መልእኽቲ ወጋሕታ- ድምጾም ንዝተዓብሰ ድምጺ ዝኾኑ ሰብ ሕድሪ

0
506

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Melekti-Wegahta/Melekti Wegahta 29-10-2016.mp3″]

ኤርትራውያን ኣብ ጀኔቭ ዝፈጸምዎ ዘኹርዕ ታሪኽ ኣብ ኒውዮርክ ደጊሞሞ፡፡ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ሰብኣውነት ንዝፍጸም ግፍዒ ንክጻረይ መርማሪት ኮሚሽን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣጣይሹ ብኢሳይያስን ጉጅልኡን ንዝፍጸሙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብጭብጥታትን በደል ብዝበጽሖም ዜጋታትና ብዝህብዎ ቃል ምስክርነት እቲ ሓቂ ክግሃድ ሓላፍነት ተዋሂብዎ’ዩ፡፡

ብመሰረት እቲ ዝተዋህበ ሓላፍነት ድማ ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘረጋግጹ ጭብጥታት ብምውህሃድ ኣስታት 500 ገጻት ዘለዎ ሰነድ መርማሪት ኮሚሽን ንባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ጸብጻብ ከምዘቕረበት ይፍለጥ፡፡ ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ ገበናቱ ንኸይቃላዕ ወይጦታቱ ብምልኣኽ ንኣባላት እታ መርማሪት ኮሚሽን ክሳብ ምፍርራሕ በጺሑ’ዩ፡፡ ይኹን’ምበር ብመሪሕነት ጉጅለ ኢሳይያስ ብዘይ ሕጊ ንዜጋታት ምስዋር፡ ምጭዋይ፡ ጾታዊ ዓመጽ፡ ብዘይዓስቢ ምዝመዛ ጉልበት፡ ከምዝፍጸምን ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂሰባት ኢድ ላዕለዎት ሰብ መዝን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ከምዘሎን ኣብ ኤርትራ ኣንጻር ሰብኣውነት ገበን ከምዝተፈጸመ ኣብ ጸብጻብ’ቲ መርማሪት ኮሚሽን ተጠቒሱ’ዩ፡፡

እዚ ገበናት ብጉጅለ ኢሳይያስ ከምዝተፈጸመ ምስ ተቓለዐ 23 ሰነ ዓመተ 2016 ልዕሊ 10 ሽሕ ኤርትራውያን ኣብ ዝተረኸቡሉ ድጋፍ ንመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ተቓውሞ ንኢሳይያስን ጉጅልኡን ማዕበላዊ ሰለማዊ ሰልፊ ከምዝተኻየደ ይዝከር፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ፡ እስራኤልን ካልኦት ሃገራት ዓለም’ውን ብተመሳሳሊ ደሚቕ ሰለማዊ ሰልፊ ድጋፍ ንመርማሪት ኮሚሽን ተጌሩ’ዩ፡፡

ኣብ ደገ ዝርከቡ ዜጋታትና ነቲ ኣብ ውሽጢ ድምጹ ንዝተዓብሰ ኣብ ሕሰምን መከራን ዝርከብ ድምጺ ብምዃን ቃንዝኡ ቃንዘኦም ስቅያቱ ስቅያቶም ከምዝኾነ ወገናውነቶም ብተግባር ኣረጋጊጾሙሉ ፡፡

ንመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝድግፍ ሰለማዊ ሰልፊ እንሆ ሎሚ ድማ ኣብ ፊትንፊት ቤትጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ካብ መላእ ኣሜሪካን ካናዳን ብምትእኽኻብ ጥቅምቲ 27 ዓመተ 2016 ደጊሞሞ፡፡

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ነቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝቐረበሉ ክሲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብኣሉ ቀጣን ክዓባብጦ’ኳ እንተፈተነ እቶም ግፍዕን ኣደራዕን ክወርዶም ኣብ ገዛእ ሃገሮም ክነብሩ ተኸልኪሎም ብኣጻምእ ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ሞት ተሳጊሮም ስደት ዝወሓዙ ዜጋታትና ግን ነቲ ሓቂ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ኣቃሊዖሞ’ዮም፡፡ እዚ ዘሐብን ታሪኽ’ዩ፡፡ ድምጾም ንዝተዓብሰ ድምጺ ዝኾኑ ሰብ ሕድሪ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ብሞቑሕ ባርነት ተቐይዱ ንዝነብር ዘሎ ተሰፍኡ ክልምልም ብምግባር ታሪኽ ሰሪሖም፡፡

ነዚ ዓወት’ዚ ዘድምቕ ብክልተ ጀጋኑ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝተወሰደ ስጉምቲ ነቲ ናይ ኒውዮርክ ሰላዊ ሰልፊ ድርብ ዓወት ንክኸውን ኣኽኢልዎ’ዩ፡፡ ክልተ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሓንቲ ክንፊ ቁጽራ 102 ዝኾነት ነፋሪት ውግእ ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተዉ ካብ ዕለት 26 ክሳብ 27 ጥቅምቲ 2016 ካብ እዝታት ምብራቕ፡ ምዕራብ፡ ማእከልን ተወርዋሪ እዝን ልዕሊ 250 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ተዓቍቦም ኣለዉ፡፡

እዚ ዘመላኽት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብህዝቢ፡ ብሰራዊትን ተፈንፊኑ ህዝቢ ኤርትራ ብመንፈስ ምስ ዳለ¥ ፍትሒ ከምዝወገነን ብሓሳብ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ኒውዮርክ ከምዝተሳተፈን’ዩ ዘርእይ፡፡

ኣብ ደገ ኣንጻር ውልቀምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ቃልሲ ተጎሃሂሩ ከምዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫን ኒውዮርክን እኹል ምስክር ኮይኑ እዚ ህዝባዊ ምንቕናቕ ንመሰረታዊ ለውጢ ግን ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ልሒኹ እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጥን ደገን ከም ማይን ጸባን ክጽምበር ኣለዎ፡፡ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክግሃድ እንተድኣ ኮይኑ ብውሽጥን ብደገን ሓደ ግምባር ቃልሲ ንምፍጣር ዘኽእል ስትራቴጂ ተሓንጺጹ ዝበስበሰን ዝበኸተን ጉጅለ ኢሳይያስ ንምጉሓፍ ጥጡሕ ባይታ ቃልሲ ምስ ዝፍጠር’ዩ፡፡ ነዚ ንምትግባር ድማ ሓድነት ኤርትራውያን ክትርንዕ ይግባእ ንብል፡፡

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

ጥቅምቲ 29 ዓመተ 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY