መልእኽቲ ወጋሕታ – ዘመን’ያ ዘምጸኦስ ዘመን የውጽኦ!

0
301

መልእኽቲ ወጋሕታ – ዘመን’ያ ዘምጸኦስ ዘመን የውጽኦ!

 

ንኹሉ ገግዚኡ’ለዎ፡፡ ንሕማቕ ይኹን ንጽቡቕ ዘመኑ ሓልዩ ዓስቡ ከምዝኸፍሎ ታሪኽ ናምሃረና ዝመጸ ሓቂ’ዩ፡፡ ክፋእ ነገር ዘልኣለም ክፋእ ኮይኑ ኣይነብርን’ዩ፡፡ ምናልባት እናገበለ ከይዱ ኣዝዩ ዝመረረ ፍጻመታት ከምጽእ ይኽእል ይኸውን፡፡ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ክፋእ ብዝዘርኦ ልክዕ ዋግኡ ረኺቡ ዘመኑ ንጽቡቕ ከምዘረክብ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ’ዩ፡፡ ክወግሕ ክብል ከሎ ኣጸቢቑ ይመሲ ከምወዮ ዝበሃል እቲ ክፋእ ቅድሚ ብጽቡቕ ምስዓሩ ኣብ ምውዳቑ ኣዝዩ’ዩ ዝመርር፡፡

እምበኣር እቲ ሓቂ እዚ ካብ ኮነ ህግደፍ ኣብ ውድቀት ተሸሚሙ ሸበድበድ ምባሉ ግሁድ ኮይኑ’ሎ፡፡ ከምቲ እናሻዕ ብዝተፈላለዩ መግለጽታት ናገበርና ፍጻመ 31 ጥቅምቲ ናገለጽናዮ ዝመጻና፡ ካብቶም ኣቐዲሞም ኣብ እዋኖም ዝተልዓሉ ናዕብታት ኣድማ ተጋደልቲ፡ ስንኩላን ማይሓባር፡ G-15 ስርሒት ፎርቶን ካልኦትን እዚ ፍልይ ዘብሎ ኣበጋግስኡን ፍጻምኡን ምስ ዝኾነ ዓይነት መሪሕነትን ቤላቤሎን ዘይላገብ ብህዝቢ ዝተወለዐ ምዃኑ’ዩ፡፡ እዚ ከኣ’ዩ ሕጂ ንህግደፍ ዘይፍወስ ቃንዛ ኮይንዎ ኣብ ውድቀቱ ፍረ ኣልቦ ቀልባዕባዕ ክብል ዝቐሰቦ፡፡ እቲ ምንድልሃጽ ህግደፍ እምበኣር ብዝተፈላለየ መገድታት ምግላጽ ይከኣል’ዩ፡፡ ቅድሚ ዝኣገረ እዚ ተቓውሞ ናይ ተምሃሮ’ዩ ብምባል ከነኣእሶ ይፍትን፡፡ እዚ ከኣ ንባዕሉ ከም መደዓዓሲ ጌሩ ይወስዶ፡፡ ብውሽጣ ውሽጢ ኣቢሉ ግን ህዝቢ ከመይ ከርዕዶ? ከመይ ኣንፈቱ ከስሕቶ ዝብል ውዲት ኣሊሙ ምንቅስቓሱ ኣይተረፈን፡፡ ናይ ሽበራ ስራሕቲ/ቴረሪስት/’ዩ ናበለ ወረ ክናፈስ ይገብር ኣሎ፡፡ ነዚ ከም መእመኒ ክኮኖ ኢሉ ዝጥቀመሉ ሜላ ከኣ አብ ፊሸምራር ፈንጂ ክቐብሩ ረኺብና’ዶ እንታይ’ዶ ናበለ ነቲ ህዝባዊ ሕቶ ኣንፈቱ ከስሕት ፈቲኑ’ሎ፡፡ ብጀካ’ዚ’ዉን ነቲ ሓደ ሱዳናዊ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ 70% ኣስላም’ዩ ናበለ ዝተዛረቦ መደናገሪ ዘረባ ተወኪሱ ርኣዮም በል ህዝቢ ኤርትራ መጹኻ ገበጡኻ ናበለ ናይ ፍርሒ ፍልስፍንኡ ካብ ምንዛሕ ድሕር ኣይበለን፡፡

ንሰራዊት’ዉን ብተመሳሳሊ ሕቶ ህዝቢ ምዃኑ ንኸይነቅሕ ሓያል ጻዕሪ የካይድ ኣሎ’ዩ፡፡ ምንቅስቓስ ናይ ተምሃሮ’ዩ ናበለ ዝተዋቐዐ ሓበሬታ ኣብ ምምጋብ ይነጥፍ’ዩ ዘሎ፡፡ ፈቐዶ ኣብያተ ትምህርቲ ናዞረ’ዉን ንተምሃሮ ክቆጻጸርን ከፈራርሕን ህርድግ ናበለ ይውዕል ኣሎ፡፡

እዚ ኩሉ ዓቕሊ ጽበት ዝወለዶ ዓወጽወጽ ዘየዕገቦ ህግደፍ እምበኣር ኣብ ከባቢ ዓዲ ሃሎ ዝርከባ እሙናት ክፍላተ ሰራዊት ንሓለዋ ተጠቒሙለን ኣሎ፡፡ ብሓረጎት ወዲ ፍርዙን ትምራሕ ክፍለ ሰራዊት 22ን ብብርሃነ ኤልያስ ትምራሕ 5 25ን ክልቲኤን ብፍጹም ወዲ መምህር ዝምእዘዛ ኮይነን ነዚ ስግኣት ህግደፋውያን ክሕልዋ ንሰራዊት ዕጥቅኻ ኣስጥም ተባሂሉ ኣብ ተዳሎ ክኣቱ ተጌሩ’ዩ፡፡ ዝተወሰነ ሓይሊ ከኣ ኣብ ኣስመራ ብምእታው ጽዑቕ ሓለዋ የካይድ ኣሎ፡፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ሓዲሩ ዘሎ ስግኣት ቀሊል ኣይኮነን፡፡ ዘይኣከብዋ ቤት ትምህርቲ የላን፡፡

ዘመን ዘምጽኦስ ዘመን ይፈትሖ ኮይኑ’ሎ ነገሩ፡፡ ህግደፋውያን ኣብ ዘመኖም ዘምጽእዎ ቅልላው ብተደጋጋሚ ናብ ሳዋ ናኸዱ ኣኼባታት’ኳ ዋላ እንተካየዱ ህዝቢ ንድሕሪት ክምለስ ከምዘይክእል ተረዲእዎም ኣሎ፡፡ ንህዝቢ ዝኸውን ዘመን ከምዝመጸ በርሂው ዝበለ ሓቂ ኮይኑሎም ኣሎ፡፡

ስለዚ ከኣ ባህሪ ህግደፍ ንጥፍኣቱ ብካልእ ጥፍኣትን ቅጥፈትን ክሽፍን ዝጽዕር ጉጅለ ሸፋቱ ምዃኑ ዘይርዳእ ኤርትራዊ ስለዘየለ ነቲ ብውሸጣ ውሽጢ ዝነዝሖ ወረታት ይኹን እቲ ብጹእ ክመስል ኢሉ ዘህተውትዎ ዘረባታት ንጎኒ ብምግዳፍ ንብሩህን ትስፉዉን ዘመንና ብዝኾነ ዓይነት መለክዒ ክንሸማገል የብልናን፡፡ ዘመን’ያ ዘምጽኦስ ዘመን የውጽኦ ከምዝበሃል ከኣ እነሆ ዘመን ህግደፍ ኣብቂዑ ዘመን ኤርትራውያን ተቐልቂሉ ስለዘሎ ዋሕስ ህልውናና ሕጂ ነረጋግጽ፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

2 ታሕሳስ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here