መልእኽቲ ወጋሕታ – ሰላማ ዘውሓሰ ኤርትራ ንምፍጣር ኣብ ኢድና’ዩ ዘሎ!

0
475

ሰላማ ዘውሓሰ ኤርትራ ንምፍጣር ኣብ ኢድና’ዩ ዘሎ!

 

ህዝቢ ንዲሞክራሲ፡ ዲሞክራሲያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓን ማዕርነታውን ህዝባውነትን ዝኾነ ምሕደራ ክህልዎ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ጌሩ’ዩ ዝቃለስ፡፡ ክቃለስ ከሎ ንልዕልና ግዝኣተ ሕጊ’ምበር ክመልኽ ወይ ክምለኽ ኣይኮነን፡፡ ከምኡ ስለዝኾነ ክኣ’ዩ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ዝተቓለሰን ዝተዓወተን፡፡

እዚ ዓወት ግን ብግስ ክብል ከሎ ስለዝተጠልመ ስርዓት ግዝኣተ ሕጊ ፈሪሱ፡ ጭው ዝበለ ምልኪ ነጊሱ፡ ብቓልዕ ዜጋታት ክጸንቱን ክበታተኑን ንርእዮ ዘለና ሓቂ ኮይኑ፡፡ እዛ ኤርትራ እትበሃል፡ ሉኣላውነታ ዘረጋገጸት ሓዳስ ሃገር ኣብ ዓለም ምስ ዘለዋ ብልጹጋት ሃገራት መስርዕ ክትሕዝ’ያ ዝብል ልዑል ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ኔሩ፡፡ እንተኾነ ግን ኩሉ ሰናይ ባህግታት ከም ሃፋ ቢኒኑ ተሪፉ፡፡

ጉጅለ ኢሳይያስ ቅንጣብ’ውን ትኹን ሓልዮት ህዝቢ ዘይብሉ ብምዃኑ፡ ካብ እዋን ናብ እዋን መልክዑ ብኽፍኣት ዝቀያየር ባርነት ናምጸአ፡ ኣደራዕ መግዛእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምንባር ኣይተቖጠበን፡፡ ምስትን ምስትን ኢሉ ናተተዃቶኸ፡ ኵናት ብምኽፋት ንከንቱ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከጥፍእ ስለዘየሐጎሶ እነሆ ሕጂ ክኣ ንዜጋታት ከም ድላዮም ዝገብሩ ባዕዳውያን ሓይልታት የእትዩ ጥፍኣት ኤርትራውያን ንኽቀላጠፍ ይጓየይ ኣሎ፡፡

ኣብዚ ናይ ጥፍኣት ውጡን ኮይኑ ምጽናት ኤርትራውያን ዝጸናጸን ዘሎ ጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ንሕና ንድሕነት ንኸዶ ዘለና ስጉሚ ዘገም ካብ ምባል ኣይዘለለን፡፡ ዳግም 30 ዓመታት ኣብ ዓዘቕቲ ባርነት ጥሒልና ኣብ ዘመን ሉኣላውነትና ጸሊም ታሪኽ ክንከትብ ሃየንታ ኣለዎ፡፡ ህግደፍ ዝበሃል ብውሑዳት ጸበብቲ ዝምራሕ ስርዓት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ጸረ ምዃኑ ቅሉዕ ክንሱ እሞ ድማ ንሕና ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ብዙሓት ናሃለና ንምንታይ ናብ ግብሪ ተሰጋጊርና እታ ንብህጋ ኤርትራ ከነምጽእ ሓድነት ይጎድለና’ሎ ዝገርም’ዩ፡፡

ሕጂ’ውን ክምብል በለ’ምበር ኣይተኻዕወን ከም ዝተባህለ፡ ኤርትራ ትፍወሰሉ ዕድል ኣሎ’ዩ፡፡ እቲ ዕድል ሓንሳብን ንሓዋሩን ክኸውን ክኣ ኣብ ኢድና’ዩ ዘሎ፡፡

ድሕሪ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስን ጉጅልኡን እትህልወና ኤርትራ ብሰላማን ብልጽግናኣን፡ ብዲሞክራሲያዊ ምሕደርኣን ልዕልና ሕጊ ዘረጋገጸትን ምጭውቲ ሃገር ከም ትኸውን ጥርጥር የለን፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ህዝባውነት ዝመትከሎም ስለዘለውናን ዘለዋናን፡፡

ይኹን’ምበር ሕጂ ቅድም ቀዳድም ክንገብሮ ዝግበኣና ዋኒን እንተሃለወ ምድሓን ህዝብን ሃገርን’ዩ፡፡ ህዝብን ሃገርን ከነድሕን ድማ ግብራዊ ሓድነትና ኣደልዲልና፡ ግብራዊ ቃልሲ ብምውላዕ ይኸውን፡፡ ሰላማ ዘውሓሰት ኤርትራ ንምፍጣር ኣብ ኢድና ስለዘሎ ግዜ ኣይነቃጽል፡፡

ኩሉ ጸገማትና ኣብ መቓብር ኢሳይያስ ይፍታሕ!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

8 ሓምለ 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here