መልእኽቲ ወጋሕታ- ካብ ቃልሲ ምበር ካብ ስደት ዘላቒ መፍትሒ የለን፡፡

0
145

ካብ ቃልሲ ምበር ካብ ስደት ዘላቒ መፍትሒ የለን፡፡

 

ኩነታት ኤርትራ ጽቡቕ መግለጺ የብሉን፡፡ ህዝቢ ይኹን ሰራዊት ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ጸቕጥን’ዩ ዝነብር ዘሎ፡፡ ከም ውጽኢቱ ክኣዩ መሰላት ተዓፊኑ ድሌትካ ናይ ምዝራብ ነጻነት ተዓጽዩ ሂወትካ ኣብ ምልክት ሕቶ ብምእታው ብፍርሕን ሽቑረራን ዝንበር ዘሎ፡፡

ነዚ ከቢድ ጾር ኤርትራውያን ሓይልታት ምክልኻል ከፍኩስዎ ይኽእሉ’ኳ እንተነበሩ ብሰንኪ ሰራም ውዲት ጉጅለ ህግደፍ ግን ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ከቢድ ምክፍፋል ፈጢሩ ማእገር ህዝቢ ከይከውን ሰሪሑ’ዩ፡፡

ህግደፍ ኮነ ኢሉ ዝፈጠሮ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን ጸቕጢ ናይ ምፍጣር ሜላ ነቲ ናይ ጥፍኣት ፖሊሲኡ ህዝባዊ ተጻብኦ ከይመጾ፡ ህዝቢ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ነቲ ዕለታዊ ቅልውላው መነባብርኡ ንጎኒ ገዲፉ ምዕሩይ መንግስቲ ከይተክል ምእንታን ሓንሳብ ብኵናት የመሳምስ፡ ሓንሳብ ብከብዱ ክሓስብ ማይን መብራህትን እኽልን ምንቅስቓስን ከሊኡ ቁጠባ ባይታ ክዘብጥ ናገበረ ኮታስ ካብ ሓደ ተንኮል ናብ ካልእ ሽርሒ ናተገላበጠ ኣብታ ተጋጥሞ ዕለታዊ መነባብርኡ ጥራሕ ክሓስብ ጌርዎ’ዩ፡፡ ነቒሑ ሕቶን ርእይቶን ንዘልዕል ዝኾነ ይኹን ዜጋ ድማ ትሕተ ሃገራዊ ናተባህለ ክሽቑረርን ክርዕድን ጌሩ ናኣሰረን ናቐተለን መጽዩ፡፡ ሕጂ ኤርትራዊ ይስደድ ኣሎ ንበይኑ ዘይኮነስ ጥሪት ሒዙ፡፡ እንታይ ማለት’ዩ እዚ? ኤርትራውያን ክንርድኦ ዘለና ስደት ክሳብ ሕጂ መፍትሒ ኣይኮነልናን፡፡ ንህግደፍ መናውሒ ዕምሩ’ዩ ኮይኑዎ ዘሎ፡፡ እዚ ጉጅለ’ዚ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣቑጺሩ’ሎ፡፡ ኪኖ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ምስ ጎረባብትን ማሕበረሰብ ዓለምን ተላቲሙ ሕዱር ሕማሙ ክተፍእ ኣይተጸገመን፡፡ ብሰላም ምንባር ዘይክእል ህግደፍ እቲ ኣብ ኤርትራውያን ዝፈጠሮ ጸቕጢ ናብ ካልኦት ሃገራት ለጢፉ ብጹእ ክመስልን ዘልኣለማዊ ጽልኢ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክፈጥርን ዝከኣሎ’ኳ እንተጸዓረ ክሰምረሉ ኣይከኣለን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዋላ ሓንቲ ጽልኢ ከምዘይብሉ እኳ ድኣስ ህግደፍ ዝበሃል እኽብካብ ጉጅለ ሸፋቱ ጥራሕ ጸላኢኡ ከምዝኾነ ኣመስኪሩ’ዩ፡፡ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹና ማሕበረሰብ ዓለም’ዉን ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ ድኣ’ምበር ጸላኢ ከምዘይኮነ ብተግባር ኣረጋጊጹ’ዩ፡፡

እሞ እምበኣር እቲ ሓቂ እዚ ካብ ኮነ መጻኢት ሓዳስ ኤርትራ ደገፍ ዓለም ዘለዋ ስለእትኸውን ድሕሪ ውድቀት ህግደፍ ዝሓሸት ዓዲ ፍቕርን ሰላምን’ምበር ከም ባህጊ ህግደፋውያን ኣነ እንተዘየለኹ ዓዲ ክትህወኽ’ያ ብዝብል ኣጉል ትምክሕቲ ትርመስ ኣይኮነትን፡፡

ስለዚ ኤርትራውያን ከምቲ  ፎእ ህግደፍ ኢልና ፈንፊንና ዝረሓቕናዮ ሕጂ’ዉን ሚዛን ሓድነትና ኣደልዲልና ንምቕባሩ ኣይንዶንግዮ፡ ካብ ቃልሲ’ምበር ካብ ስደት ዘላቒ መፍትሒ የለን፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

12 ጉንበት 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here