መልእኽቲ ወጋሕታ- ከም ሸቐጥ ደቂሰባት ናብ ዕዳጋ ዘውርድ ሓይሊ ከይተወገደ ሰላም ኣይርከብን።

0
843

ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ 25 ዓመታት፡ ናይ ጭንቂ፡ ፍርሒ፡ ስግኣትን ራዕድን ዓመታት’ዩ ኣሕሊፉ። እቲ ኣደራዕን ሕሰምን ካብ ፍርሕን ራዕድን ሰጊሩ ዜጋታት ዝጭወዩሉ፡ ብዝወጽዎ ዝሓቅሉ ብዘይ ገበን ዝቕተሉሉን ብጃምላ ዝርሸኑሉን ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ህልቂትን’ዩ ስዒቡ።

ኣብዚ ምዕቡል መበል 21 ክፍለዘመን ዜጋታት ብባርነት ጅሆ ተታሒዞም ዝኽድሙ፡ ደቂሰባት ብህይወቶም ከም ሸቐጥ ወይ ጥሪት ዕዳጋ ወሪዶም ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ክሽየጡ ምርኣይ ብፍሉይ ዝርኣይ ኣብ ሃገርና ጥራይ’ዩ።

እዚ ገበን’ዚ ኢሳይያስ ብዝመርሖም ውሑዳት ጉጅለ ዝፍጸም ኮይኑ ነዚ ዘይንቡር ተግባራት ዓለም ተረዲኣቶ ክትኩንኖን ክተውግዞን’ኳ እንተኸኣለት መፍትሒ ኮነ መዕለቢ ዘይረኸበ ጃምላዊ ብርሰትን ህልቂትን ካብ እዋን ናብ እዋን እናኸፍአን እናብኣሰን ይኸይድ’ሎ።

እቲ ዘሕንኽ ኤርትራውያን ከም ኣቕሓ ዕዳጋ ወሪድና እናተሸጥና፡ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላትና ተጓሑጕሑ መህጠሪ ጁባ ኢሳይያስን ሰዓብቱን እናኾነ፡ ዜጋታትና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኢሳይያስ ብዝመርሖ ጸቢብ ጉጅለ እናተለብለቡ ብዛዕባ ናዕቢ ህውከትን ዕግርግርን ሃገራት ዓለም ከምመዘራረቢ ኣጀንዳ ኣልዒልና ክንዛተየሉን ክንዘራረበሉን ምፍታን ካብ ሓዲድ መስመርና ኢሳይያስ ኣውጺኡ ኣብ ቤላቤሎ ክነተኩር ይገብረና ከምዘሎ ክነስተውዕልን ክንግንዘብን ዘይምኽኣልና’ዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ሓደሓደ ከባቢታት ዝተልዓለ ህውከትን ዕግርግርን ምእንቲ ፖለቲካዊ ከስቢ ክብል ኢሳይያስ ወጽዓ ዝወለዶ ናዕቢ’ዩ ክብል ይዝምረሉ ንሰምዕ ኣለና። ኣብቲ ምስዋር ግብረሽበራዊ ተግባራት ኢድ ከምዘለዎን ኣብቲ ናዕቢ ኢድ ዘለዎም ኣሸበርቲ ኢትዮጵያ መበገሲኦምን መጽለሊኦምን ኤርትራ ምዃኑ ከም ህዝቢ ኤርትራ ጽባሕ እንኸፍሎ ዋጋ ቀሊል ከምዘይከውን ምርድኡ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኢሳይያስ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ልዕልነት ሕጊ  ኮነ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክዛረብ ኮነ ክሓስብ ሞራል ዘይብሉ ብምጽናት ዘርእን ብጃምላዊ ጨፍጫፍን ህልቂትን ዝልለ ንኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ከምህር ብዛዕባ ልዕልነት ሕግን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ክዋራዘ ባህርያቱ ዘፍቅደሉ ኣይኮነን።

ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ሃገርና ኣቓልቦ እንገብረሉን ዝያዳ ሰውራ ንሓርነት እነባርዓሉን እዋን ሎሚ ክኸውን ኣለዎ። ኤርትራውያን ኣብ ጸልማት ተኾርሚና ብርሃን እንናፍቕ ዘለና ህዝቢ ጩራ ምዕባለን ብልጽግናን ሒዞም ንዝውንጨፉ ዘለዉ ጎረባብትና ቅዱስ ቅንኢ ሓዲሩና ኣሰሮም ክንስዕብን ብሓሳድ ተግባራት እከይ ኢሳይያስ ከይተዘናጋዕና ኣብ ውራይና ክንጽመድ ይግባእ ንብል።

ከም ሸቐጥ ደቂ ሰባት ናብ ዕዳጋ ዘውርድ ሓይሊ ከይተወገደ ሰላም ኣይርከብን’ሞ ሕሰምና ከብቅዕ ሓድነትና ሓይሉ ቅልጽምና ተርኒዑ ሓርነትና ንምርግጋጽ ሰውራ ሓርነት ነሳውር!

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

8 ጥቅምቲ 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY