መልእኽቲ ወጋሕታ- ብስነልቦናዊ ኵናት ዘይጽዓድ መንእሰይ ይትሃነጽ

0
484

ኢሳይያስ ዝመርሖ ጸቢብ ጉጅለ መንእሰይ ዘይርኣየላ ሃገር ምፍጣር ሕቡእ ኣጀንድኡ ጌሩ ዝሰርሓሉ ዝኸሰረ ፖለቲካ ውልቀመለኽቲ’ዩ፡፡ መንእሰይ ናይ ለውጢ ሓይሊ’ዩ፡፡ መንእሰይ ዓንዲ ሕቖ ቁጠባ፡ ዓንዲ ሕቖ ዕብየትን ብልጽግናን ዓንዲ ሕቖ ፖለቲካ’ዩ፡፡

ኢሳይያስ ነዚ ሓቂ’ዚ ኣንዳዕዲዑ ስለዝፈልጥን ዝርዳእን ዕምሪ ስልጣኑ ከናውሕ እንተድኣ ኮይኑ ኣቐዲሙ ንመንእሰይ ብዝድህልን ዘሸቑርርን ጸቕጥታት፡ መርገጽትን ዓፈናን ክገዝእ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ባህርያዊ’ዩ፡፡ መንእሰይ ብዝረቐቐ ተንኮል ንምጽናት ቅድሚ ዝኣገረ ብስነልቦናዊ ኵናት ክስለብን ብዛዕባ ኵናትን ወረ ኵናትን ጥራሕ ክሓስብ ስትራቴጂ ጥፍኣት ሓንጺጽካ ብመንእሰይ ቁማር ምጽዋት ቀዳማይ ኣጀንዳ ተጌሩ ንርብዒ ክፍለዘመን ተሰሪሑሉ ኢሳይያስ ብወሳናይ መልክዑ ተዓዊትሉ ክብሃል ይክኣል፡፡

ብሽም ልኡላውነት ሃገር ካብ ግዳማውያን ወረርቲ ንምክልኻልን ወራር ንምምካትን ብዝብል ምስምስ ኤርትራ ተጻብኦታት ከምዘጋጠሞ ብምምሳል ምስ ኩለን ጎረባብቲ ነገር ብምጽሕታር ባርዕ ኵናት ብምውላዕ ህይወት ኣእላፍ መንእሰያት ብኸንቱ ጠፊኡ፡፡ ሰፍ ዘይብል ከቢድ ዕንወትን ክሳራታትን ኣብ ሃገር ኣስዒቡ፡፡ ነዚ ገበን ኵናት’ዚ ብቀንዱ ተሓታቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ፡፡

ኢሳይያስ ብዝጻሕተሮ ኵናት ብኣማኢት ኣሸሓት ዜጋታት ኤርትራ ጸኒቶም፡፡ ኤርትራ ብቀንዲ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከኣ ምስ ጎረባብቲ ስኒት ርሒቕዋ ኣብ ረጽምን ምትፍናን ንክትኣቱ ምኽንያት ኮይኑ፡፡ ሳዕቤኑ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ዕጭኡ ውትህድርናን ጊላነትን ሃገሩ ሲኦል ዝኾነቶ ካብዚ ኣደራዕ ንምንጋፍ ስደትን ብርሰትን ይበታተን’ሎ፡፡ ፋሉል ስርዓት ምሕደራ ኢሳይያስ ዝወለዶ ብላዕ፡ ብልሽውና፡ ወገናውነት ሳዕሪሩ ኤርትራ ኣብ ማእኸል ውቅያኖስ ከም ዝተበላሸወት መርከብ እናጠሓለት ትኸይድ ኣለ፡፡ እዚ ከኣ ንመጻኢት ትስፍውቲ ኤርትራ ከቢድ ብድሆ ይኸውን’ሎ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ዝኣክል ዘካየዶ መሪር ሰውራ ንናጽነት ኤርትራ ጥራሕ ኣይነበረን፡፡ ክንዮ ናጽነት ዝኣመተ ሰላም፡ ዲሞክራሲ፡ ፍትሒ ብምርግጋጽ ኣቢልካ ምዕብልትን ብልጽግትን ኤርትራ ንምፍጣር’ዩ ኔሩ፡፡ ኣብዚ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኮይኑ ሃገር ከውሕሰን ከማዕብልን ዝያዳ ትጽቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ከኣ እቲ መንእሰይ’ዩ፡፡ ኢሳይያስ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ’ዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ’ዩ ዘስካሕክሕ ኣረሜናዊ መጥቃዕቲ ፈንዩ፡፡

ብስነልቦናዊ ኵናትን ብኢ-ሰብኣዊ መግረፍትን ቅትለትን ግዳይ ሞትን ኵናትን ጌርዎ፡፡ ኣጥፊእካ ናይ ምጥፋእ ስጉምቲ ብጭካነ እናወሰደ መጺኡ ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕጽለሉ’ሎ፡፡ እዚ ብዘይ ወዓል ሕደር ጠጠው ክብል ኣለዎ፡፡ ዕንደራ ኢሳይያስ ክዕገት ዝኽእል ተወፋይነትን መስዋእትነትን ዝሓትት ህዝባዊ ሰውራ ብምውላዕ ኣቢልካ’ዩ፡፡ ህዝባዊ ሰውራ ዝባራዕ ብህዝቢ’ዩ፡፡ ኣብዚ ህዝባዊ ሰውራ መሪሕ ግደ ክጻወት ዝግብኦ ድማ እቲ መንእሰይ’ዩ፡፡ መንእሰይ ረኻቢ ኣደራዕ ስለዝኾነ፡ መንእሰይ መድሕን ህዝብን ሃገርን ኮይኑ ቅድሚት ክልዓል ስለዘለዎ፡፡ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ከኣ ውሕሉል ኣመራርሓን ሓያል ውዳበታትን የድሊ፡፡ ነዚ ንምትግባር ከኣ ብስነልቦናዊ ኵናት ዘይጽዓድ መንእሰይ ክህነጽ ኣለዎ፡፡

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

ሓምለ 29 ዓመተ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here