መልእኽቲ ወጋሕታ- ንፍትሒ ብሓይሊ ምጉዕጻጽ ሳዕቤኑ ከቢድ’ዩ።

0
1530

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Melekti-Wegahta/melekti wegahta 23-07-2016.mp3″]

ንፍትሒ ብሓይሊ ምጉዕጻጽ ሳዕቤኑ ከቢድ’ዩ።

ፍትሕን ርትዕን ደቂሰባት ተኸባቢሮምን ተሳንዮምን ንኽነብሩ ዝሕግዝ መስርሕ’ዩ። ደቂሰባት ዝተፈላለየ ስነሓሳብ ክሕዙን ከሰጉሙን መሰሎም ብምዃኑ ብኣተሓሳስባን ኣመለኻኽታን ኣፈላላያት እንተሃለዎም ሓጥያት ኣይኮነን። ሓጥያት ዝኸውን ሰባት ብኣተሓሳስብኦምን ኣመለኻኽትኦምን ክቕየዱ ክጭፍጨፉን ምግባር ግን ካብ ሓጥያት ብዝሰገረ ገበን’ዉን’ዩ።

ናትና ፍልስፍና፡ መትከልን መርገጽን ዘይሓዘ ይቀጻዕ ይቀንጸል ዝብል ኣምር ፍትሒ ንኽርገጽን ኣብ ሞንጎ መሰላቶም ዝተነፍጉን መሰል ዝረግጹን ረጽሚ ምፍጣር ባህርያዊ ይገብሮ። እቲ ብጎነጽ ፍትሒ ዝረግጽ ንልዕልነት ሕጊ ብዝጣበቑ ተጻብኦታት ተላዒሉ ካብ ሕድሕዳዊ ጎንጺ ክሳብ ዘይዛሪ ኵናት ከምርሕ ይኽእል’ዩ።

ውልቀመለኽቲ ብሕጊ ዝቕየዱን ዝምርሑን ስለዘይኮኑ “ንዝኣመነ ብሴፍ ዝኸሓደ ብሴፍ” ብዝብል ሓንኳልን ሰጊንጥራዊ ፍልስፍናን ደም ንጹሃን ብምፍሳስ ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ ይፍትኑ። ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እዚ ዕጫ’ዚ ገጢምዎም’ሎ። ፍትሒ ዝጉዕጽጹ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ተኸዊሎም ዝነብሩ ውሑዳት ጉጅለ ንሃገር ብሒቶም ደም ከም ውሕጅ ኣብ ምውሓጅ ይርከቡ።

ብርእሲ ፋሽሽታውያን ኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ኤርትራ ናቱ ሕሱር ፖለቲካዊ ፍልስፍና ንዘይቅበልን ንዘይድግፍን ብዘይፍርዲ ይኣስር፡ ይቕንጽል፡ ናይ ምንባር፡ ምዝራብ ምቅዋም መሰል ይነፍግ። ንልዕልነት ህዝቢ ብምርጋጽ ሃገር መዐንደሪት ውሑዳት ጎባልል ሸፋቱ ክትከውን ጌሩ። እዚ ዘይቅርዑይ ምሕደራ ኣብ ሓይልን ጎነጽን ብዝኣምን ጉጅለ ሕጊ ጠበንጃን ዓመጽን ኮይኑ።

ኣብ መበል 21 ክፍለዘመን ኤርትራ ካብ ዓለም ተነጽሎ በጺሕዋ ዜጋታታ ደም ተሓሊቦምን ተገንሺሎምን ዓለም ክትግረምን ሻቕሎትን ክሓድራን ኮይኑ። ምሕጽንታ ንጹሃን ሰማዒ ስኢኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድሃሰያ ወሪዱን ይወርድን’ሎ።

ኣብ ስቕታ ፍርሕን ሽቑረራን ነጊሱ። ድምጺ ህዝቢ ስለዝተዓፈነ ጽምዋ ስለዝዓሰለ ንኤርትራ ተምሳሌት ሰላም ከምዝኾነት ጉጅለ ኤርትራ ብዘይ ሕንከት ይሰብኽ። እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ’ዩ። ጸብጻብ ተቖጻጻሪት ጉጅለ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ሶማልን 18 ሓምለ 2011 ዘውጽኦ ዕላዊ ሓበሬታ ከምዘረጋግጾ። መሪሕነት ጉጅለ ኢሳይያስ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ሰላሙ ዝዘረጎ ንጎረባብቲ ኤርትራ ብሓፈሻ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ጠንቂ ሰላም ከምዝኾነ’ዩ ብጭብጥታት ኣደጊፉ ኣቃሊዕዎ። ካብ እከይ ተግባራቱ ክእደብ ዘይክእለ እዚ ጉጅለ ጥፍኣት ብይን 1907 ኣብ 2009 ስዒቡ ድማ ብይን 2023 ብ2011 ኤርትራ ካብ መሸጣ ማዕድናት እትረኽቦ ኣታዊታት ይኹን ካብ ዲያስፖራ ዝርከብ 2 ሚኢታዊ ግብሪ ኣብ ኣዕናዊ ተግባራት መታን ከይተውዕሎ ከምኡ’ዉን ኣብ ኤርትራ ዝትግበሩ ሓደሽቲ ወፍርታትን ፋይናንሳዊ ትውጊታትን ኣብ ጸረሰላም ምንቅስቓስ ከይውዕሉ ብመገዲ ኣህጉራዊ ትካላት ገንዘብ ኣድላይ ክትትልን ቁጽጽርን ክግበር ዝሓትት ብቁጽሪ 2021/2011 ተወሳኺ እገዳ ኣሕሊፉ’ዩ።

ጉጅለ ኤርትራ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተነብረሉ እገዳ ኣክንዲ ዝእርነብ ናብ ቆይቁን ዓለቑን ብምእታው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ብምፍጻም ብግዱድ ዕስክርና ዝግለጽ ጊላነት፡ ምስዋር፡ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ፡ ማእሰርትን መቕተልትን ስለዝተተሓዞ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብገበን ምጽናት ዘርኢ ደቂሰባት ኣብ ዓለምለኸ መጋባእያ ቀሪቡ ንክሕተት ንቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እማምኣ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2016 ኣቕሪባ’ያ።

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ሽፍታ ጉጅለ ነዚ ግሁድ ሓቂ ጻዕዳ ሓሶት ክብል ክደፋፍኖ’ኳ እንተፈተነ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ንኣሉ ቀጣን ጉጅለ ኢሳይያስ ብምቅዋም ድጋፎም ንመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምሃብ ንማሕበረሰብ ዓለም ድምጾም ብምስማዕ ኣቢሎም ምስክርነቶም ኣብ ኣደባባያት ዓለም ገሊጾም።

ንፍትሒ ብሓይሊ ምጉዕጻጽ ሳዕቤኑ ከቢድ’ዩ። ውዒሉ ሓዲሩ ንፍትሒ ጠጠው ዝበለ ከምዝዕወት ፍትሒ ንዝረግጽ ድማ ኣብ ሚዛን ፍትሒ ቀሪቡ ሓጥያቱ ብዝፈጸሞ ገበን ተዓይሩ ዋግኡ ከምዝረክብ ፍጹም ዘጠራጥረና ኣይኮነን።

ምዕልባጥን ዓቕሊ ጽበትን ጉጅለ ኤርትራ ኣብ መዋጥር የእትይዎ ፍትሒ ክጉዕጽጽ’ኳ እንተግዓረ ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ ብእግራ ትወጽእ ከምዝብሃል ብደም ዝጠልቀየት ኢድ ብፍትሒ ከምእትሕጸብ ንካልኢት ኣየጠራጥርን። ዓማጾ ሸፋቱ ናብ ፍርዲ ዝቐርቡሉ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዝነግስሉ እዋን ቀሪቡ’ዩ።

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

23 ሓምለ ዓመተ 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here