መልእኽቲ ወጋሕታ- ውክልና ህዝቢ ዘይብሉ ህዝባውነት ባህሪ ክላበስ ኣይክእልን፡፡

0
784

ከም መደናገሪ ኣምር ወግሐ ጸብሐ ዝጉስጎሰሉ ሓደ ኣበሃህላ ኢሳይያስ ኣሎ፡፡ “ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ’’ ዝብል ብመዓር ዝተሸፈነ ዕረ ምዕሩይ ቃል፡፡ እዚ ንብዙሕነት ብሄራት ዝጻባእ ፖለቲካዊ ቁማር’ዩ፡፡ ንስነሓሳብ ማዕርነት ብሄራት ዘይቅበል ብሽም ሓድነት ንባህሊ፡ ልምድን እምነትን ሕብረተሰብ ዝቐብር ብሽርሒ ዝተሸፈነ ተንኮል ምዃኑ ፈታውን ጸላእ ክርድኦ ዘለዎ ሓቂ’ዩ፡፡

ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብን ናብን ብናጽነት ምንቅስቓስ ዝእግድ፡ ንመሰላት፡ ምዝራብ፡ ምጽሓፍ ሓሳባትካ ምግላጽ፡ ኣምልኾ ወዘተ ዝጻረር ሓይሊ ጥፍኣት ብኣምር ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ሃገር ክምርሕ ዘይክእል ጸቢብ ጉጅለ ምዃኑ ምስክርነት ዘድልዮ ኣይኮነን፡፡

ኣብ ብሄራት ኤርትራ ዘሎ ባህላዊ፡ ታሪኻዊ ኣፈላላያት ንጽባቐን ሕብርታትን ኤርትራ ዘድምቕ ሓድነት ዘደልድልን’ምበር ዝበታትን ኣተሓሳስባ ከምዘይኮነን ዝኾነ ብሄር ብቋንቁኡ ክዛረብ ክብርታቱን ልምድታቱን ክሕለወሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ብምጽዋት ዝውሃቦ ወይ ከኣ ዝኾነ ሓይሊ ዝምንጥሎ መሰል ኣይኮነን፡፡

ኢሳይያስ ዝመርሖ ጸቢብ ጉጅለ ንያታን ባህልን  ህዝቢ ኤርትራ ዘይቅበልን ዘይኣምንን ብኣንጻሩ ብሽም ጉልባብ ሃገራዊ ሓድነት “ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ’’ መደናገሪ ፖለቲካ ብዓሌታውነት፡ ኣውራጃውነትን ወገናውነትን ንህዝቢ ከፋፊልካ ኣተፋኒንካ ግዛእ ብዝብል ፖሊሲ ሃጽያውያን ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ህዝቢ ኣብ ሓሸውየ ክቋራቆስ ዝገብር ርኩስ ስነሞጎት’ዩ፡፡

እዚ ጉጅለ’ዚ ንዝኾነ ብሄር ኤርትራ ዘይውክል እኽብካብ ውልቀምልኪ’ዩ፡፡ “ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ’’ ዝብል ኣበሃህላ ንልዕልና ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ዘመላኽት ናይ ቅጥፈት ፖለቲካ ከምዝኾነ ኤርትራውያን ክንግንዘብ ይግባእ፡፡

ኢሳይያስን ጉጅልኡን ንኤርትራን ህዝባን ብመገዲ ጥፍኣት ሒዝዋ’ዩ ዝሃልል ዘሎ፡፡ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ክንነቕሓሉን ነዚ ቅጥፈት’ዚ ክንዓግትን ሃገራዊ ሓላፍነት ክንስከምን ንመፍትሕታት ክንቃለስን ይግባእ፡፡ ብፍላይ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ዝርከብ ሰራዊት ኤርትራ እዚ ጉዳይ’ዚ ከተሓሳስቦን ሃገር ካብ ውሑዳት ሓራግጽ ከድሕን ድርብ ሃገራዊ ሓላፍነት ኣለዎ፡፡ ታሪኽ ኤርትራ ንዝድምስስ ጸላኢ ምእላይ/ ታሪክ ኤርትራ ክዕቀብን ክሕደስን ምግባር ስለዝኾነ ብወለዶታት እናተዘከረ ዝነብር ታሪኽ ክሰርሕ ይግባእ ንብል፡፡

ውክልና ህዝቢ ዘይብሉ ህዝባውነት ክላበስ ባህርያቱ ስለዘየፍቅደሉ ኣብ መንበረ ስልጣን ተኾይጡ ክቕጽል ክነፍቅድ ኣይግባእን፡፡

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና!

ነሓሰ 12 ዓመተ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here