መልእኽቲ ወጋሕታ 02-09-2017

0
428

ዘይተዛዘመ ዕዳ ሓርነት ኣብ እንግድዓና ኣሎ

 

ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብሓርበኛ ስውእ እድሪስ ሓምድ ዓዋተ ተወሊዑ ኣእላፍ ደቂ ኤርትራ ዘሰለፈ ገድሊ ኣርካን ወርቃዊ ታሪኻት ሃገርና’ዩ፡፡ ብኣሸሓት ዝግመቱ ሓቀኛ ደቂ ህዝቢ ተቓለስቲ ድማ ኣነ ክጸምእ ንስኻ ርወ ኣነ ክስዋእ ንስኻ ጽናሕ እናተባሃሃሉ ምስ ዓርሞሸሽ ሰራዊት ደርግን ሓጻዊኑን ገጢሞም ዘውዲ ናጽነት ክንደፍእ ገይሮም’ዮም፡፡

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ክብርቲ ህይወቶም ከይበቐቁ ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ንዝሓለፉን ንዝሰንከሉን ዜጋታት ድማ ብሽም እዛ ታሪኻዊት ዕለት ክብርን ሞጎስን ይብጻሓዮም፡፡

እንተኾነ ዕላማታትን መትከላትን ባሕቲ መስከረም ልዑላውነት ኤርትራ ጥራሕ ንምውሓስ ኣይነበረን፡፡ እንታይ ድኣ ኩሉ’ቲ ´ብባዕዳውያን መግዛእቲ ዝተሓረሞ ኩለንተናዊ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት’ዉን ኣብ ባይታ ብግብሪ ከረጋግጾ’ዩ ነይሩ ድሌቱን ባህጉን፡፡

እወ ትማል ኣእላፍ ጀጋኑ በጃ ዝሓለፉ ኤርትራ ብቅዋም እትመሓደር ብልዕልና ሕጊ እትግዛእ መሬት ክትከውን ኢሎም’ዮም፡፡ ትማል ግንባሮም ንዓረር ሂቦም ሕድሪ ኢሎም ዝሓለፉ፡ ራህዋን ብልጽግናን ዝዓሰላ ንዜጋታት ብማዕረ እትዳኒ ፍትሒን ሓርነትን ዝነገሳ ሃገር ንክትፍጠር ኢሎም’ዮም፡፡

እንተኾነ ኣቦይን ኣደይን ነንበይኑ ጸለቶም ከም ወዮ ዝተባህለ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተጸበዮ ሓደጋ ወሪድዎ፡፡ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ጎሓላሉ ጀንዳ ህግደፍ ሓርነቱን ክብረቱን መንዚዖም ኣብ ገዛእ ሃገሩ ከም ጊላ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ እንስሳ ንታሕቲ ክሓስር ስለዝቐሰብዎ ኣብ እዋን መግዛእቲ ባዕዲ’ኳስ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነት ዕረ እናጣዓሞ ሃገሩ ሓዲጉ ናብ ስደት ይበታተን ኣሎ፡፡

እቲ ዝርካቡ ኣብ ሃገር ዘሎ ሓፋሽ ድማ ኣብ ደሴት ተነጽሎ ተዘሪዑ መሰል ምዝራብን ምጽሓፍን ተነፊጉ ሰሪሑ ሓሪሱ ዝበልዓሉ ባይታ ተሓሪሙ መዓልታዊ ብዓማጺ ጃንዳ ህግደፍ ብዝወጹ ዓፈንቲ መምርሒታት ግዳይ ስነኣእምሮኣዊ ኵናት ይኸውን ኣሎ፡፡

እሞ እዛ ንመበል 56 ዓመታት እንዝክራ ዘለና ባሕቲ መስከረም ዘርሓወትልና’ሞ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ግና ብጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ንዝተጨወየ ኩለንተናዊ መሰላትና ጋህዲ ንምግባር ብሽም እዛ ዕለት’ዚኣ ቃልና የሐዲስና ኣብ ደምበ ቃልሲ ንሓርነት ተጸንቢርና ኣብ እንግዳዓና ንዘሎ ዕዳ ሓርነት ብመስዋእቲ ክንድብሶ ይግባእ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ኣብ ጎነጻዊ ቃልሲ ብዘይ መስዋእቲ ሓርነት ክርከብ ማለት ዘበት ስለዝኾነ፡፡

ወጊድ ንፍርሒ ሓጀትና ንፍትሒ!

ብዘይ መስዋእቲ ሓርነት ክርከብ ማለት ዘበት!

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

02 መስከረም 2017

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here