መልእኽቲ ወጋሕታ- ወናኒ ሰላም ህዝቢ ድኣ’ምበር ስርዓት ኣይኮነን

0
128

ወናኒ ሰላም ህዝቢ ድኣ’ምበር ስርዓት ኣይኮነን

ዶባዊ ጎንጺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንጉጅለ ህግደፍ መለቆሚ ዕምሪ ስልጣን ኮይኑ’ዩ ጸኒሑ፡፡ ኣብ ፈለማ እዋን ባድመ ተወሪርና ብዝብል ሒቕታ ህዝቢ ኤርትራ ሃሙን ቀልቡን ኣብ ጉዳይ ልኡላውነት ጌሩ ብግርህነትን ብቅንዕናን ዋኒን ልምዓት ደሓር ነርክበሉ ክብል ብስውር ናይ ጥፍኣት መስመር ህግደፍ ተሓኒቑ ክወጾ ናብ ዘይክእል ባርነት ከጥሕል ተቐሲቡ፡፡ ንልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን ቦታ ዘይህብ ኢሳይያስ ብዝወጠኖ ባዕልኻ ናይ ምግባል ስትራቴጂ ህዝቢ ከምቲ ዝደልዮ ምስ ከደሉ፡ መንእሰይ ክከላበት ሕ/ሰብ ነንሕድሕዱ ከምዘይተኣማመን ጌርካ ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ከምዝከኣል ብግብሪ ኣመስኪሩ፡፡ ነዚ ውጡን ጥፍኣት ቀልጢፉ ክርዳእ ዝኽእል ኤርትራዊ ክፍጠር ከሎ ከኣ ህጣሙ ክጠፍእ ጌሩ’ዩ፡፡ ጉዳይ ልምዓት፡ ጉዳይ ሰላምን ዲሞክራስን ጉዳይ ሰናይ ጉርብትና ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ እሱራት ወዘተ ሕቶታት ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ኣይ ሰላም ኣይ ኵናት ኣለና፡ ወያነን ኣሜሪካን ዘርየናና፡ ተጻባእቲ ስለዘለዋና መኸተ’ዶ እንታይ’ዶ  ቅድሚ ኩሉ ንሱ ንወድእ ብምባል ህዝቢ ኤርትራ ክበታተን ጌሩ’ዩ፡፡

ከምውጽኢቱ ድማ መከራ ዝጸገበ ህዝቢ ኣውራ ጸላኢኡ ህግደፍ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እቲ ኣደራዕ መግዛእቲ ብዝተዓጻጸፈ ኣዛይዱ ህዝቢ ክድህኽ’ዩ መሪጹ፡፡ ዕምሪ ስልጣኑ ትሓጽረሉ እዋን ይቃረብ ከምዘሎ ስለዝተረድአ ከኣ’ዩ ምስምስ ዕግርግራት ክፈጥር ዝጽዕር፡፡ እምበኣር ባድመ ዕምሪ ስልጣኑ ዝልቁመላ መመኽነይታ ኔራ፡፡ መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ ከም ወዮ ዝተባህለ ግን  ሕጂ ጻውዒት ሰላም ብሸነኽ ኢትዮጵያ ክስማዕ ከሎ ምልክት ምብህራር ዝወለዶ ሱቕታ ተዓዚብና፡፡

እታ ኵናትን ወረ ኵናትን ናኸፈተ ዘገም ዘበላ ስልጣኑ ፈተና ስለዝኾነቶ፡ ሓንቲ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን፡፡ ምናልባት ካብ ባህርያት ህግደፍ ተበጊስና ካልእ ውጡን ኵናት ይምህዝ ከምዝህሉ ንምግማት ኣይንጽገምን፡፡ ክንዲ ዝኾነ ግን ኣብዚ እዋን ኩሉ ኤርትራዊ ክጥንቀቐሉ ዝግብኦ ነገር እንተሎ ኣብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኣፈጻጽማ ክፍተት ህዝቢ ንህዝቢ ከባልዕ ኢሉ ዝጽሕትሮ ክርቢት ክህሉ ስለዝኽእል ፡ ለባም ዝኾነ ኣተኣላልያ ሰላም ክህሉ ሓላፍነትና ክንዋጻእ ይግባእ፡፡ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓይሽ ሰላም ብምዃኑ ህዝቢ ንህዝቢ ዝፈጥሮ ዘተ ሰላም ብዑምቀት ክረአ ዘለዎ ዋኒን’ዩ፡፡ ካብኡ ዝዘለለ ድማ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክፈጥረልና ዝኽእል ህዝባውነትና’ምበር ህግደፍ ከምዘይኮነ ክነስተውዕል ይግባእ፡፡ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ነንብሮ ተሪር በትሪ ሰላም ንዓትረሉን ህግደፍ ንረትዓሉን ኣገባብ ቃልሲ’ዩ’ሞ ወሳኒ ሰላም ህዝቢ ድኣ’ምበር ስርዓት ኣይኮነን፡፡

በዚ ኣጋጣሚ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ንመላእ ኣመንቲ ሃይማኖት ምስልምና ዒድ ሙባረኽ ትብል፡፡

ኩሉ ዓም ወኣንቱም ብኼር

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

16 ሰነ 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here