መልእኽቲ ወጋሕታ – ፍርሒ ዝሰዓረሉ እዋን ሕጂ’ዩ፡ ይኣክል ስቕታ!

0
270

ፍርሒ ዝሰዓረሉ እዋን ሕጂ’ዩ፡ ይኣክል ስቕታ!

ኣብ ኢንዱስትርያላዊ ሰውራ ዝተልዓለ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂኣነስትዮ በብዓመቱ ናተኸብረ መጽዩ ሎምዘበን’ዉን ተኸቢሩ’ሎ፡፡ እዚ በዓል ’ዚ ኣብ ዓለም ዝርከባ ደቂኣንስትዮ ዓሌተን ይኹን ሃይማኖተን ፡ ዝተምሃራ ይኹና ዘይተመሃራ ፡ዓበይቲ ይኹና ንኣሽቱ ብዘየገድስ ንወጽዐአን ተወዲበን ብትሪ ዝቃለሳሉ ዕለት’ዩ፡፡

እዚ ዓለምለኻዊ ሰውራዊ መዓልቲ እምበኣር ንኤርትራዊት ጓልኣነስተይቲ’ዉን ዝብጽሓን መሰላ ክኽበረላ ዝግብኦን ብምዃኑ ንወጽዓኣ ዓገብ ክንብል ግድን ይኸውን፡፡

ኤርትራዊት ጓል ኣነስተይቲ ብጾትኣ ጥራሕ ተፈልያ ምእንተ ክበዓለላ ተባሂሉ ዘይኮነስ ብብቕዓታን ጀግንነታን’ዉን ብግብሪ ኣመስኪራ ዝመጸት ብምዃና ድርብ ክብሪ ይግባኣ’ዩ፡፡

እንተኾነ ግን ዘራጊ እንከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተ ከም ወዮ ዝተባህለ እቲ ሓቂ ግሉህ ናሃለወ ጉጅለ ሽፍታ ህግደፍ ግን ይትረፍ ክብሪ ክህባስ እታ  ኣንደበቱ’ኳ ክሎግመላ ዘይከኣለ ብትዕቢትን ንዕቀትን ተነዲሑ ክዝልፋን ከቆናጽባን’ዩ ሕርይኡ ጌሩ፡፡

ኤርትራዊ ኣደ ባዕላ ጥራሕ ኣይኮነትን ንናጽነት ኤርትራን ንመሰል ህዝብን ተቓሊሳ ዝተሰወአትን ዝሰንከለትን፡ እንተላይ ውላዳ ክውፈ ከብዳ እምኒ ኣእትያ ዝሃበት ቆራጽ ፍጥረት’ያ እሞ እዚኣ’ዶ ድኣ ምተጠልመት? እዚኣ’ዶ ድኣ ምተቆናጸበት?እምበኣርከስ ፈተና ጸላእና ኤርትራ ዝተዶቕሰት ኤርትራዊት ጓል ኣነስተይቲ ምስተኖቕተት’ዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓመመን ዝተበተነንን ኤርትራዊት ኣደ ክብራ ምስተነፍገት’ዩ፡፡

ህግደፍ ዝገብሮ ብሽማ ናይ ምሽቃጥ ኣመል ድማ ብዝኾነ ዓይነት መለክዒ ተቐባልነት ዘይብሉን ተሪራ ክትቃወሞን ክትኩንኖን ይግባእ፡፡ ኤርትራዊት ጓል ኣነስተይቲ ንመሰላ እትገብሮ ቃልሲ ንማንም ትምሕጸነሉ ዕድል ክህሉ የብሉን፡፡ እቲ ምንታይሲ ባዕላ ተቓላሲት ባዕላ ኣቃላሲት ስለዝኾነት፡ ይኹን’ምበር ኤርትራዊ ወዲ ተባዕታይ’ዉን መተርኒዒት ቀላጽሙን ስንቂ ሓቦ መንፈሱን ንሳ ብምዃና ንድርብራብ ወጽዓዓ እጅግኡ ክስብስብ ንጽባሕ ዘይበሃሎ ዋኒኑ’ዩ፡፡

ስለዚ ኤርትራውያን ደቂኣንስትዮ ብፍላይ፡ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ብሓፈሻ ናተቐንዘና ናተረገጽና፡ ናተወጻዕና ናሞትናን ናጠፋእናን ብስቕታ ተቐቢርና እዋናት ክንቆጽር ሃየንታ ኣለዎ፡፡ ንመሰልና ክንብል ንህግደፍ ክንኣልዮ ኣሎና፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

10 መጋቢት 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here