መልእኽቲ ወጋሕታ- ጠበቓ ፍትሕን ሓቅን ህዝቢ’ዩ!

0
561

 

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Melekti-Wegahta/Melekti wegahta  27-08-2016.mp3″]

ናይ ዲሞክራሲ ሰነ ሓሳብ ንዝተፈላለዩ መትከላትን እምነታትን ብማዕረ ዝእንገድሉ ማእከል ምርድዳእ ዕዳጋ’ዩ። ናይ’ዚ ቀንዲ ዳኛ ክኣ ህዝቢ’ዩ። ህዝቢ ንሓቂ ይውድን ንዓመጽን በለጽን ክኣ ኣትሪሩ ይኹንን።

ኣብ ሃገርና ንሓደ ሰልፊ ጥብቅና ጠጠው ዝበለ ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ ህግደፍ ንሱ ጥራይ ናይ መጀመርያን መወዳእታን ከምዝኾነ ብምሕሳብ ተቓወምቲ ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ ከይህልውን ኤርትራ ልዕሊ ሓደ ሰልፊ ጉጅለ ህግደፍ ክትስከምን ክትዓወርን ኣይትኽእልን ብዝብል ዘይምኽኑይ ፖለቲካ ነቲ በትረ ስልጣን ህዝቢ ብሒቱ ብምሓዝ ሃገርና ኣብ ደልሃመት ክትነብር ቀሲብዋ’ዩ።

ሃገር ካብ ድኽነት ተናጊፉ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክተበጽሕ እትኽእል ሰላም፡ ዲሞክራሲ ልዕልነት ሕግን ወሳንነት ህዝብነ ምስ ዝረጋግጽ ጥራይ’ዩ። ካብዚ መገዲ’ዚ ተኣሊኻ ጉዕዞ መወዳእትኡ ጥፍኣት፡ዕንወትን ውድቀትን’ዩ።

ኢሳይያስ ንሱ ሰልፊ፡ ባዕሉ ሕጊ፡ ባዕሉ መንግስቲ ንገዛእ ርእሱ ብምሻም ንወሳንነት ህዝቢ ረጊጹ ሃገር ብጠበንጃን ብሓለንጊን ክመርሕ ብምምራጹ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ከቢድ ጥፍኣት ኣስዒቡ። ኤርትራ ኣብ ማእከል ውቅያኖስ ከም እተነብር ደሴት ኮይና ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ቀነጽሎ በጺሕዋ ኣብ ዘመንና ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕሰምን መከራን ይወርዳ’ሎ።

ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ብኢሳይያስ ንዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ኣደራዕን ክፍታሕ ዝኽእል ብግዳማውያን ሓይልታት ወይ ክኣ ጥርዓናን በደልናን ንማሕበረሰብ ዓለም ብኣወያት ሰለዝገለጽና ኢዶም የእትዮም ክፈትሑልና ንኢሳያስን ጉጅልኡን ካብ መንበረ ስልጣን ክውርዱልና ዝኽእሉ ኣይኮኑን። እቲ ምንታይ’ሲ እቲ ዋኒን ዋኒና ስለዝኾነ። ማሕበረሰብ ዓለም ንበደልናን ግፍዕናን ተረዲኡ ድጋፍ ክህበና ንፍትሒ ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ሓጋዚ ፍናንን ሞራልን ክኾነና ይኽእል’ምበር ንጸላኢና ብረት ኣልዒሉ ክኣልየልናን ከወግደልናን ኣይክእልን።

ጠበቓ ፍትሕን ሓቅን ህዝቢ’ዩ። ንሕና ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ክኣ ጠበቓ ፍትሕን ሓቅን ኢና። ፍትሒ ህዝቢ ሓቂ፡ ህዝቢ ካብ ኮነ እቲ ህዝባዊ ስልጣን ካብ በዓል ዋንኡ ህዝቢ ተመንዚዑ ኣብ ኢድ ውልቀ መላኺ ወዲቑ ንዝዛባዕ ዘሎ ፍትሒ ንዝርገጽ ዘሎ ሓቂ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ኤርትራውያን ንፍትሕን ንሓቅን ፍትሓዊ ተቓውሞ ማዕበል ህዝቢ ወሊዕና ዓመጽትን ገበትን ክንኣሊ ይግባእ።

ኩሎም ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍትሑ

ሕመረት ልምናትና ኣብ ዳራ ዓወትና

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

ነሓሰ 27 ዓመተ 2016 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY