መልእኽቲ ወጋሕታ- ንዝረዓደ ራዕዲ ክፈጥር ክነፍቅድ ኣይግባእን

0
513

መልእኽቲ ወጋሕታ- ንዝረዓደ ራዕዲ ክፈጥር ክነፍቅድ ኣይግባእን

ኢሳይያስ ኣብ ድርኩኺት ዕርበቱ ኮይኑ እቲ ዘርኢ ናይ ምጽናት እከይ ተግባራቱ ኣሐይሉ ይቕጽለሉ’ሎ፡፡ እዚ ኤርትራዊ ከምህዝቢ ኣብ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ’ዩ፡፡ ብሓፈሻ ጉጅለ ኢሳይያስ ብዝሓደሮ ሻቕሎት ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ሓድሽ ዝኣለሞ ናይ ጥፍኣት ውዲት ጠጂኡ ንተግባራውነቱ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ’ሎ፡፡

ብዝረዓደን ዝተረበጸን ኣእምሮ “ብድሕሪት ዝመጸ ጸላኢ ብቕድሚት ዝመጸ ጸላኢ’’ ብዝብል ምስምስ ስግረዶብ ክገብር ንዝፈተነ ይኹን ብቕድሚ ድፋዕ ዝተራእየ ተኩስካ ቅተል ዝብል መምርሒ ብዝሓየለ ክትግበር ንኩላተን እዝታት መምርሒ ብምውራድ ስጉምቲ ንክወስድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ይርከብ፡፡

ንታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ተበሊጹ ብጉርሕን ሽርሕን ብሉጻት መሪሕነትን ተጋደልትን እንዳሕቐቐ ኣብ ስልጣን ዝተኾየጠ ኢሳይያስ ነቲ ናይ ትማሊ ሕሉፍ ሓተላ ታሪኹ ናይ ጃምላዊ ህልቂትን ዘርኢ ናይ ምጽናትን ብዝበኣሰ ንክቕጽለሉ ምስ ወይጦታቱ ቃል ኪዳን ጥፍኣት ኣሲሩ ድሮ እዚ መምርሒ’ዚ ኣብ ኩለን እዝታት ክትገብሮ ጀሚሩ’ሎ፡፡

ማእከላይ እዚ ድሮ ጀሚራቶ ደም ንጹሃን ዜጋታትና ኣፍሲሳ’ላ፡፡ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘለዎ ጉዳይ’ዩ፡፡ እዚ ምብራቕ’ዉን ነዚ መምርሒ’ዚ ተቐቢላ ዶባት ዝሕልው ብሰለስተ እናተወደቡ ካብ ሰራዊት ንዝሃድምን ስግረዶብ ንዝፍትንን ብመጅሙዕ ተኵሶም ክቐትሉ ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ ተጸሚዶም ኣለዉ፡፡ ኣብ እዚ ምብራቕ ተኵስኩም ዘይቀተልኩም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዝሳቐዩ ከምዘለዉን  ካልኦት ካብዚኣቶም ንክምሃሩን ዝወረደ መምርሒ ብዘይ ገለ ምስምስ ንክፍጸም’ዩ ትእዛዝ ወሪዱ ዘሎ

እዚ ምዕራብን ተወርዋሪ እዚ’ዉን ብተመሳሳሊ ዝወረደሎም መምርሒ ብንጥፈት ከሰላስሉ ብዝግባእ ንከፈጽሙ ተኣዚዞም ኣለዉ፡፡ ብኹልተንኡ ዝኸሰረ ኢሳይያስ ብዓቕሊ ጽበት ደም ንጹሃን እናሰተየ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ኣጥፊእካ ናይ ምጥፋእ ኣጀንድኡ ብምልክኻም ክኽምብቶን ተስፋ ናይ ምቑራጽ ራዕዲ ክፈጥር ትልኽ ኣብ ምባል’ዩ ዝርከብ፡፡

ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ ኤርትራ እትብሃል ሃገርን ኤርትራዊ ዝብሃል ህዝብን ኣጽኒቱ ካብ ገጽ ምድሪ ንከጥፍኣና ተዓጢቑ ከምዝተላዕለ ሕሉፍ 26 ዓመት ምስክር’ዩ፡፡ ኤርትራውያን ህልዉናና ንምውሓስን እታ ብደም ዝረኸብናያ ሃገር ንምድሓንን ንዝረዓደ ራዕዲ ክፈጥር ክነፍቅድ ኣይግባእን፡፡ ኣብ ገምገም መቓብር ኮይኑ ብጻዕረ ሞት ይሰሃግ ንዘሎ ምስ ኣተሓሳስብኡ ቀቢርካ ሰላም ኤርትራ ምርግጋጽ ጊዜ ዘይውሃቦ ዓቢ ውራይ ኤርትራውያን ምዃኑ ብምርዳእ ሃገራዊ ገቡእና ክንፍጽም ይግባእ ንብል፡፡

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

ሰነ 3 ዓመት 2017

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY