ብምንታይ’ዩ ወደይ ዝሓይሸ?

0
215

ብምንታይ’ዩ ወደይ  ዝሓይሸ

ዓሻ ሰበይቲስ ጻሕላ እንዳሓረረ ጻሕሊ እናዳማታ ተካውስ፡ ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይተእትዋ ኢድክን፡ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካስ ንምንታይከ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በስር እትርኢ ወዘተ…. ዝብሉ ሓደ ዓይነት ቅኔኣዊ መልእኽቲ ዘለዎም ብሂላት ነቶም ውራይ ገዛእ ነብሶምን ቤቶምን ሓዲጎም ኣብ ውራይ እንዳማቶም ክዋረዘዩን ከባጭውን ንዝውዕሉ ሕልና ኣልቦ ዜጋታት ዝተዋህበ ገሳጽን ገናሕን ኣስተምህሮ’ዩ፡፡

ሎሚ ኣብዚ ምዕቡል ዘመነ ቴክኖሎጂን ካዕቦ ንቕሓተ ሕልናን ድማ ኣብ 21 ክፍለዘመን እናነበሩ ኣተሓሳስባ 9 ክፍለዘመን ዝወነኑ ዕሩባት ሕልና ዜጋታት ማእለያ የብሎምን፡፡ እዞም ሰባት’ዚኦም ካብ ብዓይኖም ዝሪእዎ ንላዕሊ ብእዝኖም ዝሰምዕዎ ይኣምኑ ካብ ንሕልንኦም ንከብዶም የቐድሙ ካብ ፍቕሪ ስድራን ሃገርን ንላዕሊ ውልቃውነት የስድዖም ስለዚ’ዩ ድማ ብድሕረይ ዋላ ዴንዴር ኣይትብቆላ ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ዘንጸባርቑ፡፡

ከምዚ ዓይነት ድሑር ኣተሓሳስባ ሕላገት ባህልን ልምድን ገይሮም ካብ ዝወስድዎ ዜጋታት ድማ ኣባላትን ዕሱባትን ዓማጺ ህግደፍ ዝኾኑ ኤርትራውያን’ዮም፡፡

እዞም ሰባት’ዚኦም ኣብዛሓ ኣብተን ብብልጽግናን ዲሞክራሲን ዝማዕበላ ሃገራት ኤውሮጳ ኣውስትራሊያ ካናዳን ኣሜሪካን ዝነብሩ ሓርነት መሰላት ዝወነኑ ደቆም ኣብ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ከይተሸቐረሩ ዘምህሩ ከምድላዮም ኣሳፊሖም ዝሰርሑ ክንዮ ወለዶም ሓዲጎም ኣባሓጎኦምን ዓባዮምን ካብ ሃገር ዘውጽኡ ክነሶም ነቲ ኣብ ኢድ መላኺ ጃንዳ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ’ዩ ዘሎ እንታይ ከፊእዎ ዓዲ ትግስግስ ኣላ መን ከም ወዲ ኣፈወርቂ ክብሉ ክትሰምዖም ከለኻ ኣዝዩ የሕንኽኻን የነድረካን፡፡ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ሓርነቱ ተመንዚዑ ማዓስ ይእሰር ማዓስ ይቕንጸል ኣብ ዘይፈልጠሉ እዋን ከብዱ ሓቁፉ ብፍርሒ ተሸቑሪሩ እናነበረ ዘራይ ስኢኑ ብሰብ ግዜ ዕሱባት ህግደፍ መሰሉ፡ ደቁ ፡ገንዘቡ፡ ቤቱ እናተመንዘዖ ወደባት ክነሱ ኣብ ገዛእ መሬቱ ከዳምን ጊላን ህግደፍን ሓለፍቲ ሰራዊትን ኮይኑ መዓልታዊ ህይወቱ ኣብ ኩለንተናዊ ሪጋታት ተደሪቱ ማይ ብሪጋ፡ ባኒ ብሪጋ ፡ላምባ ብሪጋ፡ መጓዓዝያ ብሪጋ እሞ ድማ ለይቲ ሰዓት 1 2  እናተሰአ እቲ ሃገር ከልምዕን ክሃንጽን ዝግብኦ ወለዶ ኤርትራ ከም ተመነ ዕንቅርቢት መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ገደብ ግዜ ኣብ መሳምር ድፉዓት ኮይኑ ምዓሉን ምሕዳሩን ፡እቲ ኣበደን ዝበለ ድማ ካብ ራስ ቄሳር ስጋብ ራስ ዱሜራ ካብ ገማግም ባሕሪ ስጋብ ዶባት ጋሽባርካ ኣብ ዝተደኳና ልዕሊ 360 ኣብያተ ማእሰርቲ ህግደፍ ተዳጕኑ ንኣሰቀቕቲ መግረፍትን ግዳይ ሞትን ይዳረግ ኣሎ፡፡

እቲ ገለ መሪርዎ ካብ ምስ ረጋጽን ዓማጽን ምንባር ስደት ይሓይሽ ኢሉ እግሩ ዘንቐለ ድማ ብሰንኪ ፖሊስ ተኩስካ ቅተል ዓማጺ መላኺ ኢሳይያስ እታ ተስፋ ዘንበረላ ዕሸል ህይወቱ ኣብ ዶባት ኤርትራ ብዓረር ተመንዚዓ፡፡ ኮታስ እቲ ብሕጊ እንዳባን ባይቶ ዓድን ተነዲቑ ዝመጸ ሓረግ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ብዘይ ቅዋምን ልዕልና ሕግን ብሽፍታ ከተማ ይግዛእን ይርገጽን ኣሎ፡፡ እቲ ካብ ቀዳሞት ሃገራት ኣፍሪቃ ባብ ስልጣን ዝረኣየ ህዝቢ ሎሚ ካብ ዞባና ኣህጉርናን ዓለምን ተነጺሉ ኣብ ሰረገላ ድሕረት ተሰቒሉ ግዳይ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብምንታይ መዐየሪ’ዩ ጽቡቕ ኣሎን ካብ ዞባና ዝሓሸን’ዩ ዝብሉና ዘለዉ መንእሰያት ህግደፍ፡፡

ንሕና’ዉን ኣብ እንዳማትና ጦብለቕሎቕ ከይንብል’በር እዛ ብጃንዳ ዓመጽቲ ህግደፍ እትመሓደር ዘላ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ምንታይ’ያ ካብ ሃገራት ዞባና ዝሓሸት፡፡ ግደፍዎም ምስ ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ ጅቡቲ ክትዋዳደር ምስታ ብሰንኪ ሕድሕድ ኵናት ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ዕንወት ምስ ዝነበረት ሃገረ ሶማልያ ከማን ክትወዳደር ናብ ዘይትክእለሉ ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ፡፡

ጸቢብ ጉጅለ ዓማጺ ህግደፍ ኣብዚ ርብዒ ዘመነ መግዛእቱ ብንጥፈት ዝተዋሳኣሉ ስራሕቲ እንተሃለወ ኣብ እዋን መግዛቲ ዝተቐበለን ልዕሊ 50 ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብዚ ሕጂ ኣዋን 365 ምብጽሑ ጥራይ’ዩ፡፡ ካልእ ድማ ንክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ሃደሽደሽ ኣቢሉ ስርቂ ብልሽውና ክትራን ዓመጽ ሕጊ ኣልቦ ወገናውነት ትሕቲ ሃገራውነት ኣሳዕሪሩስ እቲ እዱቡን ህርኩትን ክኸውን ዝግብኦ መንእሰይ ኤርትራ ፈታዊ ነብሱ ብቀሊሉ ተስፋ ዝቆርጽ ሃካይ ኣብ ወልፍታት ዝተጸመደ ብምግባር እነሆ ዘርሞዘርሞ ከምዝኸውን ገይርዎ ይርከብ ኣሎ፡፡ ስለዚ ኣንቱም ብዘይ ስንኹም ሕጻ እትቅርጡሙ ዘለኹም ደገፍትን ዕሱባትን ህግደፍ ኣብ ትሕቲ ኣያኹም መላኺ ኢሳይያስ እትመሓደር ዘላ ኤርትራ ጽቡቕ እንድሕር ሃልያ ብቁጠባዊ ምዕባለ እትሕንበብ እንድሕር ኮይና ካብቲ ጽቡቓን ቁጠባዊ ምዕባለኣን ምእንታን ክትቋደሱስ ስለምንታይ ስድራኹም ጠርኒፍኩም ዓድኹም ዘይትኣትው፡፡ ርግጸኛታት ኢና ነዛ ቃል እዚኣ ክትሰምዑን ሕማም መርዘን ርእሲ ክሕዘኩምን ሓደ ከምእትኾኑ፡፡ እዚ ወድሓንኩም፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here