መልእኽቲ ወጋሕታ – ቁሉዕ ወፍሪ ጥፍኣት!

0
312

መልእኽቲ ወጋሕታ – ቁሉዕ ወፍሪ ጥፍኣት!

ህግደፍ ዝበሃል እኽብካብ ናይ ኢሳይያስ፡ ብዝገበሮ ዘይሕለል ናይ መደናገሪ ስልትታት፡ ህዝቢ መንግስቲ’ዩ ኢሉ ንኽኣምን ኣኽኢልዎ ኔሩ፡፡ ብኡ ንብኡ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝድዕነን ጉድኣትን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝወርድ ዕንወትን ዘስዕብ ፖሊሲ ብምሕንጻጹ ነዊሕ ከይከደ ድጉል ወፍሪ ዕንወት ናብ ቅሉዕ ወፍሪ ጥፍኣት ብምስግጋሩ ህዝቢ ተማህሊለ ተማህሊለ በላዒ ዝብኢ ኣምጺአ ክብል’ዩ ተቐሲቡ ፡፡

ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀት መሰሉ ቀንጢጡ ካብ ምዝላፍ ሓሊፉ ክሳብ እታ ሓንቲ ናይ ምንባር ዕድል ጥራሕ ዘለዋ ሂወት ክቐዝፍ ክኢሉ’ዩ፡፡ ናጽነት ባዕሉ ከምዘምጽኣን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከምዘነበሮን ጌሩ ክጀሃርን ክወራዘን ዕለታዊ ንርእዮ ዘለና ቅሉዕ ወፍሪ ጥፍኣቱ’ዩ፡፡

ብፍላይ ከኣ መንእሰይ ኤርትራ ንቕሓቱ ዝበረኸ ብምዃኑ ርህውትን ብልጽግትን ኤርትራ ትፍጠር ብቅርዑይ ምሕደራን ቅኑዕ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መትከል ዝሓዘ ፖሊሲ ምስ ዝሕንጸጽን’ዩ ኢሉ ብትረት ዝኣምን ብምዃኑ መንእሰይ ኤርትራ ንኽጠፍእ ደይ መደይ ኢሉ ሰሪሕሉ’ዩ፡፡ ፈለማ ከይመሃር ክድንቁር ጌርዎ ካብኡ ብወተሃደራዊ ጊላነት ጅሆ ሒዝዎ፡ ቀጺሉ ኣብ ነንሕድሕዱ ከይተኣማመን ሽርሕታት ጠጂኡ ብምንዛሕ ባዕሉ ንባዕሉ ክፈራራሕ ጌሩ’ዩ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሓሸውየ ጥፍኣት ሸኮርተት ብምባል ከኣ ዝደሃል መንእሰይ ኮይኑ ንኽወጽእ እንዳኣሰረን እንዳቐተለን ሳንሳን ምስ ኣበሎ እታ ዝፈትዋ ሃገሩ ገዲፉ ክወጽእ ኣገዲድዎ’ዩ፡፡

ጠንቂ ምብትታን ናይዚ ርሱን ሓይሊ መንእሰይ  ከኣ ናብ ካልኦት ሃገራት ናላገበ ገበኑ ከይቅላዕ ናይ ሓይሊ ኣቦኡ ተጠቒሙ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ሰሪሑሉ’ዩ፡፡

ትምህርቲ ናደለየ ተዘይተማሂሩ፡ ሰላም ናደለየ ከልበትበት እንተይሉ ስድርኡ ናፍቀረ ክሰግእ እንተተጌሩ፡ ክምዕብል ናደለየ ክጠምይ ተተቐሲቡ፡ ናብራ ክምስርት ደልዩ ዕድሚኡ ሙሉእ ብወተሃደራዊ ጊላነት እንተተቖሚሩ፡ ህዝባዊ መንግስቲ ናተመነየ ሽፍታ ምሕደራ ተነጊስዎ ግድን’ዩ ፋሕ ብትን ክብል፡፡ ንኤርትራ ሲኦል ዝገበረ ከኣ ህግደፍ ድኣ’ምበር ኣብ ኤርትራ መጽዩ ብሂወት ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብሂወት ኤርትራዊ መንእሰይ ከኣ ብፍላይ ሽርሒ ዝተተዐ መንግስቲ ይኹን ምሕደራ ካልእ ሃገር የለን፡፡ ቅሉዕ ወፍሪ ጥፍኣት ኣዊጁ ዘተግበሮን ገና’ዉን ዝፍጽሞን ዘሎ እዚ ሕጂ ብሓይሉ ኣብ ስልጣን ዝተኾየጠ ጉጅለ ሸፋቱ ህግደፍ’ዩ፡፡

ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝጠስጠሰ ጃንዳ ህግደፍ እምበኣር እነሆ ህዝቢ ዝበሳበሰሉ ካልእ ቅሉዕ ወፍሪ ጥፍኣት ከኣ ተተሓሒዝዎ ይርከብ፡፡ ነጋዶ እታ ዝርካባ ሸቐጦም ነጊዶም ከይበልዑ ልቸንሰኦም ናመንጠለ አብ ምዕሻግ ይነጥፍ ኣሎ፡፡ ሃገር ብዘይ መንእሰይ ትርጉም ኣልቦ ምዃና ተረዲኡ ንጥፍኣት መንእሰያት ከይደቀሰ ዝሓድር ካብ ኮነ እምበኣር እቶም ብዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ኣብ ልዕሊ መሬት ብሂወት ንነብር ዘለና መንእሰያት ኤርትራ፡ ዘመንና ዝጠልበና ዘሎ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ግዜ ከይተጸባጸብና ግብራዊ ስጉምትና ከነበራብር ኣለና፡፡ ህግደፍ እንተኾነ ፖለቲካዊ ብርኩ ኣንደልሂጹ ባይታ ዝዘበጠ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ናይ መወዳእታ ዕራርቦ ስልጣን’ዩ በጺሑ ዘሎ፡፡ ነዚ ሓንቲ ቅላዕ ዝተረፈቶ ጉጅለ ከኣ ቅልጽም መንእሰይ ኤርትራ እኹል ጽፍዒት ስለዝኾነ ንቅሉዕ ወፍሪ ጥፍኣት ህግደፍ ቶባ ንበሎ፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

23 ታሓሳስ 2017

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here