ባድመ ንመናውሒ ዕምሪ ስልጣን ክትከውን ኣይግባእን

0
57

ባድመ ንመናውሒ ዕምሪ ስልጣን ክትከውን ኣይግባእን

ባድመ ንደም ምፍሳስ ከም ምኽንያት ተጌራ እትውሰድ ቁሸት’ያ። ኣብ መንጎ ኣሕዋት ህዝቢ ኣድላዪ ዘይኮነ ኲናት ተወሊዑ ልዕሊ 100 ሽሕ ህይወት ጠፊኡ’ዩ። ብወገን ኤርትራ ልዕሊ 70 ሽሕ ብወገን ኢትዮጵያ ልዕሊ 50 ሽሕ ዘየድሊ መስዋእቲ ከምዝተኸፍለ ይዝረብ። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ታሪኽ ጸሊም ነጥቢ ኣምቢሩ ዝሓለፈ ስጋብ ሕጂ በሰልኡ ዘይሓወየ ስምብራት ገዲፉ ሓሊፉ’ሎ።

ኣብ ሞንጎ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ዝተወልዐ ኲናት እቲ ጠንቂ ብሓቂ ዶባዊ ምስሕሓብ ዝፈጠሮ ድዩ? ጉዳይ ዶብ ብስልጡን ኣገባብ ኮፍ ኢልካ ተዛቲኻ ክፍታሕ ዝኽእል ዶ ኣይኮነን። ብስረይ ስሬኻ ክትፈትሕ ምፍታን ሳዕቤኑ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል ኣቐዲምካ ምግማትን ምእማትን ዘይምኽኣል ለባም ጠፊኡ ማለት ድዩ? ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጉልባብ ዶብ ሽርሒ ተፋሒሱ ዝተወልዐ ምዃኑ ብኣጋ ይፍለጥ ከምዝነበረ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ርእይቶታቶም ኣቐሚጦም እዮም።

ኣብ ጽባሕ ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ ዘይጭበጥን ዘይትግበርን መብጽዓታት ተኣትዩሉ’ዩ። ካብቶም ሕልሚ ቀትሪ መብጽዓታት ብኣብነት ዝጥቀስ።

“ኤርትራ ሲንጋፑር ክንገብራ ኢና” ዝብል ንብዙሓት ዘዘራረበ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዝዮም ብዙሓት ዝተደናገሩሉ መብጽዓ ኔሩ።

ኤርትራ ናበይ ገጻ ትኻይድ? ከመይ ትለምዕ? ንጹር ፖሊሲ ልምዓት ኣቐዲምካ ምሕንጻጽ ከምዘድሊ ዘካትዕ ኣይኮነን። ኤርትራ ግን እትምርሓሉ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ከይሓንጸጸት ብስምዒት እትንዳሕ ሃገር ክትከውን በትረ ስልጣን ዝጨበጡ እኽብካብ ጉጅለ ከምዝበየኑላ ብተግባራቶም ኣረጋጊጾም’ዮም።

ዝኣተውዎ መብጽዓ ብቁጠባ ኣብነት ኣፍሪቃ ኣብ ሓጺር እዋን ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ዝብል ካብ ጎስጓስ ዘይሰግር ምእንቲ ዕምሪ ስልጣን ውልቀሰባት ተባሂሉ ዝተዘመረ ጃህራ ምዃኑ ህዝቢ ክርዳእ ምስ ጀመረን ሕቶታት ብምልዓል ኣብ መዋጥር ምስ ኣተው። “ንሕና’ኮ ናጽነት ኢና ኣምጺእና’ምበር ካብ በረኻ ገንዘብ ሒዝና ኣይኣተናን። ነዛ ሃገር ጥራሕ ካዝና ኢና ተረኪብናያ። ገዛ ገዛ ኣውደ ኣመት መጸ በጊዕ ክንሓርድ ኣይትጸበዩ። ካልኦት ብድዐታት ቃላት ክድርጉሑ ጀሚሮም።

ውልቀ ጋዜጣታት ንጉድለታት ናይ’ቲ መሪሕነት ብጭብጥታትን መርትዖታትን እናደገፉ ሓቅታት ከቃልሓ ምስ ጀመራ ተቐዳዲምካ ውልቀ ጋዜጣታት ብምዕጻውን ጋዜጠኛታት ብምእስርን ድምጺ ህዝቢ ክዕፈን ፈተነታት  ተጌሩ።

ቁጠባዊ ውድቀት ኤርትራ ባይታ ዘቢጡ ማሕበራዊ ቅልውላው ነጊሱ “እታ ከም ሲንጋፖር ክትከውን ዝተባህለት ኤርትራ መግለጺኣ ድኽነት ብምዃኑ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ዓለምለኻዊ ሕግን ስርዓትን ዝተኸተለ ኣክንዲ ዝኸውን ብዓመጽን ክትራንን ብኮንትሮባንድ እንዳማረርካ ቁጠባ ኤርትራ ንኽበራበር ከንቱ ፈተነታት ስለዝተገብረ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ምትፍናን ዘይምትእምማንን ፈጢሩ፡ ኣብ እንካ ሃባ ዝመትከሉ ንሓባራዊ ረብሓ ብሓባር ተደጋጊፍካ’ዩ ዕብየት ዝረጋገጽ ዝብል ኣምር ብምስሌነታት ህግደፍ ተጣሒሱ። ሳዕቤኑ ናብ ጎነጽን ምልታምን የእትዩ።

ካብዚ መዋጥር’ዚ ንምውጻእን ቀልቢ ህዝቢ ኤርትራ ኣንፈቱ ንክስሕት ብጉልባብ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ኲናት ብምውላዕ ሕቶ ህዝቢ ንምድፋን ናብ ዘይተደልየ ምፍሳስ ደም ኣቲና።

ባድመ  ከም ኣጀንዳ ኮይና ስነ ኣእምሮ ኤርትራዊ ብምስላብ ዝምድና ኣሓት ህዝብታት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ። ብሓባር ኣክንዲ ምዕባይ ደማዊ ኲናት ተወሊዑ ሃፈጽትኡ ስጋብ ሕጂ ይልብልበና ኣሎ፡፡

እታ ከም ጠንቂ ተጌራ ትልዓል ቁሸት ባድመ ዝፈሰሰ ደም ምስ ፈሰሰ ህይወት ኣማኢት ኣሸሓት ምስ ጠፍአ ስጋብ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይ ኲናት ኣይ ሰላም ኮይኑ ህዝቢ ክልቲኡ ጎረባብቲ ኣብ ስክፍታ ኣሎ።

ህዝቢ ንሰላም ብሃንቀውታ እናተጸበየ ዝምድና ክልቲኡ ህዝቢ ናብ ንቡር ንክምልሶ ጻዕርታት እኳ እንተነበረ ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጸቢብ ጉጅለ።

ባድመ ከይተውሃበኒ ሎሚ ኣይሰምዕ ጽባሕ ኣይሰምዕ ብዝብል ሰበብ ንሰላም ዘለዎ ቅሩብነት ብምሕንጋድ ብህዝቢ ኤርትራ ቁማር ምጽዋት ቀጺሉሉ።

ባድመ ንመናውሒ ዕምሪ ስልጣኑ ይጥቀመላ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ግን በዚ ክድህለል ኣይብሉን። ባድመ ንመናውሒ ዕምሪ ስልጣን ዓመጽቲ ክትከውን ኣይግባእን። ይኣክል ሰንፈላል፡ ይኣክል ፍርሕን ምሽቑራርን።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here