መልእኽቲ ወጋሕታ- ጅግና ሕማቕ እንተወለደ ተዘምተ ጅግና እንተወለደ ተቐልተ

0
773

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Melekti-Wegahta/melekti wegahta 17-09-2016.mp3″]

ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሉ ህዝቢ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪኽ ዘለዎ ብክብርታቱ፡ ልምድታቱን ታሪኹን ዝኾርዕ ህዝቢ ‘ዩ። እዚ ህዝቢ’ዚ ህልውንኡ ንምርግጋጽ ልእላውነቱ ንምኽባር ኣንጻር ባዕዳውያን መግዛእቲ ብዘካይዶ ቃልሲ ነቲ ዘሐብን ታሪኹ መሊሱ ኮሊዕዎ።

ብደሙን የዕጽምቱን ካብ መግዛእቲ ባዕዲ ዝተናገፈ ህዝቢ ድሕሪ ናጽነት ዘጋጠሞ ክሕደትን ጥልመትን ግን ነቲ ወርቃዊ ታሪኽ ዝብልል ጸሊም ነጥቢ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ክስነድ ሕማቕ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ። ክንዮ ናጽነት ሓርነት፡ ሰላም፡ ዕብየት ፡ ብልጽግና ፡ ፍትሒ ዘማዕደወ ህዝቢ እቲ ባህጊ ከም ግመ ተበቲኑ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ታሪኽ ዘይተርኣዩ ግፍዕን ኣደራዕን ክትርእይ ኮይና።

ካብ ማህጸን ኤርትራ ብዝተፈጥሩ ተናኸስቲ ዑከት ህዝቢ ኤርትራ ብሕሰምን መከራን ተሳቕዩ ጥራይ ዘይኮነስ በዞም ውሑዳት ጠላማት ጉጅለ ንብርሰትን ህልቂትን’ዩ ተሳጢሑ። “ጅግና ሕማቕ እንተወለደ ተዘምተ ጅግና እንተወለደ ተቐልተ” ከም ዝበሃል ምስላ ኣቦታትና እዚ ጅግና ህዝቢ ካካያት ወሊዱ ብባርነት ንክቕየድ ምኽንያት ኮይኑ።

ርብዒ ዘመን በዞም ሓርኢ እኽሊ ዝኾኑ ፍንፉናት ጉጅለ ህዝቢ ተሳቕዩ’ዩ። እዚ ግን ከብቕዕ ኣለዎ። እዚ ትማሊ ታሪኽ ሰሪሑ ናጽነቱ ዘግሃደ ጅግና ህዝቢ ሚሐ ኮይኑ ክርዳድ ካብ ስርናይ ክፈሊ ኣለዎ። መኹባዕቲ ኮይኑ ጽራይን ሓተላን ክፈሊ ጊዜ ይጠልቦ’ሎ። ዝሓለፈ ይኣክል ህዝቢ ኣብ ጓጉኡ ጀጋኑ ኣለው። እዞም ደቂ ህዝቢ ንስቅያትን ህልቂትን ህዝቦም ተሰዊጥዎም ንምልኪ ሃደሽደሽ ኣቢሎም ፍትሒ ንኽነግስ ከም ቶም ትማሊ ብደሞምን የዕጽምቶምን ሃገር ዘረከቡ ጀጋኑ ታሪኾም ወሪሶም ሓርነት ንወለዶ ከረክቡ ክበራብሩ፡ ከንቕሑ፡ ክውደቡ ቅያን ያታን ኣቦታቶምን ኣያታቶምን ክንገሮም ኣለዎ።

ኤርትራውያን ብጀካ ኤርትራ ካልእ ሃገር ኣይብልናን። ኣብዛ እንሕበነላን እንንየተላን ሃገርና ብሰላም ንኽነብር ፍትሒ የድልየና። ንፋስ ሓርነት ከነተንፍስ ይግበኣና።

ኣብ ኢድ ዓመጽቲ ወዲቐን ዝተረገጻ ፍትሕን ሓርነትን ንዓመጽቲ ብምእላይ ከነግህድ ሓላፍነትናን ግቡእናን ‘ዩ። እዞም ዃዅቶ ምድሪ፡ ዘርኢ መርገም ውሑዳት ጠላማት ንምእላይ እቲ ሓቦን ትብዓትን ተወፋይነት ኣቦታትና ሰኒቕና ዳግማይ ታሪኽ ንክንሰርሕ ዝዓግት የለን። ህዝቢ እንተሓንሒኑ፡ እንተነዲሩ፡ እንተ ተቖጢዑ ህቦቡላ ማዕበልን እሳተ ጎመራን’ውን ኣይመልሶን። ካብዚ ጅግና ህዝቢ ብዝተወልዱ ውሑዳት ከዳዓት ክብርታቱን መሰላቱን ተጋሂሱን ተዛሚቱን። እዚ ክግታእ እንተኾይኑ ደቂ ‘ዚ ጅግና ህዝቢ ጀጋኑ ክልዓሉ ኣለዎም። ጸላእቲ ብማዕበል ሓቂ ተጸራሪጎም ግብኣተ መሬት ተቐቢሮም ኣብ መቓብሮም ሰላም ክረጋገጽ ፍትሒ ክነግስ ኣለዎ።

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

መስከረም 17 ዓመተ 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY