መልእኽቲ ወጋሕታ- ተባዕ ቃልሲ ንኣውራ ጸላኢና

0
291

ተባዕ ቃልሲ ንኣውራ ጸላኢና

ህዝቢ ኤርትራ ባዕዳውያን ተጻባእቲ ሓይልታት ናተበራረዩ ኣብ ገዛእ መሬቱ መጽዮም ዳር ትርኢት ኣርእዮሞ’ዮም፡፡ መግዛእቲ ርእስኻ ከተቕንዕ ዘይገብረካ፡ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተፈንፊንካን ተናዒቕካን ክትነብር ዝድርኸካ ክፋእ ሕሰም’ዩ፡፡ እዚ ክፉእ ሕሰም እምበኣር እንተድኣ ብትብዓት ተቓሊስካዮ ከምዘይነበረ ክትገብሮ ይከኣል’ዩ፡፡ ስለዝኾነ’ዉን’ዩ ህዝቢ ኤርትራ እምብለይ ንመግዛእቲ ብምባል ንተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ተቓሊሱ ካብ ሪሙ ክቡሕግጎም ዝኸኣለ፡፡

እምበኣርከስ ህዝቢ ኤርትራ ተባዕ ተቓላሳይ ምዃኑ ብግብሪ ኣመስኪሩ ትብዓቱ ኣብ ታሪኽ ከቲቡ’ዩ፡፡ እዚ ክቡር ታሪኽ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ግን ክንጀሃረሉን ክንሰኽረሉን ዘይኮነስ ካልእ ታሪኻዊ መኽሰብ ክንድልበሉ መወከሲ’ዩ ክኾነና ዝግባእ፡፡ ካብኡ ሓሊፉ’ዉን ሞሳ ጀጋኑናን ስውኣትናን ሕድሮም ንዝክረሉን ሃገራዊ ራእይ ንኸስበሉን ክኸውን ግቡእ ስነሞገታዊ’ዩ፡፡ እዚ ሎሚ ፈንቅል ተባሂሉ ዝኽበር ዝኽረ ጀጋኑና እምበኣር ስለ’ቲ  ንህዝቢ ዝተገብረ መስዋእቲ ዘኪርና ክብርናን ሃገራዊ ረብሓናን ነማዕብለሉ ዝኽሪ ድኣ’በር ከምቲ ህግደፍ ዝሽቅጠሉ ናይ ሸቐጥ ፖለቲካ ኣይኮነን፡፡ ንህዝቢ ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋ’ዩ፡፡ ብዝኾነ ሎሚ’ዉን ኣብ ገዛእ መሬትና ብገዛእ ናትና ንብሎ መንግስቲ ካብ ባዕዳውያን ተጻባእቲ ብዝበኣሰ መገዱ ህግደፍ ብዝበሃል ጸላኢ መሪር መግዛእቲ ዳዕኒኑና ኣሎ፡፡ ሕጂ’ዉን ንዕቀት ደሪዑ እነሆ ገበኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብብዙሕ ጉዳያት ይቕጽለሉ ኣሎ፡፡

ብኩሉ ሙሉ ዝኸሰረ ህግደፍ ብህዝቢ’ዉን ከሲሩ’ዩ፡፡ ህዝበይ ዝብሎ የብሉን፡ ህዝቢ’ዉን ጸሊእዎስ ፎእ ህግደፍ ብምባል ገገዲፍዎ ይወጽእ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ሓደ ክጥቀስ ዝግብኦ ጉዳይ እንተሎ፡ ካብ ሃገር ምውጻእ ከምቲ ኩልና ኤርትራውያን ንብሎ ግዚያዊ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል’ዩ፡፡ ብርግጽ’ዉን ከምኡ’ዩ፡፡ እቲ ዘላቒ ፍታሕ ድኣ እንታይ’ዩ? መዓስ’ዩ ዝፍጸም? ብከመይ ከ’ዩ ክፍጸም ዝድለ ዘሎ? ዝብሉ ወሰንቲ ሕቶታት ግን ኣይተመለሱን፡፡ ንቃለስ ፡ሓድነትና ነደልድል ዝብሉ ቃላት ሓቂ’ኳ እንተኾኑ ኣብ ግብሪ ክሽረፉ ግን ኣይረኣዩን ዘለዉ፡፡ ብዝገርም መልክዑ ኣብ ደገ ምስ ተሰደድና ብርክት ዝበሉ ቃልሲ ዝሕላገቶም ተቓውሞታት ኣስሚዕና ብርክት ንዝበሉ ኣተሓሳስባታት ህግደፍ ስዒርና ወጺእና ኢና፡፡ እዚ ክምስገን ዝግብኦ’ዩ፡፡

ይኹን’ምበር እኹል ግን ኣይኮነን፡፡ ገለ ሃገራት ስደተኛታት ንኸይቅበላ ዘገድደን ኩነታት ከጋጥም ከሎ ኣብ ገዛእ ሃገረን ኮይንና ብተቓውሞ ዝምከተሉ ሰልፊ ብተደጋጋሚ ይረአ’ዩ፡፡ እዚ ምናልባት ትብዓት ሃልዩና ጌርናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና፡፡ ከምኡ ዝበለ ሓድነትን ድልዱሉነትን ኣገዳሲ’ዩ፡፡ ብዝያዳ ግን እዚ ከምዚ ዝበለ ትርናዐ ናብቲ ኣውራ ጸላኢና እንተውዒልናዮ፡ ኣብ ስደት ኮይንና ነማርረሉን ምዩቕ ንብለሉን ዕድል ኣይክህሉን’ዩ፡፡ እስራኤል ከም ኣብነት ሓንቲ ድኣ ነልዕል ኣለና’ምበር ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዝበለ ተግባር ከምዘይፍጽማ እንታይ ዘተኣማምን ነገር ኣሎ? ብርግጽ ህሉዉ ኩነታት ተረዲኤን ኣብ ጎንና ክኾና እቲ ግቡእ መገዲ’ዩ፡፡ ከምኡ ዝገብራ ሃገራት’ዉን መሊኤን’የን፡፡ ይኹን’ምበር ከምቲ ኣቐዲምና ስደት ዘላቒ ፍታሕ ኣይኮነን ዝበልናዮ፡ ብልክዕ ተረዲእና ናብቲ ዘላቒ ፍታሕ ኢና ሓይልና ክንድርዕ ዘለና፡፡ ህግደፍ ንዝተባህለ ጉጅለ ግብራዊ ቃልሲ ኣካይድና ምስዓር፡፡ ሽዑ’ዩ ከም ድላይና ንነብር፡፡ ሽዑ’ዩ ስደተኛታት ዝብል ሽምና ንቕይሮ፡፡ ስለዚ እታ ዘላትና ኣማራጺት ኩሉ ተቓውሞታትናን ቃልስናን ህግደፍ ንምእላይ ይኹን ፡ ተባዕ ቃልሲ ንኣውራ ጸላኢና ህግደፍ’ዩ ክኸውን ዘለዎ፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

10 የካቲት 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here