መልእኽቲ ወጋሕታ- ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፍኻ ኣጽንዕ

0
111

ሰላም ሙሉእነት እንተልይዎ ሓላል’ዩ፡፡ ብሕብሪ ፖለቲካዊ ኣመንዝራነት ተለኽዩ ዝጋማዳሕ እንተኾይኑ ግን ሃሰይኡ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይዓልብ፡፡

ኣብ ሓንቲ ሃገር ሰላም ክህሉ ዝኽእል ድማ ምዕሩይን ልዕልና ሕጊ ዝኣምንን ፖለቲካዊ መስርሕ ዝኽተል መንግስቲ ክህሉ ከሎ’ዩ፡፡ እዚ ማለት ህዝብን መንግስትን ስኒት ኣለዎም፡ ሓባራዊ ስምምዕነቶም ንሰላም፡ ንልምዓትን ዲሞክራስን ድልዱል ሰረት ከንጽፉ ይኽእሉ ማለት’ዩ፡፡

እሞ እምበኣር ምስ ህዝቡ ሰላም ዘይብሉ ስርዓት ምስ ካልኦት ሰላም ክፈጥር’የ እንተበለ ውሑዳት ተጠቀምቲ ብዙሓት ተጎዳእቲ ይገብር’ምበር ሙሉእነት ሰላም ክህሉ ኣይኽእልን’ዩ፡፡ ፖለቲካዊ መኽሰብ ክትረክብ ኢልካ ህዝቢ ዘይርበሓሉ ደጋዊ ዕርቂ ሰላም ክንዲ ድላዩ ይጨራሕ ውሽጣዊ ሰላም ክተውሕስ ህዝባዊ ሓርነት ክተረጋግጽ ማለት ግን ዘበት’ዩ፡፡

ኣብዚ ቀኒናዮ ዘለና ቅነ ዝነፍስ ዘሎ ፖለቲካዊ ንፋስ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኢልና ምስ እንሓትት ውጽኢቱ ባዶ ድምር ይኾነካ፡፡ ጎንጺ ዶብ ምፍትሑ ሓደ ነገር ኮይኑ፡ ሕቶታት ህዝቢ ኤርትራ ግን ዝምልሰልና ኣይከውንን፡፡ ቅኑዕ ጉዕዞ ሰላም እንተድኣ ኮይኑ እቲ ኣብ ቅርዓት ኤርትራ ተዳዕኒኑ ዘሎ ባርነት ክቕንጠጥ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ክኸውን ኣለዎ፡፡ ቆላሕታ ድማ ክግበረሉ ይግባእ፡፡

ሕቶ  ቅዋም ፡ ሕቶ ዲሞክራሲ፡ ሕቶ ልምዓት፡ ሕቶ ምርጫ ፡ ሕቶ ሓርነት፡ ሕቶ እሱራት ፡ሕቶ ቅሳነት፡ ሕቶ ብናጻ ምውዳብን ምንቅስቓስን ሕቶ ኩለንተናዊ ዝሓዘ ሰላም ወዘተ ….ብግቡእ ምምላስ ይጽነሐለይ ዘይበሃለሉ ዋኒን’ዩ፡፡ ህግደፍ ግን ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ዝምልሰሉ ተኽእሎታት ኣዝዩ ጸቢብ ካብ ምዃኑ ዝነቐለ ንህዝቢ ኤርትራ ዝረብሕ ጣቋ ዘለዎ ሰላም ከውሕስ’ዩ ኢልካ ምጽባይ ካብ ደርሆ ጸባ ከም ምጽባይ ጌርካ’ዩ ዝቑጸር፡፡

ከም ኤርትራውያን፡ ከም ህዝቢ ክንክተሎ ዘለና ዓቢ ነጥቢ እምበኣር እቶም ብግዚኦም ዝሓልፉ መንግስታት ዝፈጥሩልና ምትሕርፋፍን ቅርሕንትን ገዲፍና ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ንዘላቒ ሰላም ምዕያይ’ዩ፡፡ ናይ ነዊሕ እዋን ታሪኽ ዝምድና ዘለና ብምዃንና ሰላምና ባዕልና ከነውሕስ ግቡእ’ዩ፡፡ ከም ኤርትራውያን ከኣ ቆጽሊ ዘንበርናሉ መንግስቲ ክንተክል፡ ቅዋም ከነተግብር፡ ዲሞክራሲ ከነዕስል ፡ ፍትሒ ከነንግስ፡ ወተሃደራዊ ጊላነት ደው ከነብል፡ እሱራት ከነፍትሕ ናህሪ ሓርነታዊ ቃልስና ከነቀላጥፍ ንካልኢት’ኳ ከነደቅሶ ኣየግባእን፡፡ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፍኻ ኣጽንዕ ከም ወዮ ዝተባህለ ሓድነትና ኣደልዲልና ከምቲ ሰላም ምስ ጎረባብትና ንሃርፎ፡ ሰላም ኣብ ቅርዓትና’ዉን ከነውሕስ ኣብ ዙርያ ሓርነታዊ ቃልሲ ንዕሰል፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

30 ሰነ 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here