መልእኽቲ ወጋሕታ- ክንዮ ቅዱስ ትምኒት ቃልሲ የድልይ ኣሎ

0
509
    ወርሒ መስከረም ክልተ ፖለቲካዊ ዝኽርታትን 3 ሃይማኖታዊ በዓላትን የኢንግዳ ኣብዛ ዕለት’ዚኣ ትዛዘም ኣላ። እወ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ንውሉድ ወለዶ ብሓበን እንብዕላን እንዝክራን ንመጋረጃ ፍርሒ ቀናጢጣ ትብዓት ኣውሪሳ እምቢ ንመግዛእቲ ብምባል ሽግ ንቃልሲ ናጽነት ክንውልዕ ዝገበረት ሓደ መስከረም በቲ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ነቶም ትማል በጃ ህዝቦም ኩለንትናዊ መሰላት ዝሓተቱ ተጋዲሎም ዘጋደሉ ኣርካናት ገድሊ ነቶም መስትያት ህዝቦም ብምኳን ሐቂ ዝተዛረቡ ጋዜጠኛታትን ነቶም ዓገብ ዝበሉ ምሁራትን ዓበይቲ ሓደን ብዘይ መስርሕ ፍርዲ ናብ ማሕዩር ክወርዱ ዝገበረት ካልእ ጸላም ዕለት 18 መስከረም’ያ። ክንዮ እዚ ፖለቲካዊ መዳይ እውን ወርሒ መስከረም 3 ዓበይቲ ሃይማኖታዊ በዓላት ማለት ኣብ 1 መስከረም ብተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝተባዕለ ዒድ ኣል ኣድሓን ኣብ 11ን 27ን መስከረም ብተኸተልቲ ኣመንቲ ክርስትና ዝተባዓሉ ቅዱስ ዮውሃንስን መስቀልን   ኣተኣናጊዳ’ያ።

  እዞም ዓበይቲ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን በዓላት ክነበዕልን ክንዝክርን ከለና ድማ ኣብ ትሕቲ ፍጹም መላኺ ሓደ ዘቤታዊ ገዛኢ ወዲቕና ህዝብና ኣብ ዲቕ ዝበለ ሕሱም ደልሃማት ናብራ ተሸኪሉ ንኣደዳ ስደትን ብርሰትን ተሳጢሑን ሃገር ድማ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ወረዳ መሬትን ባሕራን ከም ስጋ ጉዚ እናተሰጠየት ንስለ ሃገራዊ ረብሖኦምን ፖለቲካዊ ዕብለለኦምን ክብሉ ለይቲ ቀትርን ከይደቀሱ ብዝሓደሩ ሓይልታት ግዳም ተዘሪዓን ምህላዎም ክንግንዘብ ይግባእ።

  ሎሚ ብሰንኪ ዓማጽን ገባትን ፖሊሲ ጃንዳ ህግደፍ ቁጠባዊ ሓርነት፤ማሕበራዊ ሓርነት፤ ፖለቲካዊ ሓርነት፤ሃይማኖታዊ ሓርነት ዝበሃሉ ኣዕኑድ ማሕበራዊ ፍታሕ፤ ሰላምን ብልጽግናን ሃደሽደሽ ስለ ዝበሉ እቲ ኣብ ገዛእ መሬቱ ምንባር ዝሳኣነ ብስራሕን ጻዕርን  ዝፍለጥ ዝነበረ ወረጃ ህዝቢ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ተበታቲኑ ኣብዛሓ ኣብ ፈቆዶ መዓስከር ስደተኛታት ተዳጉኑ ተመጽዋቲ ገበርቲ ሰናይ መንግስታትን ውልቀ ሰባትን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ።እቲ ገለ ዕድል ዘየገበረ ዜጋ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ሲናን ባሕርን ኣደዳ ኣስካሕካሒ መቕዘፍቲ ኮይኑን ገና’ውን ይቕጽል ኣሎ።

  እቲ ካብ ሕቁፍኡ መላምል ደቁ ዝተመንዘዔ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ህዝብ ከአ’ሞ ክንዮ እቲ ብዓፋኒ ጃንዳ ህግደፍ ዝወርዶ ዘሎ ፖለቲካዊን ወትሃደራውን ጭቆና ማሕበራዊ ህይወቱ ተናጊዑ ናብርኡ ጽዕነት ኣድጊ ኮይንዎ ንነዊሕ ዓመታት ዓቂብዎ ንዝጸንሐ ስልማት ወርቁ ካቲም ቃል ኪዳኑ እንከይተረፈ እናሸጠ መንብርኡ ይደፍእ ኣሎ። እወ እቲ ትማል ለጋስ ወሃቢ ዝነበረ ኣብዛሓ ህዝቢ ሎሚ ተመጽዋቲ ኮይኑ።

  እነሆ ኣብ ከብዳ ገዘፍቲ ፖለቲካዊ ክስተትን ሃይማኖታዊ በዓላትን ሓቁፉ እትሓልፍ ዘላ ወርሒ መስከረም ብፍላይ ነቶም ኣንጻር ምልኪ እንቃለስ ዘለና ኤርትራውያን ረዛን ወርሒ’ያ። ብፍላይ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላት ዝቃልሑ ትምኒታት ሰላም፤ ፍቅሪ፤ ሓድነት፤ ዕቤትን ብልጽግናን ካብ ያታውን ባህላውን ኣቦሓጎታትና ዝመጹ ውርሻ ቁዱስ ትምኒተ ሰናይ ብምዃኖም ዋላ ኣብዚ ሕሱም ዘቤታዊ መግዛእቲ ህግደፍ ኮይና’ውን ንህዝብና ሰናይ ትምኒት ካብ ምግላጽ ክንቁጠበ ማለት ዘበት’ዩ። እንተኾነ ክንዮ ሰናይ ትምኒት’ውን  ልዕሊ ኹሉ ያዕ ዝብል ዘይብሉ ዘይንሽቁረረሉ ካብ ራስ ቄሳር ስጋብ ራስ ዱሜራ ብናጽነት ሸናዕ እንብለሉ ርሕው ሰላም  ከነስተማቕር እንተኾይና ፈለማ ነቲ ሰላምና ሓሪሙ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ጭንግራሕ ክንብል ንዝገበረና ጸረ ሰላምን ዕቤትን ጃንዳ ህግደፍ ንምእላይ ኣብ ባይታ ወሪድና ኩለንትናዊ ቃልሲ ከነካይድ ይግባእ።

ብዘይ መስዋእቲ ዝርከብ ሓርነት የልቦን

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ጃንዳ ኢሳያይስ ይፍታሕ

ኢዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

30 መስከረም 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here