኣመራጺኡ ክሳብ ዝኾነ ከኣ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ብህዝቢ ናሸቀጠን ህዝቢ ንዒቑ ናታለለን ምንባሩ ኣየቋረጸን፡፡

ኣብ ዝለዓለ ጸፍሒ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተኾየጡ ሰበስልጣናት ህግደፍ እምበኣር ሕጂ’ዉን ንጥፍኣቶም ብዶብ ከመሳምሱ፡ ኣክንዲ ፍቕርን ሰላምን ከምጽእ ዘኽእል ርክብ ዲፕሎማሲ ዝገብሩ ዘናቑርን ዘመናጭትን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህውኹ መናውራታት ናፈብረኹ ከኸድመኦም ዝኽእላ ሃገራት ናኸዱ ክልምኑን፡ ፍጹም’ዉን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ርኡይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ብሚኒስተር ወጻኢ ጉዳዮም ኣቢሎም ኣሉ ቀጣን ብምባል ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ከም ዝኽበር ጌሮም ክግዕሩ ንዕዘቦ ዘለና’ዩ፡፡

ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ብከምዚ ዝበለ ባጫ ህዝቢ ተታሊሉ’ዩ፡፡ ድሕሪ ሕጂ ግን ከምዚ ዝበለ ላግጺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክድዕነን ዝፈቅድ ሕልና ኤርትራዊ የለን፡፡

ሰላምን ቅሳነትን ክመጽእ ዝኽእል ህግደፍን ናይ ጥፍኣት ስነሓሳቡን ሓንሳብን ንሓዋሩን ብቀላጽም ህዝቢ ክቡሕጎግ ከሎ’ዩ፡፡ ምኽንያቱ ህግደፍ ዝነብር ዘሎ ብሱቕታ ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ፡፡ ህግደፍን ናይ ጥፍኣት ስነሓሳቡን ክጠፍእ እንተኾይኑ’ዉን ብህዝቢ’ዩ’ሞ ኩልኻ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ናተላገጸ ህጣምካ ከጥፍእ ወርትግ ዝጽዕት ዘሎ ጉጅለ ጃንዳ ከምቲ ማይ ኮይንካ ዘብቆልካዮ ውሕጅ ኮይንካ ጽረጎ፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

16 ታሕሳስ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here