መልእኽቲ ወጋሕታ- ንናጽነት ዝተኸፍለ መስዋእቲ ንህዝቢ ኤርትራ ምበር ንህግደፍ ኣይኮነን

0
262

ንናጽነት ዝተኸፍለ መስዋእቲ ንህዝቢ ኤርትራ ምበር ንህግደፍ ኣይኮነን

ህዝቢ ንዲሞክራሲያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ፡ ንማዕርነትን ህዝባውነት ዝኾነ ምሕደራን ክህልዎ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ጌሩ’ዩ ዝቃለስ፡፡ ክቃለስ ከሎ ንልዕልና ግዝኣት ሕጊ’ምበር ክመልኽ ወይ ክምለኽ ኣይኮነን፡፡ ከምኡ ስለዝኾነ’ዩ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ዝተቓለሰን ዝተዓወተን፡፡ ናጽነት ክበሃል ከሎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ናጻ ክትወጽእ ጥራሕ ዘይኮነስ ናጽነት ሓዚልዎ ምስ ዘሎ ሓርነት፡ ሰላም፡ ልምዓትን ዲሞክራስን ክውን ንምግባር’ዉን’ዩ፡፡

እምበኣር ናጽነት ኤርትራዊ ታሪኽ’ዩ ዘለዎ፡፡ ኣእላፍ ደቂ ህዝቢ ተኸፊልዎ ዝመጸ ዋጋ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ’ዩ፡፡ ንህግደፍ ተባሂሉ ዝተሰወአን ዝሰንከለን፡ ንውሑዳት በላዕቲ ሕድሪ ጀጋኑ ተባሂሉ ዝፈሰሰ ደም፡ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ክድንቁር፡ ክእሰር፡ ክቕተልን ተሰዲዱ ክበታተንን ተደልዩ ዝተኻየደ ገድሊ ኣይነበረን የለን’ዉን፡፡

እዚ ኮይኑ ክንሱ ግን ናጻ ሃገርና ገዲፍና ተሰዲድና ንጠፍእ ኣለና፡፡ ብዘይ በደልናዮ ንእሰርን ንግረፍን፡ ከም ዜጋ መሰልና ተጋሂሱ ኣሰርና ይጠፍእ፡ ንናትና ናጽነት ዋጋ ከምዘይተኸፍለ ካብን ናብን ክንንቀሳቐስ ዘይንኽእል ኣብ ገዛእ መሬትና ብሰንኪ ህግደፍ ሕዩራት ኴንና ኣለና፡፡ እቲ ንናጽነት ዝተኸፍለ መስዋእቲ ንህዝቢ ኤርትራ’ምበር ንህግደፍ ኣይኮነን፡፡

ህግደፍ ቅንጣብ’ዉን ትኹን ሓልዮት ህዝቢ ዘይብሉ ብምዃኑ ካብ ክፍኣት ናብ ክፍኣት ናሰገረ ኣደራዕ መግዛእቲ ዘሰጉም ጉጅለ’ዩ፡፡ ንሱ ብናጽነት ክነብር ንሕና ብባርነት ክንጠፍእ ብዝኾነ ዓይነት ስነሞጎት ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን፡፡ ሰላማ ዘውሓሰት ናጻ ኤርትራ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ብዝገብሮ ተባዕ ቃልሲ’ዩ ዝረጋገጽ’ምበር ካብ ህግደፍ እንትርፎ ምጽናት ዝመጽእ ለውጢ የለን፡፡ እዚ ከኣ ብግብሪ ዘረጋገጽናዮ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ’ዩ፡፡

ቃልስና ከረጋግጾ ዝኽእል ነገር እንተሃለወ ከኣ ዓስቢ ሙሉእ ናጽነት ዝኾነ ሓርነት’ዩ፡፡

ሓርነት መሰረታዊ ጉዳይ’ዩ፡፡ ሰብኣዊ ሓርነት ኣሎ ቁጠባዊ ሓርነት ኣሎ፡ ፖለቲካዊ ሓርነት ኣሎ፡ ናይ ምንባር ሓርነት ኣሎ……. ወዘተ ኢልካ ምጥቃስ ይከኣል፡፡ እዚ ኩሉ ህግደፍ ዓፊንዎ’ዩ ዘሎ፡፡ ንሕና ክንገልሆ ይግባእ ጥራሕ ዘይኮነስ ግዴታና’ዩ፡፡ እቲ ምንታይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላትና’ያ፡፡ ኤርትራዊ ዝበሃል ህዝቢ ኣለና’ዩ፡፡ ምሁራትን ጀጋኑን ኣለዉና’ዮም፡፡ ስለዚ እቲ በብእዋኑ ናተጎሃሃረን ናሳዕረረን ዝመጸ ኣንጻር ህግደፍ ዝግበር ምንቅስቓሳትና በሊሑ ሓደ ሓይሊ ዕማም ፈጢሩ ናብ ግብራዊ ለውጢ ክሰጋገር ኣለዎ፡፡

ሙሉእ ሓርነትን ዲሞክራሲን ዝዓሰላ ሃገር ወኒንና ንቀጻሊ ወለዶ ውርሲ መታን ከነጽንሓሉ ናይ ስደት ጉዕዞና ብምግታእ ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ክንከፍል ኣለና፡፡ ኣሳፊሕካ ሞት ተኾርሚኻ ሞት’ዩ፡፡ ሞት ንሞቱ ግን ብዓወት ታሪኽ ንኽትበሉ’ምበር ብስዕረት ንቕበሎ ስንፍና ክህልወና የብሉን፡፡

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!

ኤዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

3 መጋቢት 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here