መልእኽቲ ወጋሕታ- ብጉልባብ ሃይማኖት ፍትሒ ኣይጉዕጸጽን

0
339

ብጉልባብ ሃይማኖት ፍትሒ ኣይጉዕጸጽን

ሓላፍነት ዝስምዖም ዜጋታት ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ዘተሓሳስቦም ጉዳይ ሃገር ’ዩ፡፡ ህልውና ሃገር ናይ ውሑዳት ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ መላእ ህዝቢ ህልውና’ዩ፡፡ ኣብ ጉዳይ ሃገር ፋዕራ ዘይብሎም ፈጠርቲ ራዕዲ ምስ ኩሉ እናተላግዑ ባርዕን ህውከትን እንዳፈጠሩ ሰላምን ድሕንነትን ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ የውድቑ፡፡ ምስትውዓል ፡ ምክብባር ዝረሓቖም ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ተኸዊሎም ዝነብሩ፡ ህድኣትን ርግኣትን ዘሰክፎም ኣሸበርቲ መንሽሮ ሃገርን ህዝብን ኮይኖም ሰላምን ቅሳነትን ከይፍጠር ብዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ኣውራጃን ቀቢላን መቓቂሎም ቅሳነት ዝኸልኡ ጉሒላታት ዘውርድዎ ኣደራዕ ቀሊል ኣይኮነን፡፡

ኣብ ሃገርና ዝረኣናዮ፡ ዝሓለፍናዮ እዚ ግስሩጥ ምሕደራን ቀይዲ ፈታሕ ውልቀ ምልክነት ሕሰመ መከራን’ዩ፡፡ ኢሳይያስ ብዝመርሖ ጸቢብ ጉጅለ ሰብኣውን ዴሞክራስያዊን መሰላትና ተመንጢልና፡ ህልውናና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ፡ ስኒትናን ሓድነትናን ሃጒጉ ብራዕድን ፍርሕን ኣብ ሃገርና ከም ካልኣይ ዜጋ ርእስና ክነድንን’ዩ ተጌሩ፡፡

ዝሩግ ፖለቲካ ኢሳይያስ ብዝኾነ ይኹን ስነ ሞጎት ተቐባልነት ዘይብሉ ’’ንዝኣመነ ብሴፍ ንዝኸሓደ ብሴፍ’’ ዝብል ዝምቡዕ ፖሊሲ ጥፍኣት ሓንጺጹ ኣጽኒቱና፡ ኣብሪሱና፡፡ ህልውናና ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ፡፡ 26 ዓመታት ብክቱር ፍርሕን ስክፍታን ሓሊፍናዮ፡፡

ኣደራዕ፡ ሕሰምን ባርነታዊ መግዛእትን መሊኡ ዒቕ ኢሉ ፈሲሱ፡፡ ሃገር ብደም ጠልቕያ፡፡ ዝወፈረ ብሰላም ዘይምለሰላ፡ ደቂስካ ዘይሕደረላ ሃገር ተፈጢራ፡፡ ንኹሉ ዓቐን ስለዘለዎ ኤርትራውያን ወጊድ ባርነት ብምባል ሓርነት ንምጭባጥ ህዝባዊ ሕቶ ፍትሕን መሰልን ከልዕሉ ምጅማሮም ክትዕተር ዘለዋ ሰላም ኣብ ምጭባጥ ተስፋ ዘስንቕ ጅማሮ ተጀሚሩ’ሎ፡፡

እቶም ኣብ 1993 ዘበጋገስዎ ሕቶ ፍትሒ፡ ኣድማ ተጋደልቲ ዝብል ሽም ዝተጠመቐ ብ1994 ጀጋኑ ስንኩላን ማይ ሓባር ዝኸፈልዎ መስዋእቲ፡ እሱራት ዓዲ ኣቤቶ ዘልዓልዎ ስውራ ሓርነት ብደሞም ታሪኽ ዘንጸፍሉ፡ ኣብ ስርሒት ፎርቶ ወዲ ዓሊ ዝፈጸሞ ትብዓትን ጀግንነትን፡ ተዓለምቲ ኮር መናዕ ኣብ ከተማ ኣስመራ በጃ ዝሓለፍሉ፡ ምእንቲ ፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን’ዩ፡፡

እዚ ኣብ ወርቃዊ መዝገብ ታሪኽ ተሰኒዱ ንወለዶታት ዝሓለፍ ድሙቕ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ፡፡

31 ጥቅምቲ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ዝወሰድዎ ተባዕ ተቓውሞ ድማ መቐጸልታ ናይ’ዚ’ዩ፡፡ እዚ ብጉልባብ ሃይማኖት ኣመሳሚስካ ጸለሎ ንምልካይ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ዓቕሊ ጽበት ዝፈጠሮ ፍሹል ፖለቲካ ምዃኑ ኤርትራውያን ክንነቕሕሉ ይግባእ፡፡

ሕቶ ፍትሕን መሰልን ክልዓል ከሎ ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ ዝስንዖም መደናገሪ ተዋስኦታት ጊዜኦም ዝሓለፎም ፖለቲካዊ ሃልኪ’ዮም፡፡ ጸለመ ኣብ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ሃገርና እኹል ምስክርን ኣብነትን’ዩ፡፡ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ንዓመታት ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ኣሕሊፎም፡ ኣመንቲ መሰኻኽር ይሄዋ፡ ካቶሊክ፡ ጴንጠ ቆስጤን ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያንን ዝወረዶም ግፍዕን ስቅያትን፡ ንኤርትራውያን ኣይተኸወለናን፡፡ ኣመንቲ እስልምና ብጥሩፍነትን ኣኽራርነትን፡ ብሓምሻይ መስርዕን ጅሃድን እናመሳመሰ ዘይምስሎም  እናደወነ ዘብጽሖ በደል፡ ዝፈጸሞ ገበን ካብ ታሓታትነት ኣየድሕኖን፡፡ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣቦና ሓጂ ሙሳን ብጾቶምን ዝተፈጸመ ድማ መቐጸልታ እከይ ተግባር ኢሳይያስ ምዃኑ ኩሉ ኤርትራዊ ክርድኦን ክግንዘቦን ኣለዎ፡፡ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ዘልዓልዎ ሕቶ፡ ሕቶ መላእ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ፡፡ ሕቶ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ’ዩ፡፡ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖታዊ ጉልባብ የብሉን፡፡

 ብጉልባብ ሃይማኖት ፍትሒ ኣይጉዕጸጽን፡፡ ሕጂ ተወሊዓ ዘላ ቁልዒ፡ ህዝባዊ ባርዕ ፈጢራ ሓርነት ንምጭባጥ ንቅድሚት እትወስድ ነጥቢ መቐይሮ ምዃና ተረዲእና ንድሕሪት ከይትምለስ ኤርትራውያን ሃገራዊ ግቡእና ክንፍጽም ይግባእ፡፡

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

11 ሕዳር ዓመተ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here