ስንቂ ዘለዎ ጾሙ ኣይሓድርን

0
284

ስንቂ ዘለዎ ጾሙ ኣይሓድርን

ቀዳሞት ኣቦታትና ክምስሉ ከለዉ ስንቂ ዘለዎ ጾሙ ኣይሓድርን ዋሕስ ዘለዎ ድማ ኣይእሰርን ይብሉ ኔሮም ብርግጽ ስንቂ ሰኒቑ ነዊሕ ዝተጓዕዘ ሰብ ይኹን ኣብ እዋናት ክረምቲ ጽቡቕ ምህርቲ ዝሓፈሰ ሓረስታይ እቲ ኣይጠሚ እቲ ኣይደኪ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ግን ካብዞም ክልተ ዝቐረቡ ኣብነታት ብሓንቲኤን’ኳ ኣይተዓወተን፡፡ ኤርትራዊ ኣብ ሃገሩ ስንቂ መሊእዎ ከብቅዕ ግን ንጸጋታት ሃገሩ ጓና’ዩ፡፡ ምስ ሙሉእ ጸጋታት ሃገሩ ሰሪሑ ከይበልዕን ጸጊቡ ከይሓድርን ብኹሉ ተታሒዙ፡ እታ ተቓሊሱ ዝረኸባ ናጽነት ብሰንኪ ውሑዳት መለኽቲ ሪኡ ስኢንዋ፡ መንእሰይ ወለዶ ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ባርነት ቆሪኑ ሃገር ኣይተሕዊ ኣይተምውት ጌርዋ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ንስራሕ ዝተፈጥረ ክሳብ ዝመስል ሓርኮትኮት ዝፈቱ ህዝቢ’ዩ፡ ኤርትራ ማዕረተን ዝበልጸጋ ክሰርዓ ክሳብ መወዳእታ ጽዒሩ ኣይምተሓለለን፡ ባሕርታቱ’ዉን ከምዚ ሎሚ ብኣራግጽ ሰብ ገንዘብ ኣይምተሓማዞቐን፡ ምስ ሙሉእ ስንቁ ግን ብጽምኢ ማይ፡ ብስእነት መግብን መድሃኒትን ይሳቐ’ሎ፡፡ እዚ ህዝቢ’ዚ ኣብዚ ናይ ዓውለማ ግዜ ብርኡይ ይግፋዕ፡ ይቅጥቐጥን ይቕተልን ኣሎ፡ ብሰንኪ ሕሱም ምሕደራ ካብ ዓዱ ሃጽ ኢሉ እንተወጸ’ዉን ኣይጠዓሞን፡ እዚ ህዝቢ’ዚ ዋሕስ ዝኾኖ መንግስቲ የብሉን፡፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይመጽእ ኣብ ዘሎ ኩነታት ሊብያን  እስራኤልን ዝግፍዑን ዝሳቐዩን ዘለዉ ዜጋታትና ረዳኢ ስኢኖም ይሽገሩ’ለዉ፡፡ ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ይኸዱ ሊብያ ዋላ’ዉን ማእከላይ ባሕሪ እንተሰገሩ ኣብ ሃገርና ዝገደፍናዮ ሽግር ደድሕሬና እናሰዓበ መከራና የብልዓና’ሎ፡ ኣያ ዝሰኣኑ መንእሰያትና ኣብ ሊብያ ከም ጠለ በጊዕ ንዕዳጋ ይቐርቡ’ለዉ፡ ህግደፍ ዋሕስ ህዝቡ ዘይምዃኑ ብንጉሁኡ’ዩ ኣፍሊጡ፡፡ እሞኸ ደኣ ዋሕስ ዝኸውንን ስንቂ ዝህብን ካብ ሰኣና ክንገብሮ ዝግባኣና እንታይ’ዩ፡ እዚ ሕቶ ካባና ናብ ባዕልና’ዩ መልሱ’ዉን ከምኡ፡ ህግደፍ ኣብ ጥፍኣትና’ዩ ዝለምዕ ኣብ ጽንተትና’ዩ ዝዕንብብ ኣብ ሓዘና’ዩ ዝሕጎስ እዚ ንኽኸውን ግን ከነፍቅድ የብልናን ሃገርና ናትና’በር ናቱ ኣይኮነትን መሰልና’ዉን ባዕልና ነረጋግጽ’በር ካልእ ኣየረጋግጸልናን፡ ስለዚ ግዜ ከይወሰድና ንለዓል፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here