መልእኽቲ ወጋሕታ- ትኪ ኣብ ዘለዎ ሓዊ’ሎ

0
580

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Melekti-Wegahta/melekti wegahta  15-10-2016.mp3″]

ስክፍታ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም፡ ጭንቅን ጸበባን ንህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ፋሉል ቀይዲ ፈታሕ ምህላል ኢሳይያስ’ዩ። ኣብ ሎሚ ኴንካ ብዛዕባ ኤርትራ ክትሓስብ መጻኢ’ዛ ሃገር ሕንቅልሕንቅሊተይ’ዩ ዝኾነካ። ኤርትራውያን ከምደቂ ሃገር ብዛዕባ ህላዌ ኤርትራን ህዝባን ክንገብሮ ዝግብኣና ብዘይምግባርና መጻወቲት ሸፋቱ ጉጅለ ኮይና ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት ትምለስ ኣላ። እዚ ነቲ ስራሕ ታሪኽ ህዝቢ ኣዝዩ ዘሕንኽን ዘሕፍርን’ዩ።

ልዕሊ 25 ዓመታት ሕግን ስርዓትን፡ ፍትሕን ርትዕን ዝሃደማ ኤርትራ መዐንደሪት ግብረሽበራውያን ጉጅለታት ብምዃና እቲ ኣብ ውሽጣ ብኢሳይያስ ዝሳወር ዘሎ ሓዊ ጽባሕ ከም እሳተ ጎመራ ተባሪዑ ከየጥፍኣ ኣዝዩ የሰክፍ። ኣብ ኤርትራ ዘይንቀሳቐሱ ተቓወምቲ ሓይልታት ጎረባብቲ ዳርጋ የለውን። ተቓወምቲ ሱዳን፡ የመን፡ ጅቡቲ፡ ሶማል፡ ኢትዮጵያ ከም ፍልሖ’ዮም እናተጫጭሑ ዝሓድሩ። እዚ ማለት ኤርትራ ብሓዊ ተኸቢባ ከምዘላ’ዩ ዘመላኽት።

ኢሳይያስ ብዝተፈላለዩ ሰብ ረብሓ እንዳተዓሰበ ሃገርና መጫጭሒት ግብረሽበራውያን ሓይልታት ይገብራ’ሎ። እዚ ተግባር’ዚ ጽባሕ ኤርትራ ንዓውደ ኵናት ኣሳጢሑ ንኽትጠፍእ ከቢድ ሓደጋ ኣንጸላልይዋ ከምዘሎ ኤርትራውያን ክበርሃልና ይግባእ። ኢሳይያስ ብዛዕባ ህልዉና ህዝብን ሃገርን ዘገድሶ ከምዘይኮነ ሸውሃቱ ክዓግብ ስለዘይክኣለ ዜጋታትና ብጊላነት ክኽድሙ ብምግባር ፋሕፍድኡ ክሃጥርን ክሓብጥን ዝገብሮ ዘሎ መርገጽን ዓፈናን ንሕድሕድ ኤርትራዊ ከምዋንጫ ዓደላ በጺሕዎ’ዩ። ባርነታዊ መግዛእቲ፡ ማእሰርትን ስቅያትን ዘስካሕክሖ ወዲ ሃገር ካብዚ ኣደራዕ’ዚ ንምንጋፍ ዕለታዊ ብኣሸሓት ሃገር ራሕሪሑ ስደት ይበርስ’ሎ።

ወዲ ሃገር ክበታተን ጓኖት ኣብ ሃገር ተኣኻኺቦም ይዕንድሩን ንጥፍኣት ኤርትራ እከይ ተግባራት ምስ ኢሳይያስ ተላፊኖም ሽርሕን ውዲትን ይፍሕሱ። ኤርትራ ብጽምዋ ዝተዋሕጠት ፍርሕን ራዕድን ዝዓብለላ ክንሳ ድምጺ ጥይት ዘይሰምዓላ ደሴት ሰላም እንዳተባህለት ብኢሳይያስ ይዝመረላ። ኣብዛ ሃገር ተደጕሉ ዘሎ ሓዊ ሎሚ ሎሚ እቲ ጓህሪ ክተክኽን ንህዝቢ ኤርትራ ከጨንቕን ጀሚሩ’ሎ።

እዚ ፈጺሙ ዕሽሽ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን። እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዓቕሊ ዘጽብብን ናጽነት ኤርትራ ምስ ዘይቅበሉ ዶብና ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ’ያ ምስ ዝብሉ ታሪኻውያን ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢሳይያስ ግምባር ፈጢሩ ምስ ፈታዊ ሓው ህዝቢ ኢትዮጵያ ደም ዘጣምዕ ግብረሽበራዊ ተግባር ኣባ ጓይላ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ኮይኑ ሰላም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምዝራግ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ብተግባር ይርኣይ’ሎ። እዚ ሰጊንጥራዊ ኢድ ኣእታውነት ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ዘይዛሪ ደም ምፍሳስ ዘእቱ ሰራም ሽርሒ ብምዃኑ ኤርትራውያን ምእንቲ ሰላምን ዓገብ ክንብሎ ይግባእ።

ኢሳይያስ ንሃገርና ብሓዊ ክትክበብ’ዩ ዝገብር ዘሎ። ብሱዳን፡ ብየመን፡ ብጅቡቲ፡ ብኢትዮጵያ ሓዊ ኣሳዊርካ ዝርከብ ረብሓ ከምዘየሎ ዝያዳ ንህልውና ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘውድቕ ጥራይ ዘይኮነስ ንጥፍኣት ብሓዊ ምጽዋት ከምዝኾነ ኤርትራውያን ክንዝንግዖ ኣይብልናን። ትኪ ኣብ ዘለዎ ሓዊ’ሎ። ኢሳይያስ ኣብ ዘለዎ ድማ ህውከትን ዕግርግርን ኣሎ’ሞ ሃየ ኤርትራውያን ኣይንተሃመል።

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

ጥቅምቲ 15 ዓመተ 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY