መልእኽቲ ወጋሕታ- ካብ ስቕታ ወጺእና ናብ ግብራዊ መሰረታዊ ለውጢ ንሰጋገር

0
156

ኣብ ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ክህሉ እንተኾይኑ ቅድሚ ዝኣገረ ዝሰመረን ሓድነቱ ዘደልደለን ክብሩን ባህሉን ውሑስ ዝኾነ ህዝቢ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ፡፡ ሰረት ረብሓታትን ክብርታትን ዘንጸፈ ህዝቢ ከኣ’ዩ ባዕሉ ዝውንኖ ኣገልጋሊ ህዝቢ ዝኾነ መንግስቲ ዘቕውም፡፡ ስለዚ መንግስቲ ሓይሊ ዝውንን ህዝቢ ምስ ዝህልዎ’ዩ፡፡ ነቲ ህዝቢ ክውንን ዝኽእል መንግስቲ ድማ ህዝባዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ መትከሉ ዝቐረጸ፡ ልኡላውነት ህዝብን ሃገርን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱን ዘይሸማገልን ፡ድልዱል ቅዋም ክዓትርን ዘተኣማምን መሪሕነት ከረጋግጽን ምስ ዝኽእል’ዩ፡፡ እንታይ ዓይነት ስርዓት ይኽተል፡ ብምንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስነሓሳብ ተቐሪጹ ምሕደራ የካይድ ንጹር መርገጽ ዘይብሉ መንግስቲ እንተኾይኑ ግን መንግስቲ ክትብሎ ወይ’ዉን ስርዓት ኢልካ ክትገልጾ’ዉን ዘድፍር ኣይኮነን፡፡ ብኣንጻሩ ሽፍታ ወይ ምልካዊ ጉጅለ እቲ ዝቐለለ መጸውዒኡ ይኸውን፡፡

እምበኣርከስ ኣብ ኤርትራ ባዕሉ ህግደፍ ዝብል ስም ዘጠመቐ ሓደ እኽብካብ ሸፋቱ ዝኾነ ጉጅለ’ዩ ብሓይሊ ብረት ንህዝቢ ኤርትራ ኣገዲዱ ዝገዝእ ዘሎ፡፡

እዚ ህግደፍ ዝበሃል ጉጅለ ከኣ ቅድም ቀዳድም ሃገራዊ ሰላም ከስፍን ኣይከኣለን፡፡ ስዒቡ ከኣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተኣታቱ ኣይበቐዐን፡፡ ይትረፍ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተኣታቱስ፡ እቲ ንቡር ባህሊ ክብርን ልምድታትን ህዝቢ ኳስ ፈጺሙ ንኸጥፍእ’ዩ በቒዑ፡፡ መንእሰይ ኣልቦ ሃገር ክትከውን ኮነ ኢሉ ዓጢቑ ናይ ጥፍኣት ስነሓሳብ ኣተኣታትዩ ህዝቢ ክበርስ ይገብር’ሎ፡፡ ብፖለቲካን ዲፕሎማስን ከሲሩ ንህዝቢ ኤርትራ ብዓጸቦ ክልብለብ ዝገበረ ናይዚ ዘመን ዕሉል ሽፍታ’ዩ ህግደፍ ማለት፡፡ ተኣረም ኢሉ ምኽሪ ንዝለገሰሉ ናጎንደበ፡ ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና ብምባል ብቐትሩ ንዝተዓመተ ድማ ናወደበ ህዝቢ ብሕሱም ሰራም ፖለቲኩኡ ክበሳበስ ይገብር ኣሎ፡፡ በዚ ዝተማረረ ኤርትራዊ ከኣ ዝሓዘ ሒዙ፡ ብሰላም ዘይነብረላ ሃገር ኣይትኹነኒ ብዝዓይነቱ ፈቐድኡ ክብተን ቀዳማይ ምርጭኡ ጌሩ ይርከብ፡፡ ብዘሐዝን መልክዑ ከኣ ስድራቤታት ይብተና ኣለዋ፡፡ ኤርትራውነት ባህሊ ይሃጉግ ኣሎ፡፡

ብሰናይ ፖለቲካዊ ስነሓሳብ ዘይተቐደሰ ህግደፍ ጸላኢ ባዕሉ ክንሱ ጸላእቲ ኣብ ደገ ኣለዉ ናበለ ዕባራ ፕሮፖጋንዳ ክነዝሕ ግዜ ዓሪብዎ’ዩ፡፡ ብሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ርውየት ዝስመዖ እዚ ጉጅለ እምበኣር ብገርሂ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ክሳብ ሕጂ ጸኒሑ’ምበር ዕምሪ ስልጣኑ ክልቁመሉ ዘኽእል ክንዲ ፍረ ኣድሪ’ዉን ትኹን ዓቕሚ የብሉን፡፡

እምበኣርከስ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ደገ ዘለኻ ኹን  ኣብ ውሽጢ ፡ ሓይልታት ምክልኻል ኹን  በርጌስ፡ ሰብኣይ ኩን ሰበይቲ፡ ቆልዓ ኹን መንእሰይ፡ ዋላ’ዉን መራሕቲ ሃይማኖት ኩርማጅ ህግደፍ ኣብ ዝባን ኩለኹም ካብ ምዕላብ ኣይተቖጠበትን፡፡ ሂወትኩም ካብ ምቕንጣብ’ዉን ጉጅለ ህግደፍ ኣይዓረፈን፡፡ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ኤርትራ’ዉን ኣብሪሱ ድዩ ዋላ ነተን ጎምባሕባሕ ናበለ መሬት ሰሰሊዑ ሂብወን ዘሎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሸይጡ ነበረ ንምግባር ድግድጊት ዓጢቑ ካብ ሃለወ ንሕና ኤርትራውያን ብመልሓስ እቶም ሸፋቱ ንድህለልን ንተዓሻሾን ዘይኮንናስ ብቕልጽምና፡ ክብርናን ሉኣላውነትናን ነውሕስ ስለዝኾንና ካብ ሱቕታ ወጺና ናብ ግብራዊ መሰረታዊ ለውጢ ንሰጋገር፡፡ ክስጎግ ዘለዎ ህግደፍ’በር ህዝቢ ኣይኮነን፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

28 ሚያዝያ 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here