ቤት ማእሰርቲ ዜጋታት ገዛእ ርእሳ

0
458

ቤት ማእሰርቲ ዜጋታት ገዛእ ርእሳ

ብመሰረት ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኤርትራ ኩናት ኣብ ዘይብሉ 320 ሽሕ ሰራዊት ኣብ ተጠንቐቅ፡ 250 ሽሕ ድማ ዕቑር ሰራዊት ከምዘለዋን ነዚ ዝስላዕ ባጀት ድማ ኣብ 1997 13.6 ሚኢታዊት ኣብ 2006 6.3 ሚኢታዊት ካብ ሓፈሻዊ ሃገራዊ እቶት ኤርትራ ከምዝሽፍን፡ ብኻልእ ወገን ኣብ 2016 ካብ ዝወጸ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ብልሽውናን ዘይቅርዑይ ምሕደራን እዛ ብህግደፍ ትመሓደር ዘላ ኤርትራ ካብ 176 ኣብ መበል 164 ብጉድለት ግሉጽነትን ብብልሹው ምምሕዳርን ዝተበከለት ሃገር ከምዝኾነት የረጋግጽ፡፡

ኣብዛ ንልዕሊ 20 ዓመታት ቅርዑይ ምሕደራን ምምቅራሕ ፍትሕን ኣስተማቒራን ኣተኣናጊዳን ዘይትፈልጥ ሃገር፡ ብኸምዚ ዓይነት መለኪዒታት ተመዚና መሕነኺት ዜጋታታ ካብ ምዃን ዓዲ ውዒላ ኣይትፈልጥን፡፡ ህዝቢ ብዘይፈቅዶን ብዘይፈልጦን መንበረ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዜጋታት መፈጠሮም ክጸልኡ ዝገብር ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ንልዕሊ 15 ዓመት ቐጺሉ ኣብ ዘሎ ገደብ ግዜ ዘይብሉ ግዱድ ወተሃደራዊ ዕስክርና መንእሰያት እናጨወየ፡ መሰሎም እናገሃሰ፡ ክብሮም እናቀንጠጠ ናይ ዝሓሰመ ሕሱም ሃለዋት ከሕልፉ ይቅስቦም ኣሎ፡፡  ብመሰረት ጸብጻብ ዘጋርድያን ካብ 2013 ክሳብ ወርሒ ሓምለ 2016 ልዕሊ 1000 ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ብዘይኣላዪ ካብ ከተማታት ጣልያን ተጨውዮም ኣድራሽኡ ኣብ ዘይተፈልጠ ሓደገኛ ቦታ ተወሲዶም ኣለው፡፡ ኲናት ኣብ ዘይብሉ እዋን ’ውን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብድምር ልዕሊ 80 ሽሕ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ከም ስደተኛታት ከምዝተመዝገቡ ኣብዚ እዋን’ዚ ድማ ልዕሊ 415 ሽሕ ኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ተመዝጊቦም ከም ዘለው  ጸብጻባት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጠቒሶም ኣለው፡፡

እዛ ኣጋጢምዎ ብዘሎ ኩለመዳያዊ ውድቀት ናብ ፍሽልቲ ሃገር ኣምሪሓ ዘላ ኤርትራ፡ ዜጋታታ ብኹሉ ምስ ሓሶሞም’ዩ ምምሃርን ምምርማርን ምብላዕን ምስታይን ምንባርን ምዝራብን ምጽሓፍን ምሕሳብን ምንቅስቓስን ምሕላም ’ውን ከይተረፈ ዝተኸልከሉ’ዮም፡፡ መላኺ ኢሳይያስ ብነዊሕ ገመድ ዝተኣስረት ደርሆ ዝፈታሕካያ ይመስላ ኢሉ ነይሩ፡ ተኾነ ከምቲ ዝበሎ ዘይኮነስ ገመድ ንገመዱ ’ውን ሓጺርን ኣብ ኣካላቶም ስታምባ ብዝውጽእ ጨካን ኣተኣሳስራን ዝተቐየዱ’ዮም፡፡

እዛ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ትካላት ጥዕና ምስ ሙሉእ ናውቲ፡ እኹል ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ፡ መግብን ሙሉእ ትሕተ ቅርጽን ዝተነፍገት ሃገር ነዚ ዝተጠቅሰን ዘርዚርካ ዘይውዳእ ጸገማታን ንምፍታሕ ኣብ ክንዲ ምጽዓር ብሰንክ’ቲ ንዓመታት ንድሕሪት ክትጉተት ፈሪድዋ ዘሎ ዓማጺ ጉጅለ ሕሰማ መሊሱ ክጋደድ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነቶም ምስዳድን ምልኣኽን ዝበሃሉ ኣምራት ንግዲ ሓይራቶም ኣላ፡፡ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ውሽጢ’ዚ ኩሉ ዝግለጽ ዘሎን ዝተገልጸን ሕሰማት ክትወድቅ ተሸሚማ ዘላ ባዕላ ብሰንኪ ጽጋባ ዘምጸኣቶ ዘይኮነስ በቲ ዘርኢ ክርዳድ ብዝተተለመላ ዕጫ ምሕያርን ምብትታንን’ዩ፡፡

ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕሰም ቤት ማሕዩር ጉጅለ ህግደፍ ዘይጠዓመ ዜጋ ኣሎ ኢልካ ንምዝራብ ኣብ ትጽገመሉ ኩነታት’ዩ ተበጺሑ ዘሎ፡ ኤርትራውያን ብኣካላቶም እሱራት ብሓሳባቶም ’ውን እሱራት’ዮም፡ ይትረፍ እዞም ኣብ ሓደ መስመር ለውጢ እንተዓሲሎም ሓርነቶም ክጎናጸፉ ዝኽእሉ ዝበዝሑ ዓንዲ ሓንቲ ሃገር ዝኾኑ መንእሰያት ባጤራ ናቕፋ’ኳ ንዓመታት ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ተሓይሩ’ሎ፡፡ ነዛ ናጽነታ ካብ ትጎናጸፍ ኣብ ዕድመ መንእሰይነት ዘላ ግን ድማ ብሰንኪ ውድቐት ቑጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማስያውን ማሕበራውን ጉዳያት ብድኽነት ተረሚሳ ዕድመ ሽምግልና ኣርኪብዋ ዘሎ ሃገር፡ ካብ ምዕምጻጽ ሕግን ፍትሕን፡ ካብ ማእሰርትን መጭወይትን፡ ካብ ጥሜትን ብርሃን ዘይብሉ ለይትን ከምኡ’ውን ካብ ስግኣትን ሽቑረራን ዜጋታት ክሳብ ዘይተላቐቐት ቤት ማእሰርቲ ተባሂላ ዘይትጽውዓሉ ምኽንያት እንታይ ኣለዋ፡፡ ኤርትራ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ዜጋታታን ማእከል ግህሰት ኩሎም ዓይነት መሰላትን’ያ፡ ብ4 ነጥቢ ዝዕጾ ጉዳይ፡፡

ሓሬና – ዓወት

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here