መልእኽቲ ወጋሕታ- ጉዕዞ ብመገዲ ጥፍኣት የሳጥሕ ንህልቂት

0
302
“ለባም ካብ ጥፍኣት ካልኦት ክምሃር ከሎ ዓሻ ከኣ ካብ ጌግኡ ኣይምሃርን’’ ኣቦታትና ክምስሉ ከለዉ’’ መምሃሪ ኣይግበርካ መምሃራይ ኣይኽላእካ ይብሉ፡፡ ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ጥፍኣት እንዳተደራረበን እንዳተደርዐን ካብ ኣቲናዮ ዘለና መዋጥር ክንወጽእ ኣይክኣልናን፡፡ ጸገም ስለዘጋጠመ ኣይኮነን እቲ ጸገም፡፡ ምስ ጸገማት ተኸኣኢልካ ዝግበር ዘሎ ምንባር’ዩ እቲ ሓደጋ፡፡

ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝወርድ ዘሎ ሕሰመ መከራ ዘስዓቦ ህልቂትን ብርሰትን ዘየዳግም መዕገቲ ክግበረሉ ኣለዎ፡፡ እዚ ብኣጋ መፍትሒ እንተዘይተጌሩሉ ኤርትራዊ ዝብሃል ዜጋ ኤርትራ እትብሃል ሃገር ካብ ምድሪ ገጽ ከምዘይጠፍእ ዋላ ውሕስነት የለን፡፡

ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ንልኡላውነትን ናጽነትን ሰውራ ኤርትራ ዝተወልዐ ብረታዊ ቃልሲ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን፡ ንፍትሕን ልዕልነት  ሕግን’ዩ ነይሩ፡፡ እንተኾነ ብዓሰርተታት ኣሸሓት መስዋእትን ስንክልናን ዋጋ ዝተኸፍሎ መሪርን ነዊሕን መስገደል ገድሊ ተሓሊፉ ክነሱ ድሕሪ ናጽነት ግና ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ቅሂሙ፡፡ ቅሂሙ ጥራይ ዘይኮነስ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ምሕደራ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣስታት ሓደ ሚልዮን ኤርትራዊ ንብርሰትን ስደትን ተሳጢሑ ሓደ ወለዶ ዝግመት ጸኒቱ፡፡ ብዓሰርታት ኣሸሓት ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና ጅሆ ተታሒዙ ብዓሰርታት ኣሸሓት ድማ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ይበሊ ኣሎ፡፡

በዚ ዘሰምብድን ኣረሜናዊ ተግባራት ጉጅለ ኢሳይያስ ኣክንዲ ዝስከፍ ብዝኸፍአ መልክዑ ብዘይ ምሕረት ኣልቦ ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ብምፍጻም ጉዕዞ ኤርትራ ጉዕዞ ጥፍኣትን ህልቂትን ጌርዎ፡፡

ኣብዚ እዋን’ዚ ዝርኣይ ዘሎ ቀይዲ ፈታሕ ምሕደራ ኢሳይያስ ንጌጋታት ኣክንዲ ምእራም ብፋሉል ኣካይዳ ይቕረ ዘይብሃሎ ጥፍኣት ይፍጸም’ሎ፡፡ ነዛ ሃገር ናብ ፍሽለት ገጻ ክተምርሕ ዝቐሰባ ውህሉል ናይ 26 ዓመታት ገበን ኢሳይያስ’ዩ፡፡ ህዝቢ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ጉጅለ ምምሕዳራዊ ጉድለታት ክፍጽም ከሎ መረረትን ስምዒትን ህዝቢ ሰሚዑ ክእርም እንተኺኢሉ ጥራይ’ዩ መንግስቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል፡፡ ጃንዳ ኢሳይያስ  ግን ጸረ ህዝቢ ተግባራት ዝፍጽሞ ፍትሒ ዘዛብዕ ሰብኣዊ መሰላት ዝግህሶ ብምርኩስ ስልጣን ብብልሽውና ዝተቖማጥዐ ብደም ንጹሃን ዝጠልቀየ ስለዝኾነ መንግስቲ ተባሂሉ ከጸውዖ ዘኽእል ዝኾነ ረቋሒ የብሉን፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሕሰመ መከራ ክጻወር ኣይብሉን፡፡ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ትቐርቦ፡፡ ዝነኽሳን ብዜጋታታ ቁማር ዝጻወት ጉጅለ ኣየድልያን፡፡ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ንሰላሳ ዓመታት ታሪኽ ሰሪሑ ናጽነቱ ዘግሃደ ህዝቢ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ምድራዊት ሲኦል ክነብር ባህጉ ኣይነበረን፡፡ ሕጂ’ዉን እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድ ኤርትራውያን’ዩ ዘሎ፡፡ ጉዕዞ ብመገዲ ጥፍኣት ንህልቂት’ዩ ዘሳጥሕ፡፡ ህልቂት የብቅዕ ብርሰት ጠጠው ይበል ክንብል እንተድኣ ኴንና ንሓርነት ዋጋ ክንከፍል ድልዋትን ውፉያትን ክንከውን ይግባእ፡፡

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

9 መስከረም ዓመተ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here