መልእኽቲ ወጋሕታ- ነቓዕ ሓምሓም ምእንቲ ክትፈልጥ ማይ ምለሰሉ

0
407
ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ዝተገበረ ተቓውሞታት ሓሶት የብሉን፡፡ ኩሉ ሓቂ’ዩ፡፡ ንህግደፍ ሓስዩ ከጸልም ኢሉ ዝግበር ናይ ኣብያ ምንቅስቓስ የለን፡፡ እንታይ ድኣ ሓሲምዎ መሪርዎ ንመሰሉ ክብል መስዋእቲ ንኽኸፍል ቃልሲ ከካይድ ዝግደድ ተባዕ ህዝቢ’ዩ፡፡ ዝእሰር፡ ዝግረፍን ዝቕተልን ዘሎ ህዝቢ’ዩ፡ ካብን ናብን ከይንቀሳቐስ ዝኽልከል ዘሎ ህዝቢ’ዩ ዓው ኢሉ ከይዛረብ ዝተዓብሰ ህዝቢ’ዩ ኮታስ ብገዛእ ሃገሩን ሪሙን ዝሰራጠ ዘሎ ህዝቢ’ዩ፡፡ ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ከኣ ህግደፍን ህግደፍን ጥራሕ’ዩ፡፡ ዝኣስር ህግደፍ፡ ዝቐትል ህግደፍ ፡ዝጨውን ዘበሳብስን፡ ሰብ ክብተንን ክስደድን ኣደዳ ጎሓላሉ ክኸውንን ብዕቱብ ዝሰርሕ ዘሎ ህግደፍ’ዩ፡፡ ብሓጺሩ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ህግደፍ’ዩ፡፡ ብዝገርም መገዲ ከኣ ዝነቕዐ ሓምሓም ዝኾነ ባዕሉ ህግደፍ’ዩ፡፡

ነቓዕ ሓምሓም ክትፈልጥ ማይ ምለሰሉ ይብሉ ኣቦታትና ክምስሉ፡፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ህግደፍ ስኒ ዘይብሉ ነባሒ፡ ነቓዕ ሓምሓም ምዃኑ ዘርኢ ድማ ዝነደረ ትብዓት ህዝቢ መላሲ ስኢኑ እነሆ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ባርዑ ወሊዑ’ሎ፡፡

ተባዕ ኣቦና፡ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብ መዓንጣ ህግደፍ ኣትዮም ሕቶ መሰል ሕቶ ህዝቢ ዓው ኢሎም ክምድሩ ከለዉ ህግደፍ ብስምባደ ከንደልህጽ ግዜ ኣይወሰደሉን፡፡ ነቓዕ ሓምሓም ማይ እንተመሊስካሉ ኣይዓቁርን፡፡ ነቲ ማይ ክጻወሮ ስለዘይክእል ካብ ውሽጢ ንደገ ክልሕም ግድን’ዩ፡፡

ስለዚ ከኣ’ዩ ነድሪ ቃል ኣቦና ነቲ ዝጃጀወ መዓንጣ ህግደፍ ዘቃልዐ፡፡ ከም ኣመሉ ንዕዖም ዓፊኑ’ኳ ከም መፈራርሒ እንተተጠቐመ ህዝቢ ኣኽርያ ግን ኣይፋል ብምባል ንመሰሉ ተቓዊሙ’ዩ፡፡ ኣብዚ ብቅሉዕ መን ፈራሕ መን ተባዕ ዝረአ ነገር ኣሎ፡፡ ህግደፍ ፍርሒ ስለዝወሓጦ እቲ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ፡ ምእሳር ጥራይ ዘይኮነ ጭራሽ’ዉን ምልክነቱ ዝጉለሀ ሩምታ ጠያይቲ ብምዝናብ’ዩ ከተማ ከናውጽ ዝተርኣየ፡፡ እዚ ካብ ፍርሒ ዝተልዓለ’ዩ፡፡

ህዝቢ ግን ኣይፈርሐን፡ እኳ ደኣስ ትብዓቱ ሓቦ ፈጢሩ ካብ ውሽጢ ንደገ ፈሲሱ እነሆ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ደላይ ለውጢ ተነቓኒቑ ተቓውምኡ ይገልጽ ኣሎ፡፡

እምበኣርከስ ፍርሒ ህግደፍ ሕጂ’ዉን ተበራቲዑ ይቕጽል ኣሎ፡፡ መግለጺኡ እቶም ብዓይኒ ዕሙተይ ፈቐዶ ዝረኸብዎ ሚድያታት ኣስላም ኣስላም ኣስላም ዝብል ጸቢብ ኣተሓሳስበኦም ከንጸባርቑ ይረኣዩ ኣለዉ፡፡ ከምዚ ዝበለ ዝጸልመተ ኣተሓሳስባ ከኣ ፈጺሙ ንቃልሲ ህዝብና ዘጉትም ኣይኮነን፡፡ ካብ ቃልሲ ዝዘናበል ህዝቢ የለን፡፡

ስለዚ ነዚ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ንጎኒ ገዲፍና ነቲ ሓቀኛ ተጀሚሩ ዘሎ ተባዕ ቃልሲ ነስተማቕሮ፡፡

ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣውራ ናዕቢ ህዝቢ ደጋፊ ክኸውን ግድን’ዩ፡፡

ህግደፍ ናደናገረ ዕምሪ ስልጣኑ ክልቁም ህርድግ ከምዝብል ካብ ፈለጥና ዕድመን ሓቦን ከምዘይብሉ ካብ ተሰወጠና ንሕና ደለይቲ ለውጢ ንምእላዩ ግዜ ንጽበየሉ ምኽንያት የብልናን’ሞ ከምቲ ካብ ውሽጢ ዝተላዕለ ናዕቢ ህዝቢ፡ ህግደፍ ነቒዑ ከምዘሎ ዘርኣየና ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ሓባራዊ ቀላጽምና ንምእላዩን ንምቕባሩን ክብገስ ይግባእ፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

18 ሕዳር 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here