መልእኽቲ ወጋሕታ- ኣብ ዘየሰሓየና ኣይንሕኸኽ!

0
771

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Melekti-Wegahta/melekti wegahta.10-09-2016.mp3″]

ኣብ ዘየሳሕየና ኣይንሕከኽ

ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ብዙሓት ክንፈትሖም ዝግብኡ ጸገማት ኣለው። እቲ ቀንዲ ዘገድሰና ጉዳይ ግን ህልውና ሃገርን ህዝብን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለዘሎ ናይ ምድሓን ስራሕ ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሓሉን ክንቃለሰሉን ዝግበኣና ጉዳይ ‘ዩ።

ኢሳይያስን ጉጅልኡን ንጥፍኣትን ዕንወትን ኣበርቲዑ ይሰርሕ’ሎ። ኣብ ውሽጥን ኣብ ዞባናን ሓዊ ብምስዋር ንህልውና ህዝብን ሃገርን ዝፈታተን ግብረ እከይ ተግባራት ክፍጽም እንዳርኣና ዓገብ ክንብል ድፍረት ኣየጥረናን። ነቲ ቀንዲ ሃገርን ህዝብን ናይ ምድሓን ተግባራት ኣቓልቦ ሂብና ኣክንዲ ምቕላስ ኣብ ዘየሳሕየና ክንሓክኽን ብጓል መንገዲ ዕንክሊል ክንብልን ንርኣይ ኣሎና።

ኣብ ንሕድ ሕድና ስምምዕ ጠፊኡ ኢሳይያስ ብዝኣልሞ ሸርሒ ምፍልላይ ኣብ ዓሌተይ ዓሌትካ፡ ዓደይ ዓድኻ ፡ ቁሸተይ ቁሸትካ እናተተፋነንና ስምረት ሃዲሙና ከይተረድኣና መጋበርያ ናይ’ዚ ጉጅለ ኴንና ድሌታቱን ባህግታቱን ብዘይ ሓላኺ ክፍጽም ዕድል ፈጢርናሉ።

ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ከቢድን ዘሰክፍን’ዩ። “ንስኻ ክትድቅስ ጎረቤትካ ይደቅስ” ዝብል ኣበሃህላ ኣሎ። ውሽጣዊ ወጥርታትን ስግኣትን ከይኣክል ኣብ ጎረባብትና ብዝፍጠር ዘይምርግጋእ ተለከምቲ ከምዝኾና ምስትውዓል ዝጎደለና ይመስል።

ኣብ የመን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ብቐጥታ ይጸልወና’ዩ። ምስ  ባህርያት ሓዊ ናይ ምንኻስ ኢሳይያስ ተኣሳሲሩ ድማ ዝያዳ በቲ ሃፈጽታ ከም እንልብለብ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ’ዩ።

ህውከትን ዕግርግርን ኣብ ዘለዎ ኩሉ ኢሳይያስ ኣሎ። ካብ ጎረባብትና ሰጊሩ ክሳብ ኮንጎ፡ ፍልስጤም ኢሳይያስ ኢዱ ዝሰደሉ ኩነታት ብቅሉዕ ተራእዩ’ዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ  ሶማል፡ ደቡብ ሱዳን፡ ሱዳን ኢትዮጵያ ኢዱ እንዳእተወ ሰላም ንኽዘርግ ተዓሲቡ ዘይሰርሖ ግብረ እከይ ተግባራት የለን። እዚ ንኤርትራውያን ቀሊል ዋጋ ኣየኽፈለናን።

ኣብ የመን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋእ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሲዱ ወደብ ዓሰብ ንወትሃደራዊ ምዓላ ብምክራይ በቲ ሓደ ገጽ ማሕፉድኡ ንምሕባጥ በቲ ካልእ ገጽ ክኣ ኤርትራን ህዝባን ሰላም ክርሕቃን ክሃድማን ብምግባር ብዘይ በደልና ክንልብለብ ማዕጾ ጥፍኣት ኣርሒዩ ኣሎ።

እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርኣይ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነትን ፋሉልነትን ኢሳይያስ ዓስቢ ተቐቢሉ ሰላም ኢትዮጵያ ንምዝራግ ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ኣእታውነት ንኤርትራውያን ዋጋ ከምዘኽፍለና ክንግንዘቦ ይግባእ። ኢትዮጵያ ብቅዋምን ህዝቢ ብዝመረጾ ሕጋዊ ባይቶ እትምራሕ ሃገር’ያ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ብህዝቢ ሓላፍነት ዝተዋህቦ መንግስቲ ስለዝኾነ ህዝብን ሃገርን ዘሰከሞ ሓላፍነት ንክዋጻእን ሕግን ስርዓትን ንከኽብር ስጉምትታት ከምዝወስድ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብሕጊ ንዘይግዛእ ዓቀይታይን ምስሌነን ከምዝቐጽዕ ርዱእ ‘ዩ።

ኣብዚ ህሞት ‘ዚ መጋበርያ  ኢሳይያስ ዝኾኑ ዑሱባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተለኪሞም ከምዝጽፍዑ ዝያዳ እቲ ህዝቢ ሰላሙ ንኸይዘርግ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘየዳግም ከምዝኾነ ምግንዛቡ ኣገዳሲ’ዩ። ኢሳይያስን ጭፍርኡን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሲዱ ኢትዮጵያ ንምብትታንን ሰላማ ንምዝራግን ክሰራሰር ጀሚሩ’ሎ። ኢትዮጵያ  ግን ዓባይ ሃገር ኣብ ጽንኩር እዋን በሊሓ ንጸገማት በዲሃ ናይ ምስጋር ዝጸንሐ ታሪኽ ዘለዋ ሃገር ስለዝኾነት በዚ ጫው ጫውን ቤላ ቤሉን ትፈርስ ሃገር ኣይኮነትን።

ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ሃገርና እንሰርሖ ዓቢ ዕዮ ገዛ ስለዘለና ኣብ ዘየሳሕየና ኣይንሕኸኽ። ጸገም ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያውያን ‘ዩ ዝፍታሕ እቲ ዋኒን ናቶም ስለዝኾነ፡ ንሕና ድማ ናትና ውራይ ኣለና ሃገርን ህዝብን ናይ ምድሓን ዓቢ ሃገራዊ ዕማም። ስለ’ዚ ነቲ ኣንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ ክብደቱን ርዝነቱን መዚንና መፍትሒ ነናዲ።

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፈትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና መስከረም 10 ዓመተ 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY