መልእኽቲ ወጋሕታ- እንኮ መፍትሒ ጸገማት ህዝቢ ኤርትራ ቃልስን ቃልስን ጥራሕ’ዩ፡፡

0
186

እንኮ መፍትሒ ጸገማት ህዝቢ ኤርትራ ቃልስን ቃልስን ጥራሕ’ዩ፡፡

ሰውራዊ ቃልሲ ዝውላዕ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን፡፡ፍትሒ ተጓዕጺጹ ህዝቢ ክብደል እንከሎ፡ ትካላት መንግስቲ ንውሑዳት ሰበስልጣናት ጥራሕ ከገልግላ ከለዋ ልምድታትን ባህልታትን ሕ/ሰብ ክድወን እንከሎ ኮታስ ሰላም ህዝቢ ተዘሪጉ ምዕባለ፡ ጎቲሙ ናብ ምጽናትን ምብራስን ክሰጋገር እንከሎ ሰውራዊ ምንቅስቓስ የድሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቅልጡፍ ክውላዕ ናይ ግድነት ግድነት ይኸውን፡፡

ሰውራ ባዕሉ ዝመጽእ ወይ ከኣ ብሓደ ውልቀሰብ ዝብገስ ኣይኮነን፡፡ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ውዳበን ድልዱል ሓድነትን ዝተፈወነ ምስዝኸውን’ዩ፡ ውጽኢት ዝህልዎ፡፡

ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ምንጋር ንቀባሪ ምርዳእ’ዩ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ኣብ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ህዝቢ ዝጠጅኦ ሰውራ ብሳላ ጽኑዕ ቃልሱን መስዋእቱን እታ ዝተደልየት ናጽነት ከምጽእ ኣኽኢሉ’ዩ፡፡ ብሓድነት ዝደልደለ ሰውራ ከምዝዕወት ኣመስኪሩ ሓሊፉ’ዩ፡፡ ስለዚ ከኣ ኣድላይነት ሰውራ ምኽሪ ኣየድልዮን፡፡ ምዝኽኻሩ ግን ኣገዳሲ’ዩ፡፡

ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ብዝበኣሰ ኣገባብ ክፉእ ባርነት ኣጋጢምዎ’ሎ፡፡ ሰላም ስኢኑ፡ ልምዓትን ዲሞክራስን ተሓሪሙ፡ ኩሎም ልምድታቱን ባህልታቱን ብህግደፍ ተመንዚዖም ናብ ምብትታን ገጹ ኣምሪሑ ይርከብ፡፡ መርዓ፡ ሓዘን፡ ልደት፡ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ኮታስ እቶም ያታዊ ባህልታትን ልምድታትን ኤርትራውያን ሎሚ ኣሰሮም ጠፊኡ ኣክንድኦም ዘይምትእምማን፡ ስግኣትን ሽቑረራን ሳዕሪሮም መን ንመን ክሕግዝ ናብ ዝብል ታሪኽ ተሰጋጊሮም ኣለዉ፡፡

እዚ ህግደፍ ዘተኣታተዎ ኣነዋርን ዘይስነ-ሞጎታዊን ሰይጣናዊ ባህሊ ከኣ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናብ ስደት ክውሕዝ ኣገዲዱ’ዩ፡፡ እዚ ሎሚ ዘሎ ስደት ድማ ብብርሰት ዝግለጽ’በር ስደት ኢልካ ኣቕሊልካ ኣብ ዝዝረበሉ ኣይኮነን ተበጺሑ ዘሎ፡፡

ኣብ ኤርትራ ዘይተነግረ’በር ዘይተገብረ ግፍዒ የለን፡፡ ብህግደፍ ዘይፍትሑ መሰረታውያን ሕቶታት ህዝቢ እምበኣር ክሳብ ለይቲ ሎሚ ተኣጂሎም ዝፍወሱ ግን ከኣ ዘይተፈወሰ መንሽሮ ኤርትራውያን ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ፡፡ እዚ ክሳብ መዓስ? ሕቶ ኩልና ኤርትራውያን’ኳ ዋላ እንተኾነ ግቡእን ግብራውን መልሲ ግን ኣይሃብናሉን፡፡

እምበኣር ኤርትራ ከም ሃጸያዊ መንግስቲ ሮማ ገማዕማዕ ኢላ ከይፈረሰት እንከላ ኤርትራውያን ሰውራ ክንውልዕ ንግደድ፡፡ ተበታቲንና፡ ናተይ’ባ ናተይ’ባ ገዲፍና ፖለቲካዊ ፕሮግራምና ንደሓር ኣቐሚጥና ህዝብን ሃገርን ነድሕን’ሞ፡ ህዝብን ሃገርን ኣድሒንና ዲሞክራሲ ንትከል’ሞ፡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ነረክብ’ሞ ደሓር እቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራምና ምስ ህዝብና ብምዃን ንፈውኖ፡፡ ሕጂ ግን ህግደፍ ኣተኣታቲዎ ዘሎ ናይ ጥፍኣትን ብርሰትን ፖሊሲታት ነጥፍኣሉ፡ ሓደ ጸላኢና ንሱ ስለዝኾነ ጸላኢና ንስዕረሉ ሰውራ ኤርትራ ንወልዕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

21 ሚያዝያ 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here