መልእኽቲ ወጋሕታ- ይጽነሓለይ ዘይበሃሎ ዋኒን

0
554

መልእኽቲ ወጋሕታ- ይጽነሓለይ ዘይበሃሎ ዋኒን

 

ኤርትራ ወረጃ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር’ያ፡፡ ወናኒት 9 ብሄራት፡ ወናኒት ክቡር ባህልታትን ቅያታትን ዝኾነት ንእሽቶ ሃገር፡፡ እዚ ክብሪ ኤርትራውያን ተዓቂቡ ፡ብክንክን ተታሒዙ ምዕሩይ ምሕደራ ኣጋጢምና እንተዝነብር ከኣ ኣዝዩ ክብሩ ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ዓለምለኻዊ ክብሪ ምተጎናጸፈ፡፡ እንተኾነ ግን ’’ዘራጊ እንከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተ’’ ከምዝበሃል ዘይቅርዑይ ምሕደራ ጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ክብርታትናን ልምድታትና ናብ ዋጋ ዕዳጋ የእቲዎ ይርከብ፡፡

መቸም ሓለንጊ ኢሳይያስ ዘይረኸበቶ ኤርትራዊ ኣሎ ኢልካ ዝዝረበሉ እዋን ከምዘይኮነ ግሁድ ሓቂ’ዩ፡፡ ብዝንቡዕ ኣተሓሳስባ እቲ ስርዓት ንንጹህ ኤርትራዊ ከምድላዩ ናጎተተ ክትቃወም ደሊኻ፡ ክትሃድም ሓሊንካ ብዝብል ፍርሕን ስግኣትን ዝወለዶ ስንኩፍ ምኽንያት ፈጢሩ ኤርትራውያን ዝበሳበሰሉ ዘመን ኢና ዘለና፡፡

ብመሪር ስቅያት ህግደፍ ዝተማረረ ኤርትራዊ ከኣ ግዚያዊ ሩፍታ እንተረኸብኩ ኢሉ ጉዕዞ ስደት አብ ዝጅምረሉ እዋን በብምዕራፉ ናተደራረበ ዝመጽእ ክፉእ ሂወት ስደት ክበራረየሉ ኢና ንዕዘብ፡፡ ሊብያውያን ይኹኑ በዳዊን ብሂወት ኤርትራውያን ክጣልዑ፡ ድላዮም ክገብሩ ትም ዝብል መንግስቲ ክሳብ ዝሃለወና ሕስረትና ክዛይድ ግድን ይኸውን ኣሎ፡፡ መን’ዩ’ሞ ንኤርትራዊ ተጣቢቕሉ?

እንታይ ዓይነት ታሪኽ ነመዝግብ ከምዘለና ይርደኣና’ዶ ይህሉ ይኸውን? እቲ ናይ ቀደም ጀግንነታዊ ታሪኽና ክንዝንቱ ከለና ንባዕልና ኣብቲ ታሪኽ ናእተና ድዩ ዋላስ ናይ ባዕልና ታሪኽ ክንከትብ ከምዘለና ናሓሰብና’ዩ ብታሪኽ ጀጋኑና ንሕበን ዘለና? እወ ልቢ ክንብለሉ ዝግበኣና ጉዳይ’ዩ፡፡ ንሕና ኤርትራውያን ፍሉይ በደል ዝበጽሓና ዘሎ ክፋል ማሕበረሰብ ዓለም ኢና፡፡ ይኹን’ምበር ጀጋኑ ኢና ናበልና ንርገጽ ብምህላዉና ከኣ ዓለም ትዕዘበና ከምዘላ ምስትውዓሉ ክሓይሽ’ዩ፡፡

እቶም ጀጋኑ ኣሕዋትና ናጽነት ጥራሕ ኣይኮኑን ክንወርሶ ሕድሪ ዝበሉና፡ ጅግንነት’ዉን’ምበር፡፡ ንባርነታዊ መግዛእቲ ዘይንምብርከኽ ጀጋኑ፡ ንድኽነት ንሰብር ጀጋኑ፡ ሓድነትና ነደልድል ጀጋኑ፡ ምስ ጎረባብትና ስኒት ንፈጥር ጀጋኑ፡ ንልምዓትን ብልጽግናን፡ ንሰላምን ዲሞክራስን ንጣበቕ ጀጋኑ ክንከውን ብትሪ ዘውረሱና ሕድሪ’ዩ፡፡ እዚ ጀግንነት እዚ ከኣ ይጽነሓለይ ዘይበሃሎ ዋኒንና ምዃኑ ፈጺምና ክንዝንግዖ የብልናን፡፡

ኣብዚ ግዜ’ዚ ብሰንኪ እዚ ጸቢብ ጉጅለ ጀግንነት ኤርትራውያን ኣይተንጸባረቐን፡፡ ብስደትን ኣደራዕ መግዛእቲ ምቕባልን ጀጋኑ ዝኾንና ኢና ንመስል፡፡ እቲ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ተቓውሞታት ብትረትን ብሓድነትን ተደላዲሉ ክትርንዕን ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዩ ዓወት ክጎናጸፍን ይጽነሓለይ ዘይበሃሎ እዋን ይጠልበና’ሎ፡፡

ፍቕሪ ህዝቢ ዝግለጽ፡ ህዝበይ ይጎሳቐል ኣሎ፡ ህዝበይ ይብተን ኣሎ ኢልና ብተደናጋጺ መግለጽታትና ዘይኮነስ ህዝባውነትና ዘመስክር ፈውሲ ቃንዝኦም ምስ ንኸውን’ዩ፡፡ ንህዝብና ኢልና ብእንኸፍሎ መስዋእቲ’ዩ ዝግለጽ፡፡

ፍቕሪ ሃገር ዝግለጽ፡ ጎቦታት ኣለዉና፡ ታሪኽ ኣለና፡ ስለዝበልና’ዉን ኣይኮነን፡፡ ጎቦታትና ብድፋዓትን መዳጎኒ ዜጋታትን ካብ ምዃን ኣሊና እንተልሚዕናዮምን  እንተፈዊስናዮምን ከምኡ’ዉን ቆራጽነት ወሲድና ስልጣን ንህዝቢ ኣረኪብና ሃገር ሰፈር ሰላምን ዲሞክራስን፡ ልምዓትን ብልጽግናን ንኽትከውን ብእንገብሮ ቆራጽ መስዋእትነት’ዩ ዝግለጽ፡፡ እዚ ከኣ ይጽነሐለይ ዘይበሃሎ ዋኒን ብምዃኑ ሕጂ ከይወዓለ ከይሓደረ ህዝብን ሃገርን ነድሕን፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

22 ሓምለ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here