መልእኽቲ ወጋሕታ – ዓማጺ ስርዓት ብዛዕባ ኣምር ናጽነት ክዛረብ ሞራል የብሉ!

0
99

መልእኽቲ ወጋሕታ – ዓማጺ ስርዓት ብዛዕባ ኣምር ናጽነት ክዛረብ ሞራል  የብሉን!

መዓልቲ ናጽነት ንምጽምባል ክሕሰብ እንከሎ ብኣንጻር ዝኽሪ ምእንተ ህዝቢ በጃ ንዝኾኑ ጀጋኑን ምእንተ ኩለንተናዊ ሓርነት ንምርግጋጽን ድኣ’ምበር ከም ናይ ህግደፍ መሸቀጥን መቓነይን ተባሂሉ ኣይኮነን፡፡ 24 ጉንበት ንኤርትራዊ ፍሉይ ጦብላሕታ ኣለዋ፡ ነፍስወከፍ ኤርትራዊት ስድራ እወ ንናጽነት ኢላ ተቓሊሳ ዘድመጸት ብምዃና ግቡእ ተዘክሮ ክግበረላ ግድን’ዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሂግዋ ዝነበረት ናጽነት ድሕሪ መሪር ናይ 30 ዓመታት ተጋድሎ ክጭብጣ እንከሎ ዝተኸፈለ ከቢድ ዋጋ ሂወት ዘልኣለም ናተኸበረን ናተዘከረን ከምዝነብር ብምርግጋጽ’ዩ፡፡

እቲ ባህጊ ናጽነት ሒዝዎ ዝመጽእ ጥዑም ኣየር ናይ ምትንፋስ፡ ብዘይስክፍታ ናይ ምንቅስቓስን ምውዳብን ናጽነት፡ ሕሉዉ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላት፡ ልምዓትን ዲሞክራሲን ኮታስ ኤርትራዊ ምዩቕ ከይበለ ዝነብረሉ ኩነታት ገና ከየጠዓዓመ እንከሎ ኩለን ባህግታቱ ብመሪሕነት ጉጅለ ህግደፍ ክምንጠላ ግዜ ኣይወሰደን፡፡ ንፋስ ሰላም ከየስተማቐረ ከኣ እንሆ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣርዑት መግዛእቲ ህግደፍ ምስ ተዳዕነኖ ፋሕ ብትን ክብል ተቐሲቡ፡፡

ትርጉም ናጽነትን ሓርነትን ኣለልዩ ግቡእ መግለጺ ኣክንዲ ዝህበለን ዘይፈልጠንን ዘይነበረለንን ብምዃኑ ብኣንጻሩ ብዛዕባ ባርነት ኣንዳዕዲዑ ይዛረብ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ባርነት መሊኡ ተሪፍዎ’ዩ፡፡ ንናጽነት ከብዕል ላዕልን ታሕትን ዝብል ድማ እታ ኣብ 1991 ዝነበረት ብልጽቲ ታሕጓስን ስምዒትን ኣብ ልቡ ተወቂጣ ዛንታ ኮይና ስለዝተረፈቶ’ዩ፡፡ ኤርትራ ትበሃል ልኡላዊት ሃገር ናትካ’ያ ተባሂሉ ምስ ተነግሮ ብዕልልታ ጨዲሩ መስዋእቲ ደቁ፡ ኣሕዋቱን ኣሓቱን፡ ኣቦታቱን ኣዴታቱን ከቢድን ክቡር ዋጋ ዘለዎን ምዃኑ ስለዘይከሓደ’ዩ፡፡ እምበር ድሌት ህግደፍ ከማልእ ወይ ከኣ ዕምሪ ስልጣን እቶም መለኽቲ ከቃኒ ኢሉ ከምዘይኮነ ግሉጽ ሓቂ’ዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉሙሉ ተገቢቱ ተጠቃሚ ጸጋታቱ ክኸውን ህግደፍ ኣየፍቀደን፡፡ ስለዚ ድማ ምእንተ ህግደፍ ኢልካ ዝግበር ጽምብል በዓል ናጽነት ከቶ የለን፡፡ ህግደፍ ንናጽነት ዝመንጠለ ንሓርነት ዝረገጸ ከም ምዃኑ መጠን በዓል ኢሉ ከብዕል ህዝባዊ ሞራል የብሉን፡፡ እንተብዓለ’ዉን ባጫ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተመልኦ ፖለቲካዊ ሃልኪ ድኣ’ምበር ሓቀኛን ልባዊ ክብርን ሃልይዎ ኣይኮነን፡፡ ንጸቢብ ሕሱር ፖለቲካዊ ረብሓታቱ ኣቐዲሙ ጥልመት ብዝተቋማጠዐት መልሓሱ ሽም ክቡራት ጀጋኑ ስውኣትን ሽም ወረጃ ህዝብን ናሸምጠጠ ብኣምሳሉ ቃላቱ ከሽካዕልል’ዩ ሕሉፍ ተሞክሮታቱ ዘርአየና፡፡

እሞ እምበኣር ህግደፍ ናይ ምቕባር ሓድነትና ናደልደልና 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ዝያዳ ልዕሊ እቲ ሽፍታ ናኽበርናን ናዘከርናን ግብራዊ ቃልስና ካብ ምትርናዕ ድሕር ኣይንበል፡፡ ኣዕናዊ ፖሊሲታት ህግደፍ ንህዝብን ሃገርን ዝደቖሰን ገና’ዉን ክደቁስ ህርድግ ይብልን ስለዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ፡ ንመሰሉ፡ ንሓርነቱ፡ ንሰላሙ፡ ንልምዓቱን ዲሞክራሲያዊ ምሕደርኡን ክብል ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ግዲኡ ይዋሳእ፡፡ ዓማጺ ስርዓት ብዛዕባ ኣምር ናጽነት ክዛረብ ሞራል የብሉን፡፡

24 ጉንበት ዘልኣለም ተዘኪራ ትንበር!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

26 ጉንበት 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here