መልእኽቲ ወጋሕታ – ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ህዝብና ነድሕን!

0
192

ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ህዝብና ነድሕን!

ኤርትራ ብፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ኣዝያ ተሓሚሳ ዘላ ሃገር’ያ። እዚ ዝኾነትሉ ኣውራ ጸገም ክኣ ህግደፍ ዝበሃል ናይ ውሑዳት ጉጅለ ረጊጹ የመሓድራ ብምህላው’ዩ።

እዚ ጥፍኣት ህዝብን ብርሰት ሃገርን ባህጊ ዝፈጥረሉ ጉጅለ ክኣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብህዝቢ ኤርትራ ዝተጸልአን ዝተፈንፈነን ኮይኑ’ሎ።

ህዝቢ ብብዙሕ መገድታት ተቓውሞታቱ ምግላጹ ኣየቋረጸን ገሊኡ ብስደት ገሊኡ ብሰቕታ ገሊኡ ክኣ ኣብ ስደት ኮይኑ ደምበ ተቓውሞ ብምምስራት ወይ ክኣ ናብ ተቓለስቲ ውድባት ብምጽባር ኮታስ ይገልጸለይ’ዩ ብዝብሎ ኣገባብ ቃልሲ የካይድ ኣሎ።

ንህግደፍ ዝቃወማ ሰልፍታት ብበግዚኡ ከም ቅንጥሻራ ናብዝሓ ኣዝየን ተበራኺተን’የን። ብርግጽ ተቓውሞ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ብምዃኑ ክሕበን ዝግብኦ’ዩ። እንተኾን ግን ኣብዚ ሓደ ክሰመረሉ ዘለዎ ዓቢ ዋኒን ዝተረሰዐ ይመሰል። ኩለን ተቓወምቲ ውድባት ይኹና ዋላ ደለይቲ ለውጢ ዝኾንና ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለና ዜጋታት ጸላኢና ህግደፍ ዝበሃል ጉጅለ ጥራሕ ከም ዝኾነ ኢና ነቐምጥ። እዚ ናይ ሓባር ጻላኢና ክኣ’ዩ ህዝቢ ዘበሳብስን  ሃገር ዘብርስን ዘሎ። እሞ ንናይ ሓባር ጸላኢና ድኣ ሓደ ሓይሊ ዕማም ፈጢርና ክንስዕሮ ናተገበኣናን ናኸኣልናን ንምንታይ’ዩ በብመዓልቱ ውድባት ነብዝሕ ዘለና ? ዋላ’ኳ ብዙሕነት ሰልፊ ኣገዳሲ እንተኾነ ኣብ ከምዚ ናይ ጥፍኣት ዘለናሉ እዋን ኮይንካ ደምበይ ደምበኻ የምሕረልና ድዩ ኮይኑ፡ መልሱ ኣይፋል ዝብል’ዩ። እቲ ምንታይ ናይ ፕሮግራም ኣፈላላይና ኣብ ውሕስቲ ኤርትራ ክመጽእን ክሰፍሕን ስለዝኽእል’ዩ።

ኣብ ጸገም ኮይንካ ጸገም ናተይ ናትካ ዘምሕር ኣይኮነን። እቶም ዝተጀመሩ ህዝባዊ ተቓውሞታት ክቀላጠፉን ክሰምሩን፡ ይጽነሓለይ ዝበሃለሉ ዋኒን ኣይኮነን። ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ምሁራት፡ መንእሰያት ምስተን ዘለዋ ተቓወምቲ ውድባት ብምዃን ሓደ ሓይሊ ዕማም ፈጢርካ ህዝብን ሃገርን ምድሓን ግድን ይኸውን። ህዝቢ ናጠፍአ ፖለቲካዊ መኽሰብ ኣይርከብን። ስለዚ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ህዝቢ ምድሓን’ዩ ክመጽእ ዘለዎ። ህዝቢ እንተድሒኑ ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካ ክመጽእ ንቡር’ዩ።

ምዕሩይ መንግስቲ ክቐውም ዘጸግም ኣይከውንን። ምኽንያቱ ብቑዕ ዓቕሚ ምምራሕ ዝወነኑ ምሁራት ኣለውና ኣለዋና። ኣብ ከቢድ ውጥረት ተሸሚምና ንዘናጋዕ እንተድኣ ኮይንና ስዕረትና’ዩ ክቖጻጸረና።

ስለዚ ኩሉኹም ተቓወምቲ ውድባት፡ ኩሉኹም ሲቪክ ማሕበራት፡ ኩሉኹም መንእሰያት፡ ብሓፈሻ ኩሉኻ ምእንተ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ’የ ዝቃለስ ዘለኹ ትብል ወገን ኣፈላላይካ ኣጽንሓዮ’ሞ ሓባራዊ ጥምረት ብምውናን ፈለማ ህግደፍ ዝበሃል ጉጅለ ኣወጊድና ህዝብና ነድሕን።

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

24 መጋቢት 2018 ዓ/ም

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here