መልእኽቲ ወጋሕታ – ቆርበት ብዕንጉለ ይምለጥ፡ ጎራሕ በ’ዘራርብኡ ይፍለጥ!

0
479

ቆርበት ብዕንጉለ ይምለጥ፡ ጎራሕ በ’ዛራርብኡ ይፍለጥ!

ዘለናዮ እዋን ህቦብላ ንፋስ ዓወት ኤርትራውያን ዝነፍሰሉ፡ ስዕረት ህግደፋውያን ቃንዛ ዝጀመረሉ እዋን’ዩ፡፡ ኣይምለኽን ንዝበለ ህዝቢ ከም ድላይካ ክትመልኮን ክትወራዘየሉን ዓቕሚ ክትድልበሉ ዘኽእል ብቕዓት ከተጥሪ’ስ ይትረፍ ክትሓስቦ’ዉን ኣዝዩ ከቢድ’ዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ነቲ ኣምልኹኒ ዝባህጉ ጉጅለ ህግደፍ ዕጭ ሓንፈፍኩ፡ ደጊም ቁስለይ ናበሸቐጥኩ ዘይኮነስ፡ ሓንሳእን ንሓዋሩን ቁስለይ ጎዲአ ከሕውይ’የ ብምባል ኣይምለኽን ኢሉ ክሳዱ ኣቕኒዑ’ሎ፡፡

እዚ ነድሪ ህዝቢ ሓመድ ድበ ከምዘእተዎ ዝተረድአ ህግደፍ እምበኣር፡ ንክፍኣት ዝተዓጠቐ፡ ብክፍኣት ማዕርግ ሊቅነት ዝወደየ ዕሉል ጉጅለ ሸፋቱ ብምዃኑ፡ ላቔባታት ክፍኣቱ ከሰጉም ክብል ሓድሽ ውዲት ጠጂኡ’ሎ፡፡

ድሕሪ 31 ጥቅምቲ ዝተገብረ ደወል ሓርነት ዘስመዐ ናዕቢ ኣስመራ፡ ህግደፍ ድቃስ ከምዝሰኣነ በብእዋኑ ናተዓዘብናዮ ዝመጸናሉ ኩነታት ዝተኾለዐ ሓቂ’ዩ፡፡ ሕጂ’ዉን ውሽጣዊ ተንኮላቱ ዝተናግዖ ጉጅለ ህግደፍ፡ እቲ ቀደሙ’ዉን እምነት ዘይነበሮ ምስ ምጽንሑ ተደሚሩ፡ ናዕቢ ተኻይዱ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያን መጅሙዕ ጠያይቲ ከዘንብ ሃንቀውትኡ ዝነበረ’ሞ ብለባም ኣካይዳ ሓይልታት ጸጥታ ጠያይቶም ንፈኸራ ድምጺ ጥራሕ ክውዕል ብምግባሮም ሕርር ኩምትር ስለዝበለ፡ ሽርሒ ምቅይያር ምሂዙ ብሒም ንዝበለ ኤርትራዊ ጥይት ኣኾልስዎ ንዝብል ትእዛዛቱ ከኽብሩ ንዝኽእሉ እሙናቱ ክወዳድብ ሸበድበድ ክብል ተገዲዱ’ዩ፡፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ፖሊስን ስለያን ከምኡ’ዉን ገለ ክፍላተ ሰራዊት ህጹጽ ምልውዋጥ ክገብር ኣይሓነኸን፡፡ ምናልባት እዚ ከም ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሽጣራ ወሲዱ መዳህለሊ ዝኾኖ መሲልዎ ክኸውን’ዩ፡፡ እንተኾነ ግን ህዝቢ ልዕሊኡ ጎሪሑ፡ ብኣጋ ተረዲኡ ስለዘሎ ድምብርጽ ኣይበሎን፡፡ ባህርያት ህግደፍ ኣንዳዕዲዑ ዝፈልጥ ህዝቢ፡ እሞ ድማ ብልሒ ቀላጽሙ ዘቕንዐ ንዝተፈጠረ ይፈጠር ውዲት ጸላኢ ዝሕምዞቕ ሓሞት የብሉን፡፡

ቆርበት ብዕንጉለ ይምለጥ፡ ጎራሕ በዘራርብኡ ይፍለጥ ከም ወዮ ዝተባህለ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ህግደፍ፡ ብህዝባዊ ኣብያ ኩለንተንኡ ተመሊጡ’ዩ፡፡ ድላዩ ፈንጠርጠር እንተበለ ኣብ ዝበጽሖ ከምዘየለ ድማ ሕቶ ህዝቢ ብዘልዓሉ ኤርትራውያን ተወሊዑስ ብስለቶም ምዃኑ ኣመስኪሩ’ዩ፡፡ እቲ ጉርሒ ሽጣራነቱ’ዉን በቲ ልሙድ መደናገሪ ዘረባታቱ ህዝቢ ክኽሽሖ ኣይተጸገመን፡፡ እምበኣር ህግደፍ ነታ ተቃጽሎ ዘላ ዝተወለዐት ባርዕ ህዝቢ ከጥፍእ ዝከኣሎ ዘበለ ናይ ሓይለቦኡ ይጽዕት’ዩ ዘሎ፡፡ ኣብ ኣህጉርና ዝተላዕለ ህቦብላ ንፋስ ዞምባብዌ ካልእ ተወሳኺ ስንባደን ስግኣትን ሰዲድሉ ዝቀናዞ ዘሎ ህግደፍ፡ እሙናት ዝብሎም ሲቪል ዝወደዩ ስለያታቱ ናብትን ናብዝን ክገላብጥ’ዩ ሃቂኑ፡፡ ኣካላት ጸጥታ ተለዊጡ ኣይተለወጡ፡ ተወዝዑ ኣይተወዝዑ ግን ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ማዕረ በደል ዝወረዶም ብምዃኑ ዝጠፍእ ነድሪ ህዝቢ ከቶ የለን፡፡

ጉዳይ ዙምባብዌ ንዓና ኤርትራውያን ከምህረና ዘኽእል ነጥበ መቕሮ ኣርእዩና’ሎ፡፡ ይኽፋእ ይጸብቕ ብዘየገድስ ሙጋቤ ናብ ስልጣን ዝመጸ ብህዛባዊ ምርጫ’ዩ ኔሩ፡፡ ከምኡ ኮይኑ’ዉን ግን ህዝቢ ኣይንደልየካን ብምባሉ ሰራዊት ዙምባብዌ ንልዕልና ህዝብን ሉኣላዊነት ሃገርን ከውሕስ ስለዘለዎ ጉዳይ ህዝቢ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ሰሪዑ ምስ ህዝቡ ወጊኑ’ዩ ስልጣን ህዝቢ ንበዓል ዋንኡ ዘረከበ፡፡

እሞ ዝምባብያውያን እዚ ካብ ገበሩ ድኣ ንሕና ኤርትራውያን እንዶ ግዳ ብፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ኣጸቢቕና ንልለ ከመይ ይሕርብትና ነቲ ብዘይ ገለ ምርጫ ዘይመጸ ኢሳይያስ፡ ምርጫ ንምንታይ ዘይትግበር ተባሂሉ ተሓቲቱ፡ ብኩንትራት ዝቖጸረኒ የለን፡ ምርጫ ድሕሪ 30 40 ዓመታት ይግበር ይኸውን፡ ምናልባት’ዉን ምርጫ ኣይህሉን ይኸውን ናበለ ኣላጋጭ ዝምልስ ዝነበረ መላኺ ብዘይ ገለ ቆጸራ ካብ ህዝቢ ዝገበቶ ስልጣን መሊስና ክንምንዝዖ እቲ ቀሊል ዕዮ ገዛና’ዩ፡፡

ስለዚ ኣብ ስግኣትን ቅልውላውን ተሸሚሙ ንጥፍኣት ኤርትራውያን ውዲታት ዝለጋግብ ዘሎ ህግደፍ ዝበሃል ጉጅለ ዕድል ምሕሳብ ኣይንሃቦ፡፡ ብፍላይ ከኣ ዝያዳ ግፍዕታት ክትድዕነን ዝተበየነልካ ሓይልታት ምክልኻል ብደም ኣሕዋትካን ኣሓትካን፡ ብህይወት ኩሎም ስድራኻን ዝጣላዕ ዘሎ ህግደፍ ክትምክቶን ወገን ህዝብኻ ክትከውንን ምኽሪ ኣይድልየካን’ሞ ህዝባዊ ስልጣን ኤርትራውያን ክውን ክኸውን ዕጥቕኻ ኣስጥም፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

25 ሕዳር 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here